Det är med skräckblandad förtjusning vi kan läsa om forna tider i Nils Uddenbergs  tvåbandsverk om medicinens historia.

Så sent som vid slutet av 1800-talet kunde blodtransfusion från lamm till människa utföras. Man hade börjat förstå blodets betydelse, men inte att det fanns olika blodgrupper. Valet av lamm var ingen slump, dess bibliska konnotationer borgade för renheten.

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler