Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Bygdehistorie for Fet bind 3

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Akershus

Innhold

 Forord     9
 Innledning   11
  
 Enderud gnr 26   17
     

Enderud (før delinga) 18   Opp-Enderud 23   Ner-Enderud 25   Enderud (felles avsnitt) 27   Haugen 29   Skredderstua 29   Andre personer/familier 29

 
   
 Guttarsrud gnr 27    31
 

Guttarsrud (før delinga) 35   Guttarsrud bnr 1 37   Guttarsrud bnr 11 (Østegarn) 41   Guttarsrud bnr 5 42   Guttarsrud bnr 6 44   Guttarsrud (felles avsnitt) 44   Bråten 48   Enga 50   Haugen 52   Jongstrømmen 52   Nybakk 54   Nyengen 54   Olberg 56   Sletta 57   Solbakken 58   Stenberg 59   Svendsrud (før delinga) 59   Opp-Svendsrud 61   Ner-Svendsrud 63   Tyskerud 66   Utsikt 70   Ødegården (Øgarn) 71   Ødegården (Sø-Øgarn) 73   Ødegården (felles avsnitt) 74   Andre familier/personer 75

 
   
 Holter gnr 28   76
 

Holter (før delinga) 79   Søgarn Holter 81   Nordgarn Holter 88   Holter (felles avsnitt) 93   Bjørnbakken 99   Ekeberg 102   Enga 104   Fjellstad 104   Flaen 104   Hagen, Haugen 107   Haraldsrud 107   Hestehagen 108   Holterhuset 108   Korsveien 108   Kroken 109   Løkka 111   Løvås 112   Mellem 113   Moen 113   Nordli 115   Sameia 117   Skogly 118   Sletta 119   Smedsrud 121   Strandbakken 125   Stua 127   Andre familier/personer 127

 
   
 Kjustad gnr 29  129
 

Kjustad (før deling) 131   Søgarn Kjustad 133   Nordgarn Kjustad 138   Arstun Kjustad 141   Kjustad (felles avsnitt) 144   Berg 148   Bæreg 149   Engen 150   Long 153   Merli 154   Myra 155   Myrvoll 159   Sørli 163   Vestby 164   Østegarden 165   Åsen 165   Andre familier 167

 
   
 Haga gnr 30  169
 

Haga (før deling) 171   Haga bnr 1 og 2 (Oppi-Arstun) 175   Haga bnr 7 (Inni-Arstun) 179   Haga bnr 8 (Neri-Arstun) 183   Haga (felles avsnitt) 185   Bråten 187   Haugen 187   Karlsrud 188   Linnerud 192   Solvang 193   Tyskerud 194   Vestli 194   Ødegården 194   Østegarden 195

 
   
 Fråstad gnr 31  198
 

Fråstad 202   Bråten 212   Fjellvang 212   Fossheim 213   Frøistad 214   Holtet 214   Hvila 214   Innlaget 214   Kampheim 215   Kjersrud 215   Korsveien 215   Laget 216   Lillo 218   Ovi (plass) 219   Ovi (villa) 220   Sagdalen 220   Sandbo 228   Vola 229   Andre familier/personer 230

 
   
 Varå-bruket  231
  
 Tofsrud gnr 32 244
 

Tofsrud (før delinga) 246   Tofsrud bnr 1 251   Tofsrud bnr 3 255   Tofsrud (felles avsnitt) 257   Bråten 265   Dammen 266   Fjellvang 272   Fredlund 272   Gråterud 272   Holterhuset 272   Kvernstua 278   Merli 282   Møllerbakk 283   Nordli (Oppistua Nordli) 283   Nygård 284   Roven skole 187   Sletta 289   Sollia 290   Veiby 290   Andre familier/personer 291

 
   
 Falla gnr 33  293
 

Falla (før delinga) 299   Nordgarn Falla (bnr 2) 304   Rønningen (bnr 3) 307   Arstun Falla (bnr 5) 308   Vesttun Falla (bnr 6) 310   Østtun Falla (bnr 9) 311   Nistun Falla (bnr 10) 312   Søstun Falla (bnr 12) 313   Falla (felles avsntt) 314   Brattåsen 321   Bråten 324   Delerud 324   Fallaengen 325   Fallahaugen 327   Fossen 330   Granlund 332   Granvoll 333   Harestad 334   Haugen 338   Heimdal 339   Hestebråten 339   Nyland 341   Skauen 343   Sundbråten 346   Tangen 347   Torud 349   Uriansrud 350   Andre familier/personer 355

 
   
 Tingsrud, del av gnr 41  356
 

Tingsrud (før delinga) 258   Nordre Tingsrud 362   Mellem Tingsrud 365   Søndre Tingsrud 367   Tingsrud (felles avsnitt) 370   Foshaug 373   Heiberg 373   Heiås 374   Nørup 374   Åsheim 376

 
   
 Gran gnr 34  377
 

Gran 379   Berg 392   Granshagen 395   Langbråten 398   Langerud 398   Torve 401   Andre familier/personer 402

 
   
 Ramstad gnr 35-36  403
 

Ramstad øvre gnr 35 (Store, Søndre Ramstad) (før delinga) 410   Arstun Ramstad (bnr 1) 415   Ramstad øvre bnr 3 420   Nystun Ramstad (bnr 5) 422   Ramstad nedre gnr 36 (Nordgarn Ramstad) 425   Ramstad (felles avsnitt) 432   Bakås 441   Bergan 445   Berget 446   Bratli 449   Dulpen 449   Enga 451   Engerhaugen 451   Feste 451   Fjerdingen 452   Flaen 455   Flaløkka 457   Grana 458   Granerud 458   Hagen 462   Haukehagen 464   Heia 467   Heidammen 475   Hestehagen 475   Hvalsetra 482   Jensrud 483   Knatribakk 486   Langset 489   Løkka 489   Møllerbakk 492   Møllerstuen 494   Neberg 494   Nor 495   Piletangen 496   Ramstadengen 496   Saga 502   Sandbakken 506   Stubberud 506   Sø, Søover 508   Tangen 508   Vestby 508   Vestheia 509   Visperud (før delinga) 509   Visperud bnr 9 512   Visperud bnr 12 514   Visperud (felles avsnitt) 515   Vollheim 518   Østheia 519   Åserud 519   Andre familier/personer 520

 
   
 Hval gnr 37  522
 

Hval (før delinga) 527   Arstun Hval bnr 1 531   Hval bnr 2 533   Nordgarn Hval bnr 3 534   Arstun Hval bnr 7 535   Veslehagan Hval bnr 8, 9 og 11 538   Hval (felles avsnitt) 542   Ammerud 548   Bakken 549   Bråten 552   Dammerud 553   Ekra 555   Enga 556   Engerhagen 556   Flensborg 557   Fredhøi 557   Granli 558   Grinda 558   Hagen 560   Heimdal 560   Hvalberg 561   Hvalsenga (bnr 12) 561   Hvalsenga (bnr 13) 565   Hvalsetra 566   Hvalslien 566   Hvals-smia 566   Hvalstad 566   Hvalstangen (bnr 15) 567   Hvalstangen nordre 570   Hvalstrand 571   Høyby 572   Korsmo 573   Kringsjå 573   Lille Hval 574   Rosenlund 575   Sagdalen, Sagløkka 579   Sandvoll 579   Svingen (bnr 27) 580   Svingen (på leietomt av NSB) 582   Sydover 583   Vestenga 586

 
   
 Østersund gnr 38 (Sundet)  589
 

Østersund (Sundet) 592   Grønvoll 607   Holen 608   Holsten 608   Linnerud 608   Lunder 609   Sand 610   Strandenga 611   Sundhagen 614   Sundstua 618   Sundvoll 618

 
   
 Løken gnr 39-40  620
 

Løken (felles avsnitt) 626   Arstun Løken (før delinga) 629   Ner-Arstun Løken 632   Opp-Arstun Løken 634   Nordgarn Løken 637   Løken søndre (før delinga) 641   Søgarn Løken 642   Nystua Løken 647   Løken (felles avsnitt) 650   Altona 658   Bakkeli 658   Enga 660   Gata 660   Grøndal 662   Gutua 663   Heimdal 663   Heimly 664   Holen 664   Klokkerud 667   Lillebo 669   Løkenengen 670   Løkenhagen 672   Sand 674   Sandberg 675   Skaug 676   Skjønhaug 676   Solbakke 677   Stenerud 677   Tømte 678   Østby 679   Østli 679

 
   
 Fet prestegard gnr 41  680
 

Fet prestegard 684   Bakken 709   Hol 709   Jaren skole 709   Lunder 710   Nørup 712   Prestebakken 712   Prestestranda 714   Sundhagen 715   Tingsrud 715

 
   
 Hov gnr 42  717
 

Hov 720   Balenga 739   Hovstua 741   Sørby 741   Andre familier/personer 751

 
   
 Rettinger og kommentarer til bind 2  753
 Forkortelser og ordforklaringer 756
 Bostedsregister (alfabetisk oversikt over bostedene omtalt i boka) 759
 Etternavn-register 761
 Register over bygder, byer og land 763
 Saksregister 766

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler