Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Eikers historie bind 2

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Buskerud

Innhold

 BYGDEBOKKOMITÉENS FORORD
 s. 7
 FORFATTERENS FORORD
 s. 8
 TIDSTABELL s. 10-11
 ELVA OG FOLKET
 s. 13
 Bosettingsekspansjon i høymiddelalderen   s. 16
 JORDEGODSET OG SAMFUNNSORGANISERING
 s. 18
 Haug kirkes eldste historie
 s. 18
    Jordgravde stolper: Den første kirken
 s. 20
    Eiker i den tidlige kristne organisasjonen
 s. 29
    Ikke et spor etter Berg kirke
 s. 45
 Det økonomiske fundamentet
 s. 51
    Hospitaler
 s. 53
    Sjelemesse mot jordegods - rasjonelt eller irrasjonelt
 s. 56
    Klostre på Eiker?  s. 67
 Hva dyrket de?
 s. 69
 SKIPREIDE, BYGDETING, SYSLE OG LEN
 s. 71
 (Om bygdeidentitet og statsmaktenes organiserende virksomhet)  
 Grensene for Eiker 1478 og 1460
 s. 73
 Organisering mot truslene utenfra
 s. 76
    Høst- og vårleidang på Vinnes i 1561  s. 79
    Leidangsflåten for siste gang
 s. 83
 Organisering for den indre samfunnsfreden
 s. 89
    Lagmannen - kongens juridiske høyrehånd s. 88
    Lensmannen - den administrative vaktmester
 s. 96
    "En stor Hob Bønder" - om Lorens von Hadelen  s. 100
    Den svorne skriver
 s. 106
 En ny forvaltningsordning: Eiker som len
 s. 108
 EPIDEMIENE SOM FORANDRET SAMFUNNET
 s. 116
 (300 år med pestepidemier på Eiker)
 
 Den store manndauden på Eiker s. 118
 1639: Den siste pestepidemien på Eiker
 s. 122
 Et eksempel: Hvordan spredte pesten seg høsten 1639?
 s. 126
    Pestens biologiske spredningsmekanismer
 s. 130
 Pestepidemier i 300 år
 s. 134
 Fra 1349 til 1700-tallet: De langsiktige virkningene av pestepidemiene
 s. 139
    Øde i 50 år
 s. 143
    Helgerud og Stenshorne
 s. 146
    Ødegårdsprosessen på Eiker
 s. 160
 SABRUKSNÆRINGA OG DEN STORE MODERNISERINGSPROSESSEN s. 166
 Før vannsagene
 s. 168
    Sagbruksrevolusjonen s. 178
 Den nye tida kommer med vannsagene
 s. 180
 Eiker-bonden blir Europeer: Den internasjonale trelasthandelen
 s. 188
 Adelen tar over: Peder Hanssøn kjøper opp Eiker
 s. 195
    Vedlikeholdsplikt på Kongsbergveien 1650
 s. 213
    Fra Kongsberg til Bragernes med vogn
 s. 216
 Statens kontroll og inntekter: Tidende, skatter, toll og handelsrestriksjoner  s. 219
    Sagdommene 1616 på Eiker
 s. 235
    En profesjonell falskner på Eiker omkring 1660?
 s. 241
 DE FØRSTE BERGVERK PÅ EIKER
 s. 245
 (- amatørenes hundreår)
 
 Hvor gamle er de eldste gruvene?  s. 247
 Egersberg - den første gruva på Eiker s. 251
 Christian IV tar initiativet  s. 257
    Hva spiste Christian IV på Sem? (Utgiftsregnskap for kongens opphold på Sem 1602)
 s. 265
 Men kongen ga ikke opp  s. 270
    Mester Tobias fant malm på Eiker i oktober 1620
 s. 272
 Hvorfor industriengasjement uten lønnsomhet?
 s. 283
 På vei mot kapitalistisk tenkemåte
 s. 287
    Ove Gedde og hans hus
 s. 290
    Ove Geddes budsjett for jernverket på Eiker og Sandsvær fra 1638  s. 296
 "Refset til bålet" (En trolldomsprosess på Eiker 1624)
 s. 303
 500 I 1050, 37.051 I 1991  s. 308
 (Kort skisse om demografisk utvikling på Eiker fra middelalderen til omkring 1825)  
  
 TABELLER 
 Middelalderbruk og ødelegging
 s. 319
 Gårder ryddet i romersk jernalder (ca. 0-400)
 s. 320
 Gårder ryddet i vikingtid eller noe tidligere (ca. 600-1000)  s. 321
 Gårder ryddet i kristen middelalder (ca. 1000-1349)
 s. 322
 Gårder med usikker datering
 s. 323
 Neder Eiker: Middelalderbruk og ødelegging
 s. 324
 Gårder ryddet før vikingtid eller noe før (ca. 600-1000)
 s. 325
 Gårder ryddet i kristen middelalder ca. 1000-1300)
 s. 325
 Gårder med usikker datering
 s. 326
  
 Norges regenter 1015-1730
 s. 327
 Borgerkrigstida 1130-1217
 s. 328
 Norges konger 1217-1319  s. 329
 Norge monarker 1319-1536 s. 330
 Norges konger 1448-1536
 s. 331
 Dans-noske konger 1536-1730
 
  
 LITTERATURLISTE s. 333
 ILLUSTRASJONSLISTE s. 340
 REGISTERE s. 343

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler