19
man, nov
4 Nye artikler

Hvem arver avdøde uten arvinger og testamente?

Slekt1

Eugene Bergen spilte fiolin i "New York Philharmonic" og holdt konserter i Europa sammen med Glen Miller. Da han døde etterlot han seg en formue på 3.8 millioner dollar, han er en av mange som dør uten arvinger hvert eneste år.

I perioden 1977 til 2015 sa arveloven at formuen til avdøde personer som ikke hadde arvinger eller skrevet testamente skulle tilfalle staten. 12. mai 2015 i år ble loven endret og arvelovens §46 sier nå følgende:

Har avdøde ikkje slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og har han ikkje gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. (...)

Hvem er rettmessige arvinger?

I Norge er arverekken delt opp i 1., 2. og 3. arveklasse.

1. arveklasse finner vi barn, barnebarn, barnebarns barn, osv. 

2. arveklasse består av foreldre, søsken, søskens barn, søskens barnebarn, osv.

3. arveklasse bestor av besteforeldre, onkler og tanter, fettere og kusiner.

Du skal med andre ord til tredje ledd av 2. arveklasse (søskens barn) før du kan arve den berømte rike onkelen i Amerika.

Dersom man ikke finner noen rettmessige arvinger i 1., 2. eller 3. arveklasse tilfaller arven nå frivllige virksomheter som fokuserer på barn og unge.

Ikke mye penger å hente

I følge en artikkel i Dagbladet fra 30. september 2014 er det ikke mye penger å hente i de som dør uten arvinger eller testamente. Siden 2008 har staten "kun" arvet i snitt 9 millioner årlig, med 2012 som et toppår da 20 personer etterlot seg 23,6 millioner - i snitt en drøy million per person.

Det var derfor lenge et spørsmål om administrasjonen av arvenen utgjorde mer enn det frivillige virksomheter fikk ut av lovendringen.

Hvordan finne døde?

Når noen dør blir det i dag skrevet ut en dødsattest av enten lege eller sykehuset. Dødsattesten fungerer som en slags legeerklæring på at avdøde virkelig er død og skal leveres til tingretten og lensmannen i kommunen der den avdødde bodde. 

Disse dødsattestene blir imidlertid ikke samlet opp i et offentlige register over døde i Norge. Skal du finne ut om en du en gang kjente har avgått med døden må du høre med andre som kjenner/kjente vedkommende eller saumfare dødsannonsene i lokalavisen.

Dersom vedkommende døde i inneværende år kan det fort bli en utfordring å finne dette ut, men et søk i skattelistene vil i det minste gi svar på om personen faktisk var i live i foregående år.

Oversikter over dødsfall:


kilde:

http://www.dnainfo.com/new-york/20150901/hells-kitchen-clinton/are-you-related-this-violinist-if-so-you-could-be-millionaire

http://www.dagbladet.no/2014/09/29/nyheter/arv/innenriks/okonomi/arvestrid/35493205/

http://www.domstol.no/no/Ekteskap-og-arv/Dodsfall-og-arv/Hvem-er-arvinger/

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Registrering-av-dodsfall/

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler