Sidebar

Filtrer kildene

22
ons, nov
0 Nye artikler

Gjennom 50 år har Sandar historielag holdt liv i Sandefjords historie. Neste uke er det duket for jubileumsfest med arrangementer hele uka, i samarbeid med Sandefjord bibliotek.

– Benytt muligheten til å se hva vi har produsert og dokumentert gjennom 50 år.

Det er oppfordringen til nestleder i Sandar historielag, Inger Lise Fevang Jensen.

 

Det eksisterer nesten 300 av dem, og utgiver kaller dem undervurderte kulturskatter. Nå er Sandar Historielag klare med to rykende ferske eksemplarer.

Det­te er skrift­styk­ker av va­ri­e­ren­de leng­de og kom­plek­si­tet, men samt­li­ge tar for seg lo­ka­le kul­tur­min­ner. Te­ma­ene er like va­ri­e­ren­de som «Kul­tur­min­ne­ne» er mange.

Les mer i Sandefjords Blad

 

«Tørs­ti­ge Knø­ler og mek­ti­ge Menn», som bo­ken he­ter, er en saf­tig god­bit av en lo­kal­his­to­rie. Den for­tel­ler en nokså unik his­to­rie om by­ut­vik­ling, in­du­stri­byg­ging, sto­re per­son­lig­he­ter og fore­taks vekst og fall. Den er ganske en­kelt et bi­drag til å for­stå ut­vik­lin­gen av Sandefjord og på mange om­rå­der hvorfor Sandefjord er blitt er slik vi kjen­ner den i dag – intet mind­re.

Les mer i Sandefjords Blad

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Filtrer kildene

Gratis slektstavler