Men fortsatt er mange ikke registrert på hitterslekt.no

Nettstedet er en elektronisk slektsbok over hitterværinger. Da nettstedet ble lansert i fjor vår, inneholdt databasen navnet på omlag 7.500 hitterværinger.

Siden den gang har Kystmuseet arbeidet jevnt og trutt med prosjektet, og antall navn er nå kommet opp over 32.000. Men fortsatt skal mange flere navn på plass.

Nettstedet hitterslekt.no eies og drives av Museene i Sør-Trøndelag AS, avdeling Kystmuseet. Kystmuseet har en avtale med Hitra kommune om å arbeide videre med nye bygdebøker for Hitra.

Gjennom dette nettstedet håper museet å kunne involvere alle til en stor dugnadsinnsats, der interesserte slektsforskere går sammen om samle slektshistorisk kunnskap i en stor database.

Les mer i Hitra-Frøya

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler