Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Aremark : bygd i grenseland

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Østfold

Innhold

 Forord av Roger Prang     5
 "Til Aremark"   dikt av Harald Solberg   11
  
 Del 1 - Geologien og naturen 
 Geologi og naturgrunnlag   av Dag Friberg   13
 Vegetasjon og planteliv   av Marit Eriksen   19
 Dyrelivet i Aremark   av Geir Hardeng og Odd Lilleng   27
 Jakt og fiske før og nå   av Gunnar Arvesen   37
  
 Del 2 - Aremark i historien 
 Forhistorisk tid   av Arild Pettersen   65
 Aremark i middelalderen   av Thore Aalborg 101
 Hardt rammet av krig 
    av Gudbrand Mellbye og Roger Prang 113
 Grensen mot Sverige   av Gudbrand Mellbye 121
 Historien om stier, veier, bruer og veivoktere 
    av Gudbrand Mellbye, Tore Paulsen-Næss og Arild Pettersen 123
 Skysstasjonene   av Gudbrand Mellbye 135
 Lensmenn i 850 år   av Gudbrand Mellbye 139
 Tollvesenet i Aremark   av Birger Dagrød 147
 Posten i Aremark   av Thormod Akre 155
 Telefon i Aremark   av Dagny Haugen 165
 Kommunal skilsmisse   av Gudbrand Mellbye 167
 Jernbanen som ikke kom   av Gudbrand Mellbye og Roger Prang 171
 Elverket satte på strømmen i 1920   av Hans I. Storengen 175
 Under okkupasjonen   av Gudbrand Mellbye 185
 Knott og trekull var okkupasjonstidens drivstoff 
    av Gudbrand Mellbye 197
 Kongelig besøk   av Roger Prang 199
  
 Del 3 - Næringslivet 
 Skogen i Aremark - fra urskog til kulturskog   av Dag Friberg 201
 Aremark skogeierlag   av Kristine Aasgaard 213
 Tømmerfløting i Aremark 
    av Arild Pettersen, Ingvald Pettersen og Tore Paulsen-Næss 219
 Båtene i vassdraget   av Tore Paulsen-Næss 231
 Jordbrukets utvikling           
    av Claus Larssen, Paul Smaadahl og Jostein Aasgaard 235
 Aremark Bondelag   av Sigmund Holth og Gunnar Ulsrød 253
 Innkjøpslagene viktige for mange bønder   av Sigmund Holth 273
 Aremark Hesteavlslag   av Roger Prang 275
 Bygdeslakting og bygdeslaktere   av Åge Ulserød 279
 Brenntorv på Strømsmosen   av Gudbrand Mellbye 285
 Sparebanken en viktig samfunnsfaktor i over 150 år 
    av Thor Gudim og Tor Fjeld 287
 Pelsdyrnæringen   av Thor Østensvig 299
 Strømsfoss-området var Aremarks sentrum 
       av Gudbrand Mellbye og Tore Paulsen-Næss 303
 Skolleborg mølle   av Nina Krafft Skolleborg 309
 Handelsvirksomhet   av Borghild Svarød og Borghild Tangen 313
 Håndverk av mange slag   av Gudbrand Mellbye og Roger Prang 318
 Viktig lastebilnæring   av Thor Østensvig 327
 Bussruter i Aremark   av Helge Holene 333
 Drosjene i Aremark   av Lise Barbro Whittingham 343
  
 Del 4 - Samfunnslivet 
 Politiske partier med i kommunevalg fra 1910 
    av Gudbrand Mellbye 347
 Veldig kommunal utvikling etter krigen 
    av Bernt Henrik Hansen, Jon Evert Vestbakke og Torbjørn Østensvig       359
 Glimt fra skoleverket fra 1880-årene til 2004 
    av John Taiet og Bjarne Jørstad 373
 Holtebrekke skole - minner fra en skoletid   av Per Fr. Dahl 375
 - Allbrukshuset skal hete Furulund!   av Per Ole Pihlstrøm 385
 Leger og helsevesen   av Astri Selmer-Olsen 399
 Aremark Sanitetsforening   av Astri Selmer-Olsen 407
 Aremark brannvern   av Gudbrand Mellbye 413
 Heimevernet i lokalsamfunnet   av Gudbrand Mellbye 419
  
 Del 5 - Kristenlivet 
 Kirkene i Aremark   av Sissel Margrethe Børke 423
 Prestene i Aremark etter reformasjonen   av Sissel Margrethe Børke 431
 Menighetene i bygda 
    av Kari Bjørntvedt, Asbjørn Galborgen og Paul Smaadahl 435
 Fostret seks misjonærer   av Paul Smaadahl 451
 Jens Olsen var den store misjonshusgiveren   av Roger Prang 457
  
 Del 6 - Menneskenes liv 
 Livet i husmannsgrenda   av Anna Helene Tobiassen 459
 Bolighus og byggeskikk gjennom 250 år 
    av Anna Helene Tobiassen 475
 Bosettingsnavn i Aremark   av Ivar Lund 483
 Om aremarkdialekten   av Ruth Vatvedt Fjeld 493
 Mattradisjoner   av Inger Lise Gløboden 505
 Aremark Historielag 
    av Benedicte Bakken, Dag Due og Karsten Johannessen 529
 Ole Ulsrøds Samlinger   av Mari Kværner Ulsrød 539
  
 Del 7 - Noen personligheter 
 Eidsvollsmannen Ole Svendsen Illerød   av Bjørn Andersen 543
 Aremark sett gjennom sogneprestens briller 
    av Trond H. F. Kasbo 547
 Sigwardt Aspestrand, det ulykkelige geni   av Roger Prang 557
 Martha Østensvig - et liv med slektsforskning 
    av Thore Aalborg 563
 Ole Hallesbys navn kjent i mange verdenshjørner 
    av Ruth Vatvedt Fjeld 567
 Ludvig Ørnelund   av Roger Prang 573
 Gudbrand Mellbye - forutbestemt til lensmann   av Roger Prang 575
 Ole Ulsrød - mannen med tusen jern i ilden   av Roger Prang 581
 Ruth Vatvedt Fjeld   av Roger Prang 587
  
 Del 8 - Foreningslivet 
 Aremark skytterlag   av Thormod Akre 589
 Aremark Travlag   av Roger Prang 597
 Aremark bygdeungdomslag   av Roger Prang og Ellen Vestby 605
 Aremark Idrettsforening   av Marianne Halvorsen og Roger Prang 611
 Bjørkebekk Idrettsforening   av Tore Kristiansen 623
 NMK Aremark holder koken   av Roger Prang 625
 BMX-syklistene har hevdet seg i toppen   av Halvor Edvardsen 629
 Aremark Bygdekvinnelag   av Turid F. Larssen 633
 Aremark Jeger- og Fiskerforening   av Gunnar Arvesen 637
 Speidervirksomheten   av Dag Lund og Gudbrand Mellbye 641
 Mange har vært med i 4H   av Ruth Vatvedt Fjeld og Odd Lilleng 645
 Korvirksomheten   av Gudbrand Mellbye 649
 Aremark skolekorps   av Christina Orheim 653
  
 Del 9 - Epilog 
 Veien videre for bygd i grenseland   av Roger Prang 657
  
 Personnavnregister 663

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler