19
man, nov
4 Nye artikler

Har du familie i nord-Tyskland? - Die Maus

Slekt1

Boken er lett søkbar og starter med en beskrivelse av kirkesoknet. Marie Renken har skrevet om 3978 familier, det er i alt 15 000 mennesker! Hun har beskrevet gårdene de kom fra, yrke, dato for fødsel, giftermål og død. Alt innenfor de tyske reglene for sperrefrister som er 30 år for dødsfall, 80 år for giftermål og 110 år for fødsler.

Die Maus er en frivillig, registrert organisasjon i Bremen og på internettsidene der finnes flere tilgjengelige "Ortsfamilienbücher" samt andre opplysninger til hjelp innen slektsforskning i området.

At foreningen skulle få navnet "Die Maus", Musen, ble bestemt allerede på stiftelsesmøtet den 20. mars 1924 da seks aktive slektsforskere møttes i et av rommene til Bremer Ratsstuben. Rommet var kalt "Mausefalle", Musefelle. Den nye slektsforskerforeningen syntes at Musen var et passende navn på foreningen fordi en mus må være flittig og travelt opptatt med å finne mat ute i naturen. Likeså flittig og travelt opptatt må en slektsforsker være som søker etter sine forfedre.

Ortsfamilienbuch Posthausen

Du kan finne internettsidene til Die Maus her

Die Maus' engelske versjon (her virket ikke alle lenkene da Slekt1 sjekket siden)

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler