Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Bygdehistorie for Fet bind 4

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Akershus

Innhold

 Forord     8
 Innledning   11
  
 Øverby gnr 43   21
       

Øverby (før delinga) 24   Øverby bnr 1 29   Øverby bnr 2 32   Øverby (felles avsnitt) 34   Nerby 40   Skjønhaug 43   Skovholt 45   Solhaug 45   Stenly 46   Tangen 47   Torp 49   Øverby skolejord 50   Andre familier/personer 52

 
   
 Jaer  gnr 44   53
 

Jaer (før delinga) 56   Jaer Øststua (før delinga) 59   Jaer bnr 1 Nordgarn (Midtre Jaer) 61   Jaer bnr 2 Øststua 65   Jaer bnr 3 Hagen-Jaer (Nordre Jaer) 66   Jaer Veststua 69   Jaer (felles avsnitt) 75   Førkarlsrud 81   Grinda 81   Haugen 84   Jushaugen 85   Nyplassen 85   Solheim 85   Andre personer/familier 87

 
   
 Bleike gnr 45    88
 

Bleike (før delinga) 91   Bleike Oppistua (før delinga) 93   Bleike bnr 1 95   Bleike bnr 2 96   Bleike bnr 3 96   Bleike bnr 4 Lykkjebakken 97   Bleike Nistua (før delinga) 99   Bleike bnr 5 Nistua 100   Bleike bnr 6 Arstun 101   Bleike bnr 7 Oppistua 103   Bleike (felles avsnitt) 105   Bakken 111   Enga 111   Grinda 111   Monsrud 112   Rittmesterstua 114   Skredderud 115   Solheim 115   Stranda 115   Andre familier/personer 115

 
   
 Bjanes gnr 46-47  117
 

Bjanes nordre (østre) (før delinga) 120   Bjanes nordre bnr 1 122   Bjanes nordre bnr 3 Nordgarn 125   Bjanes søndre (vestre) (før delinga) 130   Bjanes søndre bnr 1 Vestigarn 133   Bjanes søndre bnr 2 136   Bjanes søndre bnr 2 Søgarn 138   Bjanes (felles avsnitt) 142   Haugen 148   Stensrud 149   Andre familier/personer 149

 
   
 Jarenstranda og øyene utafor, Gjørholmen, Rosholmen 150
 

Jarenstranda sameie 153   Gjørholmen 154   Rosholmen 156   Felles avsnitt 159

 
   
 Råsåk gnr 48  162
 

Råsåk (før delinga) 166   Råsåk bnr 1 170   Råsåk bnr 6 176   Råsåk (felles avsnitt) 180   Enga, Grinda, Hytta 186   Fjell 186   Flet 186   Haugen 187   Hellerud 190   Holtet 195   Huken 202   Hytta 205   Kongsskog 205   Melby 205   Nordby 209   Råsåkfjellet 219   Solbakken 219   Solvang 221   Sørby 222   Andre familier/personer 222

 
   
 Ås Nordre gnr 49  225
 

Ås Nordre (før delinga) 227   Ås Nordre Veststua 230   Ås Nordre Arstun 234   Ås Nordre bnr 3 237   Ås Nordre Nord-Tolerud 239   Ås Nordre Tolerud bnr 5 241   Ås Nordre Sø-Tolerud 242   Ås Nordre (felles avsnitt) 244   Bakken 252   Bekkekollen 252   Bråten 252   Delingsby 253   Enga 254   Solvang 254   Tolerud 254   Åsly 256   Andre familier/personer 256

 
   
 Kvernhammer gnr 50  258
 

Kvernhammer 258   Lybekk 268   Andre familier/personer 269 

 
   
 Svindal gnr 51, 52, 53  271
 

Svindal (felles eldre historie) 278   Svindal Nordre (før delinga) 278   Svindal Nystua 286   Svindal Nordgarn 290   Svindal Søndre (før delinga) 297   Svindal Mellomgarn 301   Svindal Søgarn bnr 5 305   Svindal Søgarn bnr 6 310   Svindal Vestigarn (Mellem, Vestre) 314   Svindal (felles avsnitt) 321   Enga 333   Fagerheim 334   Fjellberg 334   Furu 334   Gaukerud 336   Granheim 343   Gullhaug 343   Hagen 344   Haugen 347   Linnerud 348   Løkkeberg 350   Låkelia 356   Nitteberg 356   Nordal 362   Pettersrud 364   Skautun 365   Skogheim 366   Skovli 366   Svendalen 367   Sølvhaug 369   Veiby 370   Vinteren 374   Østby 377   Østegarden bnr 2 377   Østegarden bnr 3 379   Østerdalen 383   Ås 383   Andre personer/familier 384

 
   
 Kinn gnr 54  386
 

Kinn (før delinga) 389   Kinn Nord-Kinn bnr 1 394   Kinn Nord-Kinn bnr 2 395   Kinn Søstua 397   Kinn Nordstua 401   Kinn Nistua 405   Kinn (felles avsnitt) 407   Fridheim 413   Kinnstua 413   Kollen 413   Pynten 414   Rønning 415   Spælen 415   Stangnes 417   Åsheim 418   Andre familier/personer 420

 
   
 Ås Søndre gnr 55  422
 

Ås Søndre (før delinga) 424   Ås Søndre bnr 1 428   Ås Søndre bnr 2 431   Ås Søndre (felles avsnitt) 434   Bergland 437   Bergly 438   Breivoll 438   Enger 439   Fjellsrud 440   Fredly 444   Haugli 445   Heiås 445   Lund 446   Nylenna 446   Skjønhaug 450   Teigen 450   Tresdalen 452   Trosterud 457   Østli 458

 
   
 Ånnerud gnr 56  464
 

Ånnerud (før delinga) 473   Ånnerud bnr 1 (det "gamle" bnr 1) 476   Ånnerud løpeno 100 og 101 479   Ånnerud bnr 4 og 9 480 Ånnerud bnr 11 481   Ånnerud bnr 1 (det "nye" bnr 1) 482   Aspelund 493   Bakken 494   Bjørklund 494   Bråten 496   Engene 497   Furuly 497   Haug 498   Heggedal 499   Hestehagen 500   Jordet 502   Lunder 502   Lundshagen 504   Løkka 504   Mo 504   Nyborg 506   Nygård 507   Orderud 514   Rud 517   Sannum 518   Skogly 520   Skovlund 520   Sletner 521   Sletta 523   Slettum 525   Slettvold 526   Solbakken 526   Solheim 526   Solstad 526   Steinmo 527   Stenerud 527   Stensrud 529   Tømte 530   Utsikt 530   Ånnerud bnr 13 532   Åserud 533   Andre familier/personer 534

 
   
 Sofsrud gnr 57  535
 

Sofsrud (før delinga) 537   Sofsrud bnr 1 541   Sofsrud bnr 2 543   Sofsrud bnr 5 og 10 545   Sofsrud bnr 11 547   Sofsrud (felles avsnitt) 549   Bråten 555   Fredheim 555   Haga 555   Kopperud 556   Korsveien 558   Korsvoll 560   Lillo 560   Merli 561   Myrvang 563   Myrvoll 563   Sandbakken 567   Solberg 568

 
   
 By gnr 58-59  569
 

By søndre 575   By Nordre (før delinga) 587   By Nordre bnr 1, seinere bnr 14 593   By Nedre 596   By Nordre (felles avsnitt) 600   Bydal 604   Dalen Meieri 605   Frøshaug 607   Gansdalen Handelsforening 611   Hagen 613   Haug 614   Hauger 620   Høgmoen 624   Kvernbråten 624   Kvernmoen 626   Lier 627   Lågmoen 627   Moen 627   Moen-Lågmoen 634   Myra 635   Nordli 640   Rødbekken 644   Skytterud 650   Snørsrud 653   Solhaug 659   Solvang 660   Svarterud 660   Sørli 662   Andre familier/personer 665

 
   
 Rettinger og kommentarer til tidligere bind 666
 Forkortelser og ordforklaringer 669
 Bostedsregister (alfabetisk oversikt over bostedene omtalt i boka) 671
 Register over byer, bygder, land 674
 Etternavn-register 678
 Saksregister 681

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler