16
fre, nov
15 Nye artikler

Geni.com og kildekritikk

Slekt1

I 2007 dukket det opp et nytt nettsted for slektsforskere og andre som er nysgjerrige på sitt opphav. Det har av journalister og andre blitt omtalt både som slektsforskernes Wikipedia og Facebook. Flere avisomtaler har prisgitt dette nettstedet som lar brukere legge inn slektsdata for så å koble disse dataene sammen.

På diverse forum for oss slektsforskere har diskusjonene gått rundt hvor bra dette egentlig er. Kildekritikk er da det som går igjen, kan man stole på den informasjonen man finner?

Nå har "Amanda", som er Social Media Coordinator ved Geni, lagt ut en oversikt som vistnok viser hvordan den amerikanske filmstjernen Angelina Jolie skal være i slekt med både Cleopatra, Beyoncé Knowles, Cher, Johnny Depp og Catherine Middleton. Det kan godt stemme, men enhver slektsforsker bør høre noen alarmbjeller når slike spektakulære nyheter dukker opp. En ting er påstå slektsskap til personer fra de siste 2-400 årene, men til Cleopatra????

Kildehenvisninger er noe av de fleste slektsforskere setter høyt. Dette for å styrke sine påstander, men også for å ha en ledetråd hvis man senere trenger å nøste videre på en slektsgren. For å bli tatt seriøst, burde Geni her ha henvist til hvilke kilder som støttet deres påstand.

Look Who's Related: Angelina Jolie and Cleopatra

Web 2.0 og slektsforskning

Er dette veien videre? Slektsforskning var tidligere noe man kun fant informasjon fra via f.eks. bøker, kirkebøker, folketellinger, diverse protokoller og lignende. På 90-tallet endret dette seg radikalt da kilder ble lett tilgjengelig via nettet og ikke minst en økt tilgang til andres arbeid, via dere hjemmesider.

Det ble med andre ord mulig å finne ut hvem man slektet på uten å sette seg inn i kildekritikk og "riktig tenkemåte". Nå kunne enkelt finne hva andre hadde funnet ut, så valgte man om man ville stole på personen eller ikke. Det neste tiåret kom Wiki-en, brukergenererte oppslagsverk på nettet som kunne endres fra dag til dag. Det er dette man litt enkelt kan kalle Web 2.0 revolusjonen. Tidligere la en person inn informasjon på et nettsted (Web 1.0) og stod ansvarlig for denne, i dag legger flere inn informasjon på samme nettsted.

Argumentet for å tillate Web 2.0 elementer som f.eks. Wikipedia har vært og er fortsatt at feil på sikt vil bli rettet opp. Det kommer alltid inn noen på nettsiden som vil oppdage feilene og sørge for å korrigere innholdet. Det er jo vel og bra, men det er kanskje ikke så enkelt når det kommer til slektsforskning. Får man en feilopplysning om en forfatters navn eller et lands innbyggertall fra Wikipedia, kan man raskt bli korrigert. Får man feil opplysninger om slektsskap fra Geni, kan det ta tiår før noen andre oppdager feilen (hvis det i det hele tatt skjer).

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler