Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Brandval-boka bind 1 a-f

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

NAMN- OG  EMNEREGISTER

A-F

Administrativ historie  501
Agnåa  9, 42, 244, 325, 345, 397, 399
Akershusskatten  135
Almenninga  103, 106, 108, 119, 150, 151, 363
Almenninger  82, 163
Alminnelig stemmerett  499, se forøvrig stemmerett
Alvssøn, Knut  501
Amundsberget  6
Anker, Bernt  304, 316, 361
Anker, Christian  119, 182, 188, 303, 318
Ankerske Fideikommis  188, 341
Antropologi  219
Apotek  492
Arbeiderdemokrater  499
Arbeiderforeninger  498
Arbeiderpartiet  500
Arbeidsgiverforeninger  500
Arbeidsplikt  197, 402
Arbeidsøkter  229
Arealoppgaver  290
Arnesen, Jørgen, skoleholder  453
Arntzen, krigsråd  183, 184, 307, 327, 398, 424
Aurtjernet  52
Auråa  6, 46, 341
Austmarka  98
Av-ising  8, 12
Avling  289, 294
 
Badstubekken  5
Badstue  241
Balsjøbekken  42
Balsjøberget  5
Balsjøen  2, 42
Barkebrød  227, 492
Barkebrød-hundreåret  181, 301
Barskjulet  188, 241
Basedow, Johan Bernh.  449
Baskontrakter  361
Bearlag  243
Befolkningen  207, 493
Beitebruk  286
Benefisering  154
Bergarter  12
Berg, Thomas, lærer  469, 479
Berger,  32, 33, 38, 48, 71, 77, 87, 90, 93, 95, 102, 139, 142, 143, 150, 153, 156, 159, 167, 184, 220, 277, 287, 304, 310, 317, 337, 348, 369, 379, 398, 399, 418, 421, 424, 425, 437, 507, 508, 509
Berger kjerke  102, 156, 281, 401, 421 
Berger kjerke -- Hofoss -- grensen  401
Berger rå  88 
Berger v.  202, 298, 306, 307, 333, 458 
Berger ø.  202, 333 
Berger øde  95, 184 
Berger, Amund G., lærer  455
Bergum, Margareta a  32, 48, 153
Bergum, Peter a  32, 48, 153 
Bergerkverna  323 
Bergermyra  50 
Berger sokn  399 
Bergerseter  47, 59, 61, 63, 65, 323, 403 
Bergerseter -- Sletmoen  403 
Bergverksdrift  372 
Betingere (Tømmer-)  359 
Betleri  483 
Bever  48 
Bifurkasjon  50 
Billit  186, 382 
Bingen  88, 107, 117, 174, 299 
Bingsfløyta  42 
Binæringer  317 
Birkebeinere  100 
Bisper  424 
Bispelut av tienden  288 
Bispevisitaser  428 
Bjerkerot  462 
Bjørbekken  32, 48, 150
Bjørnegildre  364 
Bjørnstad  85, 139, 143, 155, 179, 202, 288, 306, 326, 381, 397, 458 
Bjørnstadbråten  267 
Bjørke  88 
Bjørås  88 
Blaktjernet  6 
Blesterherde  373 
Blinking (Tømmer-)  351 
Bolneset  53, 327, 400 
Boltall  130  (se for øvrig matrikul)
Bonde  124 
Bondelut (av tienden)  289 
Bonkaberget  46 
Bonnerud Gunder J.  311 
Bonsted  406 
Bordleiding  129 
Bordtiende  350 
Botner  49, 87, 88, 107, 113, 140, 142, 156, 159, 298, 345, 508, 509
Botnerbekken  86, 399, 421 
Brandval  1 
Brandval kjerke  429, 179, 184, 333, 339, 425 
Brandvold  1, 39, 142, 148, 156, 159, 161, 168, 239, 288, 301, 411, 424, 431, 437, 443
Brandvold, Martin O, lærer  462
Brandvold-åa  431 
Braskereidfossen  18 (se også Braskr.) 
Braskerud  18 
Braskr  18, 22, 89 
Brattfallsfjellet  7 
Brattfjellet  421 
Brattfoss  48, 103, 323 
Brattåsen  399 
Brauter  31, 34, 144, 304, 306, 326, 443, 490 
Brauter, Ole B., lærer  460 
Brauterhagen  516 
Bredesen, John Collet  190, 313 
Bredesen Breen, Lars  513 
Breen  3, 10, 11, 69, 78, 107, 139, 142, 155, 159, 202, 286, 287, 291, 306, 310, 326, 337, 339, 369, 381, 408, 417, 421, 458 
Breenfallet  42 
Breenmoen  372 
Breen rå  88 
Brenna  119 
Brennevinsbrenning  201, 305, 309 
Brennevinssalg  409, 444 
Brenntjernet  46 
Brevfant  413 
Brevløsning  159 
Bruntjernet  46 
Bryllup  243, 247 
Brynjolv Ulvalde  99 
Bryn seterskog  4 
Brøderud  51, 94, 107, 112, 136, 143, 156, 159, 202, 243, 299, 327, 337 
Bråtebruk  164, 165 (se rugbråter
Brattjernet  52 
Budde, sorenskriver  235, 504 
Budføringsplikt  413 
Budsjetter  520 
Budstikke  413 
Budstikkegang  414 
Bukåsen  91, 139, 143, 168, 202, 296, 419, 421, 431, 505 
Bukåsen rå  88 
Bureien  46, 97, 102, 110, 321, 323, 333, 341, 349, 369 
Busetting  57, 284 
Buslepp  255 
Byelfr  17 
Bygdemagasin  305  (se kornmagasin
Bygdevekter  489 
Byggeskikk  179, 230, 233 
Byggeverkje  332 
Bygselpenger  194 
Byprivilegier  338, 348 
Byttinger  258 
Bæreia  47, 49 
Bånerud  30, 94, 156, 159, 197 
Bånerudbekken  31, 86, 421 
Båtmannskatt  350 
 
Calips gods  168 
Cirkelen i Vinger  304 
Comenius, Johan Amos  448 
Collet & Søn  186, 343, 361 
 
Dahl, sokneprest  441 
Dalemoe  161, 166, 168, 399 
Daler  31, 34, 78, 93, 95, 140, 145, 160, 161, 183, 288, 380, 399, 418, 421 
Daler rå  88 
Daler n.  155 
Daler s.  155 
Dalermoen  30 
Dalermyra  398 
Damavgift  342
Dampbåt (på Glåma)  410 
Damsjøen  48 
Damtjernet  43, 326 
Danser  267 
Delebekken  5 
Den svenske feide  111 
Digern  97 
Digernbekken  42 
Digernes  103, 136, 140, 144, 156, 159, 298, 369, 406, 468, 473, 508, 510 
Digernes, Erik  504 
Digernes, Ole O., lærer  468 
Digernessjøene  45 
Digernes seterskog  103 
Digernvassdraget  51 
Direksjonspriser (tømmer)  362 
Drikkfeldighet  309 
Dugnad  247 
Dyregraver  45, 364 
Dyrka jord  2, 4 
 
Egeberg, Westrye  188 
Eidskog  22, 58, 98, 393, 420, 507 
Eidstjernet  374, 394 
Eierhøve  81, 123 
Eik  38, 77, 95, 103, 143, 144, 160, 166, 169, 182, 222, 381, 399, 418, 449, 508
Eik n.  202, 298 
Eik s.  202 
Eikseterfjellet  46 
Eik seterskog  103 
Einvirkesgarder  131 
Ekserserplass 266, 510 
Ekstensivt februk  286 
Elveforbygning  27 
Elvegrimer  100 
Emten  6, 52 
Eng  15 
Eng, Nils, lærer  474 
Epidemier  492 
Eriksen, Elias  278, 469, 470, 474 
Eriksmoen, T., lærer  474 
Evakuering  299, 509
Eystein Møyla  101 
 
Fadersdtr., Gyrvild (Gyldensparre)  161, 169 
Fagorganisasjon  499 
Fangstmetoder  364 
Fast skole  457, 463, 464 
Fattigblokk  485 
Fattigbudsjett  487, 490 
Fattigforsorg  483 
Fattigforstander  517, 488 
Fattiggård  490 
Fattiglut (av tienden)  484 
Fattigskatt  485, 487, 489
Fattigstyre  484 
Februk  283 
Femoen  53, 400
Femovika  6, 53 
Femoåa  6, 53 
Fensjøen  38, 53, 101, 103, 108, 117, 119, 145, 151, 163, 165, 181, 329, 348, 369 
Fensjøåa  53, 327 
Fesjå  316 
Filantropene  448 
Finneforfølgelser  105 
Finnemanntall  106 
Finnemarker  105 
Finneinnvandringa  104, 173, 229 
Finnseter  46 
Finnskogen  97, 150, 203, 299, 374, 380, 400, 439, 454, 458, 461, 467, 469
Fiske  102, 368 
Fiskearter  370 
Fiskelausen  370, 459 
Fiskelausen, Nils  222 
Fiskelaustjernet  52 
Fiskemåter  370 
Fiskerett  369 
Fjell  77, 139, 145, 148, 174, 287, 325, 380, 417 
Fjeld, A., fanejunker  516 
Fjellmalinger  59, 65 
Fjellsjøbekken  38, 103, 150, 151 
Fjellsjøen  46, 59, 110 
Fjellsjøseter  102, 110 
Fjordungsgarden  131 
Fjøser  18, 59, 60, 64, 67, 139, 143, 167, 332, 398, 409, 431 
Fjøser lille  145, 183, 453 
Fjøser, Kristian H.  267 
Fjøserberget  10, 20 
Fjøserfela  269 
Fjøsstell  297 
Flemming, Klas  104 
Flom  23 
Flombrott  24, 299, 301, 310, 34 
Fløting  46, 338, 339 
Fløyta (Fensjø-)  53 
Fløyta (Mosevanns-)  53 
Fløyta (Bings-)  42 
Foldtall  294 
Folkeboksamling  478 
Folkelynne  223 
Folketall  207, 303, 308, 423 
Folketellinger  209 
Folketru  255 
Forliksråd  511 
Formannskap  511 
Foss  18, 23, 30, 34, 69, 78, 88, 89, 140, 143, 153, 155, 159, 172, 266, 397, 417, 510 
Foss -- Vestby  403 
Foseid  18, 23, 30, 77, 88, 140, 143, 155, 159, 166, 172, 173, 202, 340, 382, 394, 397, 405, 406, 458 
Foseid sund  408 
Foss -- Fjøser  19 (se Snapholt)
Fotefar i fjell  65 
Francke, Aug. Hermann  448 
Fredlysing  372 
Frisinnede venstre  499 
Frostfrie strøk  295 
Fullgarder  131
Fullgardsrang  292 
Furda  42 (se Sagåa
Furderud  42, 94, 144, 326 
Furulund kjerke  69, 77, 89, 90, 153, 155, 288, 397, 417, 421 
Furulund sokn  399 
Furukongen  5 
Fylkesskoler  476 
Føn (-korg, -kveld)  245 
Førstetage  (-bygsel)  194 
Føttaplassen  4, 61 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler