16
fre, nov
15 Nye artikler

Danskenes "Alderdomsforsørgelse" 1891-1928

Slekt1

Registrene over eldre som mottok støtte fra "Aldersomsforsørgelsen" i Danmark i perioden 1891-1928 er nå tilgjengelig på nett. "Alderdomsforsørgelsen" er det vi i dag kjenner som behovsprøvd pensjon.

For å kvalifisere til å motta denne støtten fra det offentlige måtte man være en såkalt "værdigt trængende", noe som innebar at man man var over 60 år, ute av stand til å forsørge seg selv og sin familie, og ikke hadde mottatt fattighjelp de siste 10 årene. I tillegg måtte man ha bodd i landet de siste 10 årene uten å ha vært straffedømt. 

Gjelder dette en av dine slektninger kan du i protokollene få informasjon om:

  • Kretsbokstav/nr. og alderdomsforsørgelsesnummer
  • Navn, stilling, samt eventuell familie
  • Fødselsdato og fødested
  • Sivilstand
  • Bosted
  • Adresse (Ikke oppført etter 1910)
  • Forsørgelsessted

I tillegg kan du være heldig å finne egne bemærkelser i innførslene, for eksempel dødsdato.

Dersom du har en slektning som mottok støtte på sine eldre dager fra det offentlige før 1891 finnes denne informasjonen i protokollene til fattigvesenet.

Litt ned på denne siden finner du protokollene til danskenes "Alderdomsforsørgelse"

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler