19
man, nov
4 Nye artikler

Skal lede oppbyggingen av Nasjonalbibliotekets kartsenter

Slekt1

Nasjonalbiblioteket har ansatt Erling Sandmo til å lede arbeidet med oppbyggingen av sitt nye senter for forskning på og formidling av kart. Senteret skal bygges opp rundt kartene over Norge og nordområdene fra den kjente Ginsberg-samlingen. 

– Erling Sandmo er en av våre fremste historikere, og han har en helt unik formidlingsevne. Jeg er stolt og glad over at vi har fått nettopp ham til å lede dette arbeidet, sier direktør Aslak Sira Myhre. – Dette er gode nyheter, ikke bare for forskningsmiljøet, men for alle som er interesserte i historie og gamle kart.

Kartsenteret ved Nasjonalbiblioteket skal stå klart i løpet av en toårsperiode. I tillegg til å bli et sted hvor publikum skal kunne oppleve kartene gjennom utstillinger, arrangementer og publikasjoner, skal det også være et senter for forskning, både nasjonalt og internasjonalt.

Erling Sverdrup Sandmo (f. 1963) har de senere årene vært professor i historie ved Universitetet i Oslo med spesialisering på en rekke historiske felt. Han er forfatter og kritiker, og har siden høsten 2016 vært knyttet til Nasjonalbiblioteket som forsker II. Denne høsten er han aktuell med boken Uhyrlig. Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895, basert på funn i Nasjonalbibliotekets samling. Sandmo vil fortsatt være knyttet til UiO i en 20 % stilling.

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler