SVAR krever 11 millioner

Slekt1
Typografi

Tidligere i år ba Sveriges minister for Kultur- og demokrati, Alice Bah Kuhnke (MP) det svenske Riksarkivet, også kjent som SVAR, om en konsekvensutredning for en eventuell fri tilgang til det arkivmateriale man i dag må betale for å få tilgang til. Svaret har nå kommet og kort fortalt ønsker det svenske riksarkivet å bli kompensert for innteketstapet dette vil medføre for arkivet.

Årlig gir betalingsmuren til SVAR en merinntekt for det svenske Riksarkivet på hele 11 millioner, så en styrking av budsjettene i form av økte tilførte midler blir i konsekvensutredningen ansett som en forutsetning for å stille arkivmaterialet fritt tilgjengelig på nett, slik som det norske arkivverket allerede gjør i form av Digitalarkivet. 

Det er ikke småtterier som blir sluppet gratis tilgjengelig dersom Regjeringen går med på Riksarkivets krav. Hele 180 millioner bilder av arkivmateriale har blitt produsert siden Riksarkivet i 2003 startet med digitalisering i stor skala. 

Allerede i 2012 ble fri tilgang til arkivmaterialet til SVAR vurdert frigjort. Den gang ble kostnaden kalkulert til 12 millioner svenske kroner. Ca. 1 million av disse kronene var inntekter Riksarkivet fikk gjennom tilgang på svenske bibliotek, skoler, universitet og høgskoler. Den 1. juli 2014 ble disse virksomhetene gitt fri tilgang til arkivmaterialet på nett, så dagens krav på 11 millioner kommer nok derfor ikke som en stor overraskelse for den svenske regjeringen. 

Sverige er med andre ord enda et steg nærmere fri tilgang til slektshistorisk arkivmateriale, men nå avhenger det hele av om Regjeringen vil følge anbefalingen til Riksarkivet.

Foto: 

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler