Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Averøy bygdebok bind 1

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Møre og Romsdal

Innhold

GARDS- OG ÆTTESOGE FOR AVERØYA

 BUSETTINGA FRAM TIL ÅR 1500

 
 FLINTFOLKET I HAVGAPET Side
     Dei første menneska kjem   11
     Buplassen nedafor Bremsneshatten       13
     Kvar kom dei frå?   14
     Reiskapen til fosnajegerane   15
     Den eldste buplassen på Averøya?   18
     Dei andre buplassane på Averøya   21
     Eit stabilt folketal?   21
     Ein konservativ kultur   24
     Ressursar, reiskap og folketal   24
     Levde fosnajegerane i økologisk likevekt?        26
     Prisen for eit stabilt folketal   27
  
 FANGSTFOLK PÅ OVERGANGEN TIL JORDBRUK 
     Helleristningane på Søpstad   31
     Frå flint til skifer   36
     Februkarane i Valseshola   38
     Nye øksetypar   42
     Andre funn etter jordbrukarane   45
     Utviklingsliner i yngre steinalder   47
     Bremsneshola   53
     Dei andre holene på Averøya   55
     Bronsealderen på Averøya   57
  
 GARDSSAMFUNNET TEK FORM 
     Gullfunna på Bremsnes   61
     Framveksten av garden   66
     Kjelder til busettinga i før-kristen tid   68
     Dei andre gardane frå eldre jarnalder   71
     Overgangen frå eldre til yngre jarnalder   89
     Nyryddingane i yngre jarnalder   96
     Folket i vikingtida 103
  
 FOLKEVEKST OG ØYDELEGGING I KRISTEN MELLOMALDER     
     Tinget i Langøysundet 107
     Kjelder til busettinga i kristen mellomalder 108
     Mellomalder-nyryddingane på Averøya 113
     Garddeling og folketal 120
     Leiglending og skattebetalar 123
     Eit pressa samfunn? 128
     Den store mannedauden 131
     Øydegardstid 135
     Attersyn på mellomalderen 139
  
     Utviklinga av gardsbusettinga på Averøya 141
     Kjelder og litteratur 143
  
  
  

 GARDS- OG ÆTTESOGE FOR AVERØYA

 
  
 Mork 151
 Afset 187
 Mek 223
 Skarset 275
 Hoset 287
 Heggeset 319
 Gustad 331
 Myrset 359
 Nedal 375
 Rokset 401
 Strand 427
 Oppsal 463
 Kvernes 477
 Gullset 503
 Kippervik 515
 Veiset 523
 Sæter 547
 Trettvik 557
 Kjørsvik 563
 Leite 583

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler