Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Erfjord : gardar og folk bind 1

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Rogaland

Innhold

Føreord ...............................................................................  7

Erfjord ................................................................................. 9

Erfjordbygdå – bygdelagskapittel ..............................  12

Garden Sandvikjå ..........................................................  24

               Natur- og ressursgrunnlaget ........................  24

               Historia om Sandvikjå .................................... 26

               Folka i Sandvikjå .............................................  49

Garden Bog ......................................................................  60

              Natur- og ressursgrunnlaget ..........................  60

              Historia om Bog ................................................  63

              Folka i Bog ..........................................................  88

Garden Erfjord ...............................................................  101

              Natur- og ressursgrunnlaget ........................  101

              Historia om Erfjordgarden .............................104

              Folka i Erfjord .................................................  135

              Dei gamle gardane  ........................................  135

              Husmannsplassa ............................................  145

              Småbruka – tomter .........................................  155

              Bustadfelt Stølane............................................  163

Garden Erøynå ...............................................................  168

              Natur- og ressursgrunnlaget .........................  168

              Historia om Erøynå .........................................  171

              Folka i Erøynå ..................................................  216

              Dei gamle gardane  .........................................  216

              Husmannsplassa .............................................  224

              Småbruka – tomter ..........................................  240

Garden Tednes ...............................................................  253

              Natur- og ressursgrunnlaget ........................  253

              Historia om Tednes ........................................  256

              Folka på Tednes ..............................................  283

              Dei gamle gardane  ........................................  283

              Småbruka .........................................................  288

              Husmannsplassa ............................................  291

Lovradalen – bygdelagskapittel .................................  301

Garden Vik ......................................................................  307

              Natur- og ressursgrunnlaget .........................  307

              Historia om Vik ................................................  309

              Folka i Vik .........................................................  336

              Vikgarden ..........................................................  336

              Husmannsplassa .............................................  340

              Tomter – småbruk ............................................  352

Garden Føljesvoll (Føljesvodl) ....................................  359

               Natur- og ressursgrunnlaget .........................  359

               Historia om Føljesvodl....................................  360

               Folka på Føljesvodl .........................................  389

Garden Lovra ....................................................................  401

              Natur- og ressursgrunnlaget ...........................  401

              Historia om Lovra ..............................................  406

              Folka på Lovra ....................................................  443

              Dei gamle gardane  ............................................  443

              Husmannsplassa ...............................................  455

              Småbruk – tomter ...............................................  463

Lovraslåttå .........................................................................  465

Garden Hamra ....................................................................  467

              Natur- og ressursgrunnlaget ..............................  467

              Historia om Hamra ..............................................  470

              Folka på Hamra ....................................................  505

              Dei gamle gardane  ..............................................  505

              Husmannsplassa .................................................  509

Tøssebotnen – Tøssefjorden bygdelagskapittel ...........  525

Garden Kolstø .....................................................................  529

              Natur- og ressursgrunnlaget ..............................  529

              Historia om Kolstø ...............................................  532

              Folka på Kolstø .....................................................  549

Garden Rød ..........................................................................  556

              Natur- og ressursgrunnlaget ..............................  556

              Historia om Rød ....................................................  558

              Folka på Rød  .........................................................  572

Garden Tysse (Tøsse) ..........................................................  578

              Natur- og ressursgrunnlaget ...............................  578

              Historia om Tøsse ..................................................  581

              Folka i Tøsse ...........................................................  614

Garden Sørhus ......................................................................  626

              Natur- og ressursgrunnlaget ................................. 626

              Historia om Sørhus ................................................  628               Folka i Sørhus ..........................................................  648

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler