Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Gårds- og slektshistorie for Øymark bind 2

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Østfold

Innhold

  Side
 Forord      9
 Om landskyld, kornmål, vekt, areal og mynt        11
 Forkortelser   13
  
 Gårdshistoriene: 
 Gnr.  Navn 
 94  Krokstad   15
 Krokstad Nordre   23
 Krokstad Søndre   29
 Krokstad Mellom   29
 Krokstadbråten   31
 Sletten   36
 Sletten Søndre   39
 Sletten Nordre   44
 Slettebråten   48
 Kilebu   48
 Kilebu bnr. 4   53
 Kilebu skole   55
 Solheim   57
 Ås   61
 Ås Mellom   61
 Ås Vestre   65
  
 95  Lømmerud   67
 Lømmerud   73
 Nordengen   78
 Elverum   82
  
 96  Nysterud   87
 Nysterud Søndre   93
 Nysterud Nordre   98
 Herkerud 104
  
 97 Gjølsjø 109
 Gjølsjø Nordre 114
 Gjølsjø bnr. 2 122
 Gjølsjø Søndre 124
 Åseby 132
 Årbogen 138
 Gjølsjøødegård 139
 Gjølsjøødegård Søndre 143
 Gjølsjøødegård Nordre 146
 Alerud 148
 Foss 152
 Rødser 159
 Midtfjell 166
 Skogheim 167
  
 98 Krosby 169
 Krosby Vestre 174
 Krosby Østre 182
 Håby 189
 Håby Nordre 191
 Håby Søndre 192
 Krosbyhytta 194
  
 99 Søby 195
 Søby Vestre 200
 Søby Østre 204
 Søby på 1900-tallet 211
 Søbyskogen 215
 Søbyskogen Nordre 218
 Søbyskogen Søndre 224
 Søbyskogen Østre 225
 Søbyseteret (Sinkeseteret) 225
 Berby 229
 Søbyslora 230
 Spåbråten 230
  
 100 Ankerud 231
 Ankerud Nordre 238
 Ankerud Søndre 241
 Ankerud Søndre - nordre del 242
 Ankerud Søndre - mellom del 243
 Ankerud Søndre - søndre del 244
 Ankerud gård 250
 Ankerudskogen 253
 Ankerudskogen Nedre 256
 Ankerudskogen Øvre 259
 Ankerudseter og Fjøsa 261
 Søbyslora 262
  
 101 Kasbo 265
 Kasbo Vestre 273
 Kasbo Østre 280
 Kasbo 283
 Kasbo Søndre 289
 Kasbohagen 291
 Kasbohagen Nordre 292
 Myrvang 297
 Kasbohagen Søndre 300
 Kasboholtet 304
 Spekkebo 310
 Lømbo 318
 Lømbo Søndre 321
 Lømboseteret 327
 Lømbo Nordre 330
 Bjørnemyr og Nytomt 336
 Sevland 338
 Vasbo 342
 Høkelund 346
 Åserud 351
  
 102 Holsrud 353
 Holsrudnebba 362
  
 103 Våkelsby 363
  
 104 Mårud 382
 Mårud Søndre 387
 Mårud Vestre 393
 Mårud Østre 396
 Mårudheia  402
  
 105 Nedre Sandtorp 405
 Sandtorp Nedre bnr. 1 413
 Sandtorp Østre 417
 Sandtorp Nedre lnr. 166 423
 Sandtorp Søndre 426
 Sandtorp Vestre 430
 Tassebakken 435
 Tassebakken Søndre 436
 Tassebakken Nordre - Bakkebråten 437
 Slorene 441
 Botner 442
 Stenerud 450
 Stenerud Nordre 454
 Stenerud Søndre 454
 Botten Nordre 456
 Botten Søndre 458
 Botten under Botner 459
 Kongebråten 459
 Sandtorpbråten 461
 Sandli 463
 Bjørnestad 468
 Elsemyr 469
  
 106 Øvre Sandtorp 473
 Sandtorp Øvre 479
 Høytomt 487
 Kolstad 489
 Bergbråten 498
 Bærkas 505
 Bærkasmoen/Sandtorpmoen 512
 Østli 512
 Svingen 516
 Trengselet 521
  
 107 Seteret 525
 Seteret gård 529
 Fjellengen 535
 Fjellengåsen 540
  
 108 Sloreby 541
 Sloreby Vestre 547
 Sloreby Østre 551
  
 109 Øystad 555
 Øystad gård 559
 Kleven 568
 Sandaker 575
  
 110 Kirkeby 581
 Kirkeby gård 583
 Granerud 602
 Solbrekke 606
 Huset 610
 Husebråten 616
 Jøngerud 622
 Moseby 625
 Espelund 627
 Rødkinn 632
  
 Litteratur og kilder 
 Bilderegister 
 Alfabetisk register over gårder og plasser 
 Rettelser og tilføyelser til bind I 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler