20
tor, sep
11 Nye artikler

Svenske slektshistoriske kilder blir gratis

Slekt1
Typografi

Etter en forholdsvis kort prosess foreslår nå den svenske regjering i sitt budsjettforslag å kompensere det svenske Riksarkivet for de økonomiske tap de vil lide på å gjøre arkivmateriale gratis tilgjengelig.

Annonse:
Slektstavler
Trykte og digitale!

Prosessen starter i mars, da konsekvensutredningen ble bestilt. Kun noen få måneder senere fjernet det svenske Riksarkivet muligheten for å abonnere på arkivmateriale ett år av gangen, noe som tyder på at de allerede da hadde en god følelse av hvilken vei dette ville gå.

Alt i alt er det snakk om 10 millioner som nå kompenseres for årlige tapte abonnementsinntekter. Det svenske Riksarkivet krevde i utgangspunktet 11 millioner som svar på at den svenske regjeringen ba om en konsekvensutredning, men Riksarkivet er tydeligvis fornøyde med 1 million mindre enn sitt opprinnelig krav. For disse 10 millionene "frigir" den svenske regjeringen rundt 100 millioner digitaliserte slektshistoriske bilder av slektshistoriske kilder.

Etter at det ble kjent at den svenske regjeringen i sitt budsjettforslag går for gratis arkivmateriale planlegger nå det svenske Riksarkivet å gjennomføre åpningen av arkivmateriale i to steg. Først skal abonnementsavgiften fjernes, deretter skal arkivmaterialet gjøres åpent, lenkbart og maskinlesbart.

Samtidig som vi slektsforskere naturlig nok gleder oss over at også svenske slektshistoriske kilder nå blir gratis tilgjengelig på nett, finnes det også en bakside ved denne nyheten. Den private virksomheten Arkiv Digital, som også livnærer seg ved å tilby svenske slektshistoriske kilder på nett får nå tidenes utfordring når konkurrenten tilbyr mer eller mindre den samme informasjonen. de tjener penger på i dag, gratis. Muligens må de finne på noe smart for å overleve.

Den svenske regjeringen foreslår oppstarten av gratis slektshistoriske materiale til 1. januar 2018. 

Den svenske regjerings pressemelding

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Gratis slektstavler