19
man, nov
4 Nye artikler

ISBN nummer for slektshistorie?

Slekt1

Firmaer, institusjoner, foreninger eller privatpersoner som har adresse i Norge og som utgir publikasjoner, kan delta i ISBN-systemet.

Systemet ble først utviklet i England på slutten av 1960-tallet og brukes nå i over 150 land. Norge tok først i bruk nummersystemet i 1971 og administreres i dag av Nasjonalbiblioteket.

Hva betyr tallene i ISBN?

Tidligere bestod ISBN av 10 tall, men i dag er dette økt til 13 tall. Som man kan se av illustrasjonen er nummeret delt opp i 5 deler. Den første delen (978) er prefiks. Del 2 (3) er landskoden, i Norge er forøvrig landskoden 82. Del 3 (16) er forlagsnummeret. Del 4 (148410) er dokumentets tittelnummer. Del 5 er kontrollsifferet.

Hva må ha et ISBN?

 

 • trykte bøker og småtrykk
 • lydbøker på kassett, CD eller DVD
 • kart (solgt i bokhandel)
 • kapitler av bøker eller særtrykk av tidsskrifter som er til salgs separat
 • dokumenter i blindeskrift (Braille)
 • dokumenter i mikroform (kort, film)
 • elektroniske dokumenter enten på fysiske bærere (som for eksempel magnetbånd, disketter, CD-ROM, DVD), eller på internett
 • kombidokumenter (hvor hoveddelene er tekstbasert)
 • undervisningsfilmer og transparenter
 • programvare til undervisnings- eller instruksjonsformål

Hva skal ikke ha ISBN?

 • tidsbegrenset trykt materiale som almanakker, kalendere, reklame og liknende
 • periodika (tidsskrifter, serier, aviser)
 • notetrykk (musikktrykk)
 • kunsttrykk og kunstmapper uten tittelblad og tekst
 • personlige dokumenter (for eksempel en curriculum vitae)
 • lydfestinger av musikk (grammofonplater, kassetter, kompaktplater)
 • spillefilmer på f.eks DVD, VHS
 • oppgavesett i løse ark
 • særtrykk av periodika og festskrift
 • programmer (for teaterforestillinger, musikkframføringer o.l. )
 • utstillingslister uten forklarende tekst
 • kursprogram (for skoler)
 • forelesninger og læremateriell i manuskript o.l.
 • bøker beregnet til utfylling, f.eks. skrivehefter, malebøker, regnskapsbøker
 • spill
 • løpesedler (leaflets)
 • plakater, postkort, gratulasjonskort
 • skjema, blanketter
 • hjemmesider
 • internettdokumenter som oppdateres kontinuerlig
 • internettdokumenter som bare inneholder innholdsoversikter eller utdrag av trykt utgave.

Hvordan får man et ISBN?

Den enkleste måten er å fylle ut et elektronisk skjema på Nasjonalbiblioteket sine nettsider, deretter får man beskjed om tildelt ISBN via epost. Å tilegne seg et ISBN, samt delta i nummersystemet, er helt gratis.

Her finner du forøvrig Nasjonalbibliotekets egen veiledning rundt ISBN

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler