Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Tønsbergs historie bind 3 del 1

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Vestfold

Innhold

 Forord til tredje bind     V
 Innhold    IX
 Illustrasjoner    XI
 Rettelser  XIX
   
 Næringsliv.  Av dr. philos.  Arne Odd Johnsen      1
  Byen og oplandet efter krigen     1
  Tønsbergs skibsfart  1814 - ca. 1840     5
  Kystfart og Danmarks-fart  1814 - ca. 1840       10
  Mot bedre tider.  Storfarten  1825 - ca. 1840       14
  Livet på havnen, sjøfolk, skuter og rederi   22
  Industrivirksomheten i Tønsberg  1814 - ca. 1840        32
  Handel  1814 - ca. 1840.  Privilegienes siste tid   38
  Handel,  innførsel,  utførsel   42
  Trelasthandel   44
  Tønsberg og den lange krise.  Fallittene   44
  På overgangen til en ny tid.  1840 - 1880   50
  Tønsberg får banker og gjensidig trygd   55
  Fangst i Ishavet.  Svend Foyn   65
  Selveiding   73
  Fra Tønsberg til Vestisen og tilbake igjen   83
  Den moderne hvalfangsten blir til   95
  Skipsfarten  1840 - ca. 1880 112
      Firtiårene 112
      Den frie fart og Krim-krigen 117
      Farten på de store hav 126
      Tiden  1860 - 1880 141
      Rederi 153
  Håndverk og industri.  Av professor dr. Oscar Albert Johnsen      165
 Kommunestyret.  Av professor dr. Oscar Albert Johnsen  194
  Borgersamlingenes tid  1814 - 1837 194
  Tilsynet med byens privilegier og den ulovlige handel.  Privilegiebetjenter      202
  Bymarken 204
  Forandringer av byens grenser 207
  Sten-kanalen 210
  Gater og torv 212
  Det nye kommunestyre  1837 - 1880 214
 Stortingsvalgene  1814 - ca. 1880.  Av redaktør J. A. Hoff 245
 Det civile embeds- og ombudsverk 251
  Byfogedembedet og politiet.  Av byfoged Johan Brodtkorb Borchgrevink   251
      Byfogder efter 1814 254
      Politimesterembedet 257
      Fengselsvesenet 258
      Postvesen.  Av Oscar Albert Johnsen 259
      Borgervæbningen.  Av Oscar Albert Johnsen 262
      Brandvesen.  Av Oscar Albert Johnsen 264
      Sundhetsvesenet.  Av sorenskriver Arnet Olafsen 272
           Læger, tannleger og jordmødre 276
           Apotek 277
 Byen og byterritoriet.  Av professor dr. Oscar Albert Johnsen  280
  Grenser 280
  Bebyggelsen 284
  Veier, gater og offentlige plasser 305
  Torv og offentlige plasser.  Kirkegårder 314
  Brolegging og oplysing av gater og plasser.  Gateliv 320
  Regulering 326
  Vannverket og kloakknettet 335
  Bryggene 343
  Kanalen og havnevesenet 347
  Bymarken, løkker og hager  356
 Kirkehistorie.  Av diakon Kr. Ørjavik  366
 Det religiøse og kirkelige liv i Tønsberg.  Innledning 366
  Den kirkelige situasjon 367
  Kristenlivets gjennembrudd 379
  Menighetens menn 383
  De tre pionerer 386
  Svend Foyn 387
  Rikere menighetsliv 396
  Kristelige foreninger 400
  Prester og klokkere.  Organister, kirkeverger 405
  Kirker og bedehus 411
  Prestegårder og enkesete 426
  Kirkegårder og kapell 430
 Skolevesen  431
  Tønsberg høiere skole. Av lektor Per Moe  431
      Den Offentlige Skole  1814 - 1830 431
      Borgerskolen  1830 - 1870 434
      Tønsberg høiere almenskole 444
      Kateketer ved Tønsberg borgerskole og middelskole inntil 1891 448
  Tønsberg folkeskole.  Av skoleinspektør Sylfest Muldal 448
 Sociale og almindelig kulturelle forhold.  Av professor dr. Oscar Albert Johnsen  461
 Folketall og social struktur  461
  Hjemmenes utstyr.  Klædedrakt 472
  Foreninger og foreningsliv 480
  Kunsthåndverk og husflid.  Av billedhugger Carl E. Paulsen 510
      Gullsmeder 517
  Fra bylivets skyggesider 521
  Friluftsfornøielser og selskapelighet 526
  Den lokale presse 537
  Diktning 543
  Bildende kunst.  Av billedhugger Carl. E. Paulsen 552
  Teater 556
  Konserter 561
  Cirkus, tryllekunstnere m.m. 564
  Dikteren Aasmund Olavsson Vinje holder foredrag 565
     Folkefester 566

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler