Bryggesjauerne – med makt bak krava

Dagsavisen
Typografi

Rundt midten av forrige århundre var over 1.000 bryggesjauere i sving på Oslo havn. Miljøet var prega av grovt språk, røff humor, fargerike oppnavn, stor streikevilje og aksjoner mot både Franco og USA. I dag er de 37 mann som taler EU midt imot. I våre dager er havna et mer eller mindre utilgjengelig område for folk flest...

Les mer i Dagsavisen

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler