En halv miljon indelta soldater registrerade

Røtterbloggen
Typografi

Över en halv miljon uppgifter om svenska, indelta soldater finns nu sökbara i Centrala Soldatregistret.

Vid den senaste uppdateringen räknades uppgifter om 505 576 soldater in. Därmed återstår "bara" mellan 100 000 och 150 000 personer att registrera, uppskattar Björn Lippold som startade projektet 1983.

I registret finns dessutom uppgifter om makar, barn och föräldrar kopplade till många av soldaterna.

Les mer i Røtterbloggen

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler