18
søn, nov
6 Nye artikler

Drømmen om Amerika

Slekt1

Etter et lite kjapt dykk i historien rundt norsk innvandring til Amerika før 1825, begynner Mørkhagen sin fortelling med overfarten skuta «Restauration» gjorde høsten 1825 med 52 norske immigranter. Skuta ble beslaglagt av myndighetene i New York og nordmennene ble pålagt straffetoll.

Mørkhagen tar oss deretter med videre i innvandringshistorien med kapitlene; «Fra kirkesplid til Borgerkrig (1840-1865)», «Et land tas i bruk (1865-1880)» og til slutt «Nye spor, nye stater (1880-1900)». Perioden boka tar for seg omfatter nærmere 600.000 nordmenn som innvandret til Amerika.

Forfatteren skriver godt og har med en rekke notehenvisninger for de som vil vite mer om forskjellige hendelser som boka ser nærmere på.

Kjøp boka

Ekstra spennende for oss slektsforskere er oversikten Mørkhagen har tatt med bakerst i boka over «Sentrale aktører blant norske innvandrere i Amerika før 1900». Følgende personer er omtalt: Cleng Peerson (ca. 1783-1865), Lars Larsen Geilane (1786-1845), Gjert Gregoriussen Hovland (1794-1870), Knud Andersen Slogvik (1798-1867), Bjørn Andersen Kvelve (1801-1850), Ole Olsen Hetletveit (1797-1849), Gudmund Haugaas (1800-1849), Johannes Nordbu (1768-ca. 1855), Hans Barlien (1772-1842), Hans Jacob Gasmann (1787-1857), Ole Nattestad (1807-1886), Ansten Nattestad (1809-1856), Ole Rynning (1809-1838), Ole Knudsen Trovatten (1807-før 1870), Stephan Olsen Kubakke (1818-1892), Søren Bache (1814-1890), Johanne Johannsen (?-1846), Even Hansen Hegh (1790-1850), Elling Eielsen Sundve (1804-1883), Claus Lauritz Clausen (1820-1892), James De Noon Reymert (1821-1896), Knud Langeland (1813-1888), Johan Reinert Reiersen (1810-1864), Elise Tvede Wærenskjold (1815-1895), Johannes Wilhelm Christian Dietrichson (1815-1883), Gerhard Styhr Christian Hiort Paoli (1815-1898), Iver Lawson / Iver Larson Bøe (1821-1872), John og Andrew B. Johnson / John og Anders Baard Rogne (1819-?) og (1823-1890), John Anderson / Knut Andersen Saude (1836-1910), John A. «Snowshoe» Thompson / Jon Torsteinson Rue (1827-1876), Adolph Carl Preus (1814-1878), Ulrik Wilhelm Koren (1826-1910), Peter Laurentius «Laur.» Larsen (1833-1915), Guri Endresen Rosseland (1813-1881), Ole Petter Hansen Balling (1823-1906), Hans Christian Heg (1829-1863), Ole C. Johnson (1838-1886), Porter Chamberlain Olson (1832-1864), Peder Sather / Peter Sæther (1810-1886), Marcus Thrane (1817-1890), Bernt Julius Muus (1832-1900), Kristofer Nagel Janson (1841-1917), Frederick Fleisher (1821-1878), Svein Nilsson (1826-1910), Paul Hjelm-Hansen (1810-1881), Brynild Amundsen (1844-1913), Hans Andersen Foss (1851-1929), Knute Nelson / Knud Helgeson Kvilekvål (1842-1923), Rasmus Bjørn Anderson (1846-1936), Andrew Furuseth / Anders Furuseth (1854-1938), Anders Beer Wilse (1865-1949), Simon Benson / Simon Bergersen (1851-1942), Peter Buschmann / Petter Thams Buschmann (1849-1903), Theodore Strøm (1866-1941), Edmund Thompson (1854-1926), Christian Saugstad (1837-1897) og Jafet Lindberg (1873-1962).

Fant du en slektning eller en du vil vite mer om, har Mørkhagen dedikert et helt avsnitt med informasjon om hver av disse ovenfornevnte personene.

Innlagt i teksten er det flere glansede sider med fotografier og tegninger som gir ett innblikk i tiden det fortelles om. Illustrasjonene viser blant annet norsk-amerikanske borgerkrigsveteraner som har en høytidelig sammenkomst 15 år etter borgerkrigen, nordmenn som får sin «suksess» i det nye landet foreviget av fotografen og ikke minst noen av de som søkte lykken som gullgravere.

Dette er en virkelig «kosebok» for slektsforskere og andre som interesserer seg for hvordan livet til de mange norske innvandrerne fortonet seg. Boken er en fin fortsettelse på Sverre Mørkhagens tidligere utgitte "Farvel Norge" som ser på livet i Norge, som de norske utvandrerne forlot. Anbefales! Løp og kjøp!


Konklusjon

+

  • Godt skrevet
  • Ryddig oppsett
  • Noter og register
-
  • Ingen nevneverdige

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler