18
søn, nov
6 Nye artikler

Søk i folketellingene

Slekt1

1865-tellingen hadde 31. desember som utgangspunkt og mye ved denne tellingen var likt med 1801-tellingen. For første gang blir husmannsplassene nå konsekvent navngitt. Det er nå også med trosbekjennelse, samt evt. fysisk eller psykisk handikap. Gol i Hallingdal mangler fra denne tellingen.

Den tredje landsomfattende folketellingen ble gjennomført i 1875 også denne med 31. desember som tellingstidspunkt. Mye likt med den forrige tellingen, men nå skulle det også føres både fraværende og midlertidig tilstedeværelse. Dette kan gi helt spesielle innblikk i våre forfedres liv da vi kan oppdage enkelte relasjoner de måtte ha. Det var også med en kolonne for statsborgerskap, samt for aktuelle områder var opplysninger om etnisk opphav med (kvensk eller samisk).

Tidspunktet for 1900-tellingen, ble satt til den 3. desember. I denne folketellingen får vi også opplyst oppholdsstedet for de som er midlertidig fraværende, samt motsatt for de som er midlertidig tilstede.

Det finnes flere folketellinger enn de allerede nevnte, men de er enten av mindre omfang eller rene tellinger uten personopplysninger.

Alle de nevnte folketellingen finnes transkribert hos digitalarkivet.

Når kommer neste telling?

Folketellingen for 1910 er allerede klargjort av Digitalarkivet, men en publisering må vi foreløpig vente på da den har en vernetid på 100 år. Den 10. desember 2010 braker det derimot løs med en helt ny folketelling å søke i.

Søk i folketellingene:

1801-folketellingen
1865-folketellingen
1875-folketellingen
1900-folketellingen

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler