20
tor, sep
10 Nye artikler

Oslo havn 1798

Slekt1
Typografi

Historisk Infrastruktur har vært initiativtager til en kommende ny digital opplevelse på havnepromenaden i Oslo som blir lansert 3. juni i år.

Annonse:
Slektstavler
Trykte og digitale!

Ifølge opplysniger på Facebook vil den "gi inntrykk av Oslos, og i forlengelse Norges, historie på slutten av 1700-tallet.

Prosjektet er også en  annerledes inngang til digitalisert kulturhistorisk materiale om tiden gjort tilgjengelig av arkiver, museer og biblioteker."

Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk folkemuseum, Maritimt museum, Nasjonalbiblioteket, Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Oslo byarkiv, Nasjonalmuseet og Riksarkivet.

Prosjektet har en side på Facebooks som du kan se her

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Gratis slektstavler