Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Brandval-boka bind 1

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

       FORORD  
  
    I. STORLEIK, GRENSER, NATURTILHØVE    
          Brandval-namnet     1
          Storleik og grenser     2
          Naturtilhøve     6
             Jordsmonnet   11 
 Glåma og fossene   16 
 Flombrott og øyer (enger)    24
 De største flomskadene    34
          Tverrelver og sjøer    42
   
   II. BUSETTING  
          Oldfunn   59
          Gardsnamn   74
          Finnskogen   97
 Finneinnvandringa  104
   
  III. EIERHØVE  
          Odelsrett 124
          Skattlegging og matrikulering 127
          Gardkløyving og sameiehøve 138
          Kjerkegods og ødegods 152
          Krongods 163
          Godssamlere 166
          Leilendinger og husmenn 192
 Husmenn  196
   
   IV. BEFOLKNINGEN  
          Folketallet inntil 1769 207
          Folketallet etter 1769 209
          Emigrasjonen 214
          Glimt av miljø 219
 Litt om antropologi  219
 Folkelynne  223
 Kosthold og arbeidsøkter  226
 Tunform  og bygninger 229
 Selskapelighet, bearlag og dømning 243
 Skikk og bruk 251
 Folketru og overtru  255
 Musikklivet  266
   
    V. NÆRINGSLIVET  
          Februk og jordbruk 283
 Gunder Jonsen Bonnerud  311
 Seterbruk  317
 Kvernbruk  322
         Skogbruket  328
 Bygningsverkje  332
 Tyribruk og tjærebrenning  332
 Kolbrenning  334
 Neverfletting  335
 Fløting  339
 Sagbruk  347
 Hogst og framdrift fra skogen  351
 Tømmeromsetningen  359
         Jakt og fiske  363
 Jakt  363
 Fiske  368
         Jernblåstrer og malmgruver  372
 Ramsøya titanmalmgruve  374
         Husflid og handverk  378
 Husfliden  378
 Handverket  381
         Priser og lønner 1790-1835  384
   
   VI. SAMFERDSEL  
         Veglinner og veger 393
         Skyssplikt og skysshold 405
         Jernbaner 410
         Postferdsla 412
  
  VII. KJERKESKIPNADER OG RELIGION 
          Før-kristen tid 417
 Overgang til kristendom  419
 Bergar og Fyrilundar kjerker  421
 Brandval kjerke  429
 Lunderseter kapell  439
 Prester  440
 Klokkere 441
          Religiøse rørsler  444
  
 VIII. SKOLE OG FOLKEOPPLYSNING 
          Skoler 447
 Skoleforordningen av 1739 450
 Skoleloven av 1827  457
 Skoleloven av 1860  464
 Skoleloven av 1889  471
 Skolestyreformenn  475
          Ungdomsskoler og ungdomsarbeid    476
   
   IX. SOSIALE OG POLITISKE TILHØVE  
          Fattigforsorgen 483
          Helsestell 490
          Sosiale tilhøve 493
          Grunnlaget for moderne tids politikk     495
  
    X. ADMINISTRATIV HISTORIE 
          Tida inntil 1837 501
 Grensekrigene  507
          Kommunalt sjølvstyre fra 1837  510
 Herredsdelinga 1857-66  512
 På egne bein  513
 Funksjonærer og administrasjon  515
 Kommunens finanser  518
 Budsjetter  520
 Store løft og låneopptak 521
          Forkortelser  528
          Namn- og emneregister 529
          Bilag bakerst i boka: Bygdekart over Brandval  

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler