Stemningen her kan best beskrives som en kollektivt behersket spenning. Menn og kvinner i alle aldre er dypt nedsenket i kirkebøker og prøver å tyde hva prestene skrev om deres forfedre for hundrevis av år siden.

På lesesalen til svenske Landsarkivet sitter slektforskere og leter etter slekt.

Les mer i UNT.no

På Carolinabiblioteket i Uppsala har de gravd frem studentene fra 1500-tallets studentbøker, disse skal nå digitaliseres.

I studentbøkene, som strekker seg fra 1500-tallet frem til tidlig på 1900-tallet, har signaturer, sitater, hilsninger, m.m. blitt samlet fra studentenes studietid. Det hele ligner veldig på vår tids Facebook eller LinkedIn, nettverksbygging uten internett.

Les artikkelen på unt.se

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler