Dreyers forlag trykker et nytt opplag av Jahn Børe Jahnsen sin bok fra 2002. "Sagn i Valdres"

Forlegger Bjørn Smith Simonsen kunne 15. april fortelle at boka til Jahn Børe Jahnsen, "Sagn i Valdres -helgener og haugafolk, troll og tjuver" igjen vil bli å få kjøpt. Han fortalte videre at boka med 60 sagn og historier fra Valdres forhåpetligvis vil være i handelen igjen i begynneslen av juni mnd.

Les mer i Valdres Dagens Nyheter

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler