Sidebar

Filtrer kildene

20
man, nov
3 Nye artikler

I følge Jamie Dehler og Tribstar.com ble slektsnavn i Nederland gradvis mer faste i perioden fra 1500-tallet og frem til det ble lovfestet i 1811.

Registrene over eldre som mottok støtte fra "Aldersomsforsørgelsen" i Danmark i perioden 1891-1928 er nå tilgjengelig på nett. "Alderdomsforsørgelsen" er det vi i dag kjenner som behovsprøvd pensjon.

Det er ikke en hemmelighet, men vi er nå på vei inn i høsten og med det høysessongen for slektsforskning. Det begynner å bli mer legitimt å sitte inne foran PCen å lete i kildene, men også mer kjærkomment med en god bok foran peisen. Slekt1 har samlet 10 bøker som kan gjøre høsten og inneaktiviteter enda mer velkomne.

Etter en forholdsvis kort prosess foreslår nå den svenske regjering i sitt budsjettforslag å kompensere det svenske Riksarkivet for de økonomiske tap de vil lide på å gjøre arkivmateriale gratis tilgjengelig.

I siste nyhetsbrev fra det svenske riksarkivet (SVAR) fremkommer det at de nå fjerner muligheten til å tegne abonnement på de slektshistoriske kildene utover 6 måneder. Dette gjør de i påvente av en beslutning fra den svenske regjeringen om at SVAR skal tilby slektshistoriske kilder gratis, på samme måte som Arkivverket i Norge allerede gjør via Digitalarkivet.

De fleste har nok en eller flere slektninger som utvandret til USA. Mange av disse utvandrernes skjebne har i ettertid forblitt ukjent for den gjenværende slekten i Norge. Muligens døde de uten etterkommere, kanskje er det en stor amerikansk familie i USA man ikke vet om. Uansett kan det være både dyrt og vanskelig å finne ut hva som skjedde med han eller hun som utvandret.

Etter at mobiltelefonene fikk kameraer som kunne matche seg med de beste digitalkameraene har vi knipset bilder som aldri før. Vi har alltid kameraet med oss og det tar lynkjapt de bildene vi ønsker, som regel også i langt bedre oppløsning enn hva vi egentlig trenger. Går vi 200 år tilbake i tid var bare det å ta et fotografi en fremtidsfantasi og det skulle fortsatt gå mange tiår før den vanlige mann i gata anså det som normalt å bruke tid og penger på fotografering. 

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Filtrer kildene

Gratis slektstavler