Sidebar

Filtrer kildene

22
ons, nov
0 Nye artikler

Alex Arnott (27) bor til daglig i storbyen Minneapolis i Minnesota, den største av de «norske» statene i Amerika.

Det skal finnes over 4,5 millioner norskamerikanere.

Dette er åttende gang TV Norge henter «hjem» norskamerikanere, som får teste seg på norsk kultur og natur mens de reiser over hele landet. Det er i alt 12 deltakere, like mange av hvert kjønn.

 

Oldemoren min het Marit. Jeg møtte henne aldri, men jeg vet at hun var sterk. I over 50 år var hun enke. Etter at ol­de­far døde brått i 1921, ble hun alene med tre små barn.

Inn­tekt skaf­fet hun ved å inn­lo­sje­re ar­beids­ka­rer fra den lo­ka­le mø­bel­fa­brik­ken og hjel­pe til rundt omkring i byg­da. Kvi­et seg ikke for tungt kropps­ar­beid. 

Les mer i Ringerikes Blad

 

Flyplassen har en spennende historie.

Den ble påbegynt i 1941, og ferdigstilt i september 1944, som et ledd i Luftwaffes strategi om raskt å forflytte store jagerflystyrker mellom nord- og sør-Norge.

Flypassen hadde benevnelsen Fliegerhorstkommandantur E(v) 218/111, og hadde faktisk høyere operativ status enn Fornebu. Den var en såkalt nacht-und landeklar ein-flyplass, og utstyrt både med innflyvningslys, radar, tankanlegg, osv.

Les mer i Ringerikes Blad

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Filtrer kildene

Gratis slektstavler