Fakta Skånes näringslivsarkiv Den ideella föreningen Nordvästra Skånes Företagsarkiv bildades i september 1991 vid ett sammanträde på Sydsvenska Handelskammarens kontor i Helsingborg. Föreningen bytte namn till Skånes Näringslivsarkiv 2001 och har sina lokaler i Maria Park. Skånes Näringslivsarkiv samverkar med bland annat Landsarkivet i Lund, Helsingborgs stadsarkiv och Skånes Arkivförbund. Näringslivsarkivet stöds ekonomiskt av medlemmarna, Region Skåne, Helsingborgs stad, Näringslivets stödfond med flera. Skånes Näringslivsarkivs styrelse består av Tommy Lindqvist (ordförande), Jan O Blomquist (vice ordförande), Carl Aspegren (sekreterare), Åke Danerek (kassör), Ingrid Andersson (Skånes Arkivförbund), Annika Tergius (Riksarkivet i Lund), Signhild Sköld (kommunarkivarie i Kristianstad) och Rolf Elmér (Svenskt Näringsliv).

Nu öppnar Riksarkivet i Marieberg i Stockholm igen. Det har varit stängt det senaste året på grund av renovering och ombyggnad. Men från och med tisdagen den 1 november står Riksarkivet redo igen att ta emot allmänheten i dess forskarsal och bibliotek. Det senaste året har Riksarkivet i Marieberg hänvisat till Krigsarkivet, dit arkivhandlingar har förhandsbeställts från Marieberg. I Marieberg, med adress Fyrverkarbacken 13, finns framför allt äldre handlingar, bland annat arkivet från Kungl.

Vad gjorde ni i Amerika? – Vi har hjälpt amerikaner med hur man forskar efter de svenska rötterna. Det blev två intensiva och roliga veckor. Vi spred mycket kunskap. Det här är en resa vi numera gör varje år. Vilka platser har ni besökt? – Vi har varit i Portland, Tacoma och Seattle på Amerikas västkust. Totalt har det varit drygt 150 deltagare. Vi har löst många problem.

– Vår plan är att boken ska komma ut lagom till jul, säger Anna-Lena Hultman, som tidigare har varit projektledare i Sveriges släktforskarförbund. Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman författade släktforskarförbundets första handbok: ”Emigrantforska” 2009.

Svenskamerikanska tidningar är ett samarbete mellan Minnesota Historical Society, Kungliga biblioteket, American Swedish Institute och Swenson Swedish Immigration Research Center på Augustana College, Rock Island, Illinois. Finansiering för digitaliseringen kommer från Riksbankens Jubileumsfond, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, medan tillgängliggörandet på webben har möjliggjorts av Marianne och Marcus Wallenberg stiftelse.

Fakta Magnus Bäckmark Handboken ”Mantalsforska” är författad av Magnus Bäckmark (f 1974). Den gav ut av Sveriges släktforskarförbund 2015 och är nummer åtta i en rad handböcker. Magnus Bäckmark är även en känd profil inom användning av DNA-jämförelse i släktforskning i Sverige och är författare till boken ”Genvägar”, som gavs ut 2013. Han är även en av tolv DNA-släktforskare i nätverket SSGG, Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi, som bildades 2014.

Flere artikler …

Nyhetsbrev fra Slekt1

 

Gratis slektstavler