Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Brandval-boka bind 1 g-k

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

NAMN- OG  EMNEREGISTER

G-K

Galde, Oluf  502 
Galteryggen (Eik)  77, 91 
Galteryggen (Lystad)  46 
Gammelseterberget  4 (se Seterberget
Gardreising  96 
Garsjøen  45 
Gaulr  18, 22, 89 (se Gjølstadfoss
Geiterud  296 
Geittjernet  42 
Geitåa  42, 244 
Gjeddetjernet  6 
Gjerdrum, prest  424 
Gjersjøen  110 
Gjestgiveri  409 
Gjevert, Per Adam  277 
Gjevert  335 
Gjødsling  310 
Gjølstad  4, 18, 33, 38, 85, 86, 95, 113, 139, 143, 144, 153, 157, 166, 167, 184, 223, 248, 288, 305, 306, 314, 375, 396, 399, 406, 409, 421, 443, 463, 509 
Gjølstad n.  31, 202, 311, 326, 337
Gjølstad s. 202, 326
Gjølstad, Thorstein  504 
Gjølstad, Per H.  514 
Gjølstad sund  298, 400, 407
Gjølstadfossen  18, 22, 24, 31, 38, 89, 394, 421, 410
Glaumr  21, 22
Glåma  8, 16
Glåmberget  20, 51, 99, 394 
Glåmdalen  23 
Godssamlere  166 
Godtlund, C. A.  113, 182, 439, 455, 459
Grautsjøen  46 
Grautåa  46 
Graverberget  110 
Gravfunn  71 
Gravhauger  59 
Gravsjøen  45 
Gravøl  243, 245 
Gravplass  439 
Gravferd  401 
Grensekrigene  298, 507 
Gresberget  4, 188, 189, 202, 277, 318, 366, 401, 456 
Gresberget (Rafjellet)  6
Gresberget (Ruds-)  401 
Gressfrø  301 
Gresåsen  6 
Grettbekken  43, 86 (se Tveterbekken
Grinderholmen 6 
Grobøl  145, 202, 266, 341, 380, 421 
Grunnfjell  11 
Gruvåsen  374 
Grøfting  304, 310, 313 
Gudehov  417
Guds Gaves Bergverk  136, 374 
Guds Åsyns Anneks  137 
Gyldenløvefeiden  119, 298, 507, 508 
Gyldenstjerne, Mogens  502 
 
Haffner, Bernt A.  443, 463, 467 
Hagebruk  318 
Hagen, Ole, lærer  470 
Hallingstad  86 
Hals, Bastian  184
Halvdan Gulltann  58 
Halvdan Kvitbein  70, 507 
Halvgarder  131 
Hammer  32, 88, 95, 99, 150, 159, 394, 398, 406, 424, 437
Hamp  380 
Hanakkaberget  109 
Handverk  381 
Hanestad  86, 95, 139, 142, 168, 189, 298, 326, 337, 341, 508
Hangård, Olaf  516, 517
Hannibalsfeiden  298, 375, 408, 505, 507 
Hansen, Herman, lærer  278, 464, 468
Hansen, Martin, lensmann  515 
Hanssøn, Oluf, prest  170, 428
Harpeseter  54 
Harpetjernet  54 
Haug  61, 63, 77, 95, 139, 160, 166, 169, 287, 299, 327, 399, 449
Hauge, Hans Nilsen  444 
Haukerud  18, 36, 95, 145, 155, 298, 380, 509 
Hausmann, Fredrik v.  184 
Hedenske kultplasser  77, 90, 91 
Heimrast  82 
Helgen (sjø)  6, 52 
Helgeneset  32, 33, 37, 71, 95, 144, 148, 399, 419, 510
Helgeneset n.  180 
Helleristninger  59, 65
Helm, Carl Adolph  33, 182, 437 
Helsestell  490 
Henckel, A. W., lærer  468 
Henriksen, H., lærer  473
Henriksen, Morten, lærer  455 
Herredsdeling  486, 512 
Herredskasserer  463, 516 
Hr. Lars (se Olufsen, Lauritz
Heyde, Johan  188 
Hildrøyene  32, 38, 150 
Hiælkuna  153, 156 
Hirschen, Gierdt v.  183 
Hofoss  33, 38, 44, 47, 88, 95, 102, 103, 117, 140, 142, 148, 150, 151, 163, 172, 180, 182, 189, 203, 216, 230, 233, 258, 298, 306, 323, 333, 337, 341, 351, 363, 369, 379, 398, 399, 400, 507, 508, 509, 510
Hofoss, Anton  270
Hofoss, Bernt Olsen  278 
Hofoss, Gustav Olsen  273
Hofoss Interessentskap  189
Hofossmoen  48, 382 
Hofossmusikken  273 
Hogge for ledd  265 
Hokåsen  5, 10, 33, 39, 59, 78, 95, 102, 142, 148, 156, 159, 172, 287, 298, 306, 333, 337, 369, 398, 399, 421
Hokåsen rå  88 
Hokåsbrua  399
Hokåsmoen  466, 473
Hokåsseter  54, 318, 403
Hokåsseterskogen  165, 348 (se Møkernskogen)
Holgeirsson, Olaf  103
Hollebøl  161 
Holt, 107, 174, 299 
Holt, Knut  361, 460 
Holtbak  150 
Holtberget  51 
Holter, Anders  183 
Homsjøen  110 
Homsjøvassdraget  46 
Hornet (sjø)  46 
Hov,  37, 417 
Hovgods  153 
Huder og skinn  132 (se matrikul og skyld
Hufvudfat, Herlof  502 
Hulder  257 
Humle  379 
Husdyr  291, 293, 296, 303, 308, 310, 314 
Husflid  64, 378 
Huslærere  450 
Husmannskontrakt  198 
Husmenn  196, 496 
Huæøy  92, 155, 419 
Hynden  10, 59, 69, 78, 139, 144, 182, 235, 286, 287, 417 
Hæillings geira rudi  140
Hærpil  414 
Høgberget  2, 5, 54, 110 
Høgbergstjernet  54 
Høye, John, lærer  468 
Høyre  499 
Hårset, Knut  278, 361, 443, 463
Håvefossen  47, 150, 323 
 
Industriell revolusjon  308
Ingjald, Kong  58 
Inkvarterte skolebarn  459 
Istida  8, 11
Ivar Vidfamne  58 
 
Jakt  44, 102, 221, 363
Jammerdal  192, 243, 321
Jammerdalskogen  188
Jensen, Christen  117, 166, 174, 409
Jernbanen  377, 410 
Jernblåster  103, 372 
Jernvinne  372 
Jersjøen  45 
Jettegryter  64 
Johnsrud  333 
Jordbruk  283 
Jorddrott  141, 193 
Jordbøker  130
Jordsmonn  12, 295, 284
Jordmødre  493
Jordrydding  287
Juleskikker  251
Jægerdalen  60 
 
Kalveberget  6 
Kalvedompen  4 
Kalvåsen  374
Kalmarkrigen  112, 507
Kaldbekken  50 
Kamphaug  44 
Kamphaug, Knut H., lærer  453 
Kapitultakst  135, 162 
Kardekjerring (-mann)  254 
Karlsbruberget  6 
Kasabrødrene  444 
Kassenga  31, 33, 38
Katedratikum  423 
Kerstifossen  49 
Kibsgård, frk.  474 
Kirkhus  77, 89, 144, 153, 155, 261, 381, 424 
Kjerkegods  152, 195, 303, 422
Kjerkelut (av tienden)  288 
Kjerkeregnskaper  425, 432
Kjerkesangere  442
Kjerkesjøen  102, 369
Kjerkeskipnader  417
Kjerkeverjer  421, 427
Kjerkevigsel  155, 422
Kjettilsson, Erik  39, 87, 102, 103, 151
Kjøkemester  245 
Klasseskiller i befolkningen  493
Klokkemakere  382
Klokkere  441, 449, 451, 454
Klokkergard  443, 466
Klokkertoll  442
Klostergods  161, 195
Klosterskoler  447
Klubbekriget  104
Knutsen, Anton, lærer  474 
Knutssøn, Alv  501 
Kokstein  59, 61, 63
Kolbrenning  334
Kolemo-gutta  275
Kollektbøker  485
Kolsrud  59
Kolåsen  374 
Kommunegjeld  521 
Kommunestyre  511
Kommunalt sjølstyre  510
Komponister  267 
Konfirmasjon  450
Kongsalmenning  39, 103, 151, 163, 337
Konsvinger Borgerskole  476 
Kongsvingerbanen  410 
Koppmoen  15 
Koppskatt  129 
Korngarder  295
Kornmagasin  305, 487, 513 
Kornmonopolet  302 
Kornslag  296 
Korntiende  288 
Korperud  336 
Korsenga  31 
Kosthold  226 
Kota  241 
Krabbekrigen  172, 298, 507, 508
Kreutz, Hans Chr.  383 
Kristendommens innføring  419 
Krokmyra  6 
Krongods  160, 163, 195, 302 
Krummedike, Henrik  501 
Kuberget  400, 403 
Kult-steder  153, 417
Kunstig eng  300 
Kurser  477
Kvakksalveri  491 
Kvegtellinga 1657   136, 292 
Kvernbakken  327 
Kvernbekken  4 
Kvernbruk  322 
Kvernbråten  326 
Kvernhaugen  326 
Kvernjordet  327 
Kvernmoen  6, 327 
Kvernrøysa  327
Kverntjernet  6
Kverntoll  324 
Kvernvika  54, 327 
Kvernåa  31, 42, 326
Kvikne Kopperverk  136, 374

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler