10
man, des
10 Nye artikler

Nasjonalbibliotekets nettbibliotek har blitt slektsforskeres nest helligste gral

Slekt1

I mange år var Digitalarkivet fra Arkivverket norske slektsforskeres hellig gral, nå er Nasjonalbibliotekets nettbibliotek i ferd med å bli slektsforskeres nest helligste gral. Nettbiblioteket er også kjent som Bokhylla og ble lansert i 2009 og har etterhvert blitt en svært rikholdig kilde til vår felles kulturarv.

Den spede start i 2009

Opprinnelig ble Bokhylla startet som et prøveprosjekt hvor alle norske bøker som var utgitt i Norge i perioden 1690-99, 1790-99, 1890-99 og 1990-99 skulle digitaliseres og tilgjengeliggjøres via Nasjonalbibliotekets nettsider. 

I løpet av de første to årene var over 50.000 titler skannet og gjort tilgjengelig, for nyere litteratur var dette mulig takket være en avtale med KopiNor på vegne av rettighetshavere.

Prøveprosjektet ble ansett som såpass vellykket at avtalen mellom KopiNor og Nasjonalbiblioteket etter endt prøveperiode ble utvidet til også å omfatte øvrig norsk litteratur utgitt til og med år 2000. Den var denne utvidelsen som var forløsende for oss slektsforskere med tanke på tilgang til bygdebøker på nett. Etterhvert som Nasjonalbiblioteket fikk digitalisert sine samlinger fikk alle slektsforskere i Norge tilgang til alt av bygdebøker og slektsbøker utgitt til og med år 2000. 

Tilgang til Bokhylla fra utlandet

Avtalen med KopiNor muliggjør spredning av opphavsrettslig materiale, men vel og merke kun i Norge. Befinner du deg i utlandet må du ha en avtale med Nasjonalbiblioteket for å få tilgang, og denne gis ikke til hvemsomhelst. 

Ønsker du tilgang fra utlandet må du skrive en søknad og helst ha en begrunnelse rundt forskning, utdanning eller profesjonell oversettervirksomhet. "Vanlige" slektsforskere får derfor normalt sett ikke tilgang utenfor Norges grenser.

Tilgang gis vanligvis i 6 måneder, men med mulighet for forlengelse. Du kan lese mer om tilgang til Bokhylla fra utlandet her.

Tilgang til bygdebøker og slektsbøker utgitt etter år 2000

I vinter ble Norge som første  land i verden ferdig med å digitalisere hele sin litteraturhistoriske kulturarv, rundt 276.000 bøker er nå å finne på Nasjonalbibliotekets nettsider. Alle bøkene er indeksert og søkbare i fulltekst.

Det begynner imidlertid å bli noen år siden år 2000 og det har blitt utgitt noen bygdebøker og slektsbøker siden den gang, som altså ikke er tilgjengelige i Bokhylla. Forsåvdt greit nok, når man tenker på at rettighetshavere skal ha mulighet til å selge sine bøker og få tjent inn sine kostnader og kanskje også en liten økonomisk belønning på toppen. Nasjonalbiblioteket og KopiNor ser imidlertid ikke ut til å stoppe ved år 2000.

En del bøker utgitt etter år 2000 er allerede digitalisert og tilgjengelig på nett, men med disse holder det ikke å sitte i Norge for å få tilgang. Skal du bla i en nyere bok enn år 2000 på nettsidene til Nasjonalbiblioteket er det kun mulig dersom du fysisk befinner deg på lesesalen til Nasjonalbiblioteket. Dette kan det se ut til å bli en endring på, når Nasjonalbiblioteket og KopiNor er i gang med innledende samtaler for veien videre for en mulig utvidelse av hvilke utgivelsesår som skal være tilgjengelige på nett.

Langt mer enn bare bøker 

Innholdet i Bokhylla stopper ikke med bøker, selv om over 276.000 bøker er skannet og tilgjengeliggjort utgjør dette materialet bare en del av det totale innholdet. I skrivende stund er svimlende 1.3 millioner enheter skannet og tilgjengliggjort via Nasjonalbibliotekets nettsider. 

Her er en liten smakebit:

  • 276.000+ bøker
  • 595.000+ aviser
  • 276.000+ foto
  • 74.000+ radioopptak
  • 18.000+ privatarkiv

Av de 276.000 bøkene som er gjort tilgjengelige er over 35.000 bøker nedlastbares om PDF. Det betyr at de er såpass gamle at de har "falt i det fri" og dermed ikke lenger omfattet av åndsverksloven. Hovedregelen, med mindre noe særskilt blir frigjort, er at et åndsverk (for eksempel en bok) blir fritt tilgjengelig for alle 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår.

Gå til Nasjonalbibliotekets nettsider for å få tilgang til Bokhylla, eller nettbiblioteket som det nå også blir kalt. Om du på Digitalarkivet finner frem til kilder som forteller deg hvem du er i slekt med, er Bokhylla stedet du går for å finne frem til de små og store øyeblikkene fra enkelte av dine forfedres liv.

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler