Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid bind 1

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hordaland

Innhold

  

Side

 FRÅ SAMLEN TIL SELJESTAD  
     Av Lars Kiærland og Lars Hamre    11
   
 FORNTIDA I ODDA, ULLENSVANG OG KINSARVIK     
  Av Egil Bakka    47
   
 MELLOMALDEREN  
      Samfunnsstrukturen 
  Folketalet og næringsgrunnlaget 209
  Saltbrenninga 210
  Handelen med jarn 212
  Fruktdyrkinga 213
  Kaupangen Kinsarvik 214
  "Kongsgarden" Huse 220
  Ting, herstell og skatt 222
  Politiske stemningar og hendingar 225
  Mannadauden og fylgjene han fekk 227
  Hardanger sysle 228
  Bondeoppreisten i 1444 228
  Hardanger som bispe-len 230
   
  Kristendom og kyrkje : 
  Kyrkjeskipnaden 233
  Kinsarvik kyrkje 237
  Ullensvang kyrkje 246
  Odda kyrkje 251
  Huskapellet på Aga 253
  "Klosteret" i Opedal 254
  Dei krossmerkte pilgrimsvegane 259
  Presteskapet i mellomalderen 263
  Gildet og gildestova i Kinsarvik 268
  Kyrkje- og prestebordsgodset 274
  Klostergodset 279
   
  Mellomalderætter : 
  Martein kongsfrende og Jåstadætta 283
  Aga- og Galte-ætta 288
  Måge-ætta 299
  Pustrung-ætta 302
  Hovlandsætta 303
   
 UNDER ADELSVELDET 1530-1660  
  Lensskipnad og befalingsmenn 308
  Futar over Halsnøy og Hardanger 310
  Sorenskrivarar i Hardanger 312
  Bondelensmenn i Ullensvang, Kinsarvik og Odda     315
  Lyseklostret og klosterlensmennene 324
  Medgang og motgang i 1500-åra 325
  Hardaste bolken i nyare tid, 1600-60 331
   
  Kyrkjer og kyrkjeliv 1536-1660 
  Lutherdomen innførd under passiv motstand 344
  Sokneprestane 1536-1608 346
  Omskipinga av prestegjelda 349
  Den bitre prestestriden i 1630-åra 350
  Soknekyrkjene 1600-60 357
  Utdrag or kyrkjestolane 358
   
 MOT BETRE TIDER OG TRYGGARE KÅR, 1660-1730  
  Folketeljinga 1664  366
  Matrikuleringa 1667 368
  Leiglendingane blir sjølveigarar 371
  Folkevoksteren 1700-30 373
  Skredskadar og avtaksskjøn 375
  Næringslivet 1660-1730 379
  Bygdeliv og bygdehendingar 405
  Hardingfela 413
  Militærteneste og utkommanderingane 417
   
  Kyrkjesoga 1660-1730 : 
  Glimt frå kyrkje- og folkeliv 429
  Sokneprestane 1669-1723 430
  Klokkarar 1637-1730 434
  Soknekyrkjene 438
   
  Sivile embets- og ombodsmenn : 
  Futane i Hardanger 1660-1730 448
  Sorenskrivarar i Hardanger 450
  Soknelensmenn i Ullensvang 1668-1705 451
  Soknelensmenn i Kinsarvik 1670-1705 453
  Soknelensmenn i Odda 1661-1705 454
  Skipreidelensmenn 1706-29 455
  Lyseklosterlensmenn 1674-1723 456
   
 GROTIDA 1730-1814  
  Folkevoksteren og den økonomiske framgangen 457
  Ekstraskatten 1763-72 461
  Folketeljinga 1769 463
  Folketeljinga 1801 464
  Marknadshøve på Kongsberg, i Røldal og Telemark     491
  Sjøfart og handel 501
  Kremarar og gjestgjevarar 507
  Vegar og samferdsle 511
  Bygd og folk i dagleglivet 514
  Bygdesamfunnet sett gjennom rettsprotokollane 538
  Flaum-, skred- og andre bygdeulukker 544
   
  Kyrkjesoga i opplysningstida : 
  Soknekyrkjene i privateige 551
  Geistlege embetsgardar 555
  Sokneprestar 1732-1802 560
  Kapellanar 1728-1806 570
  Klokkarar 1732-1815 576
  Skulesoga 1739-1814 584
  Fatigforsytiga av 1755 592
   
  Embets- og ombodsmenn : 
  Sorenskrivarar 1733-1800 598
  Skipreidelensmenn 1732-1822 602
  Lyseklosterlensmenn 1724-1811 606
  Søndre Hardangerske Compagnie 607
  Krigsåra 1807-14 613
  Melding om bygdebokarbeidet 621
  Kjeldetilfanget 624

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler