Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Erfjord : gardar og folk bind 2

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Rogaland

Innhold

Ein Erfjordsong ........................................................................................  663

Fjedle(Erfjord fjellbygd)– bygdelagskapittel .....................................  665

Garden Haugsland (Hausland) ............................................................  680

              Natur- og ressursgrunnlaget ...................................................  680

              Historia om Hausland ..............................................................  682

              Folka pa Hausland ....................................................................  714

Garden Rørtveit ........................................................................................  726

              Natur- og ressursgrunnlaget ...................................................  726

              Historia om Rørtveit ..................................................................  729

              Folka pa Rørtveit ........................................................................  755

Garden Østerhus (med Budalen) ..........................................................  765

              Natur- og ressursgrunnlaget ....................................................  765

              Historia om Østerhus ................................................................  768

              Folka pa Østerhus ......................................................................  798

Garden Nattland (med Frøkjedalen) .....................................................  811

              Natur- og ressursgrunnlaget .....................................................  811

              Historia om Nattland ..................................................................  814

              Folka pa Nattland .......................................................................  846

Garden Helgeland ....................................................................................  860

              Natur- og ressursgrunnlaget .....................................................  860

              Historia om Helgeland ..............................................................  863

              Folka pa Helgeland ....................................................................  893

Garden Tveit ...............................................................................................  906

              Natur- og ressursgrunnlaget .....................................................  906

              Historia til Tveit ..........................................................................  910

              Folka pa Tveit ..............................................................................  953

              Dei gamle gardane  ................................................................... . 953

              Husmannsplassa ........................................................................  964

Garden Bogland (Vestre) .........................................................................  970

              Natur- og ressursgrunnlaget .....................................................  970

              Historia til Bogland .....................................................................  971

              Folka pa Bogland .........................................................................  981

Garden Håland ...........................................................................................  984

              Natur- og ressursgrunnlaget ......................................................  986

              Historia til Håland .......................................................................  989

              Folka pa Håland ..........................................................................  1045

              Hålandsgarden ............................................................................  1045

              Husmenn – Andre .......................................................................   1051

              Husmannsplassa ........................................................................  1053

                                 Osen ...........................................................................  1053

                                 Osnes .........................................................................  1065

                                 Liarstol .......................................................................  1068

                                 Maribu .......................................................................  1069

                                 Karidalen ...................................................................  1073

                                 Kvelvadn .....................................................................  1074

              Småbruk – tomter ........................................................................  1080

Dei søre Erfjordgardane – bygdelagskapittel .......................................  1096

Garden Ås ....................................................................................................  1100

              Natur- og ressursgrunnlaget ......................................................  1100

              Historia til Ås ................................................................................  1102

              Folka pa Ås ....................................................................................  1129

Garden Vågane (Vågadn)...........................................................................  1140

             Natur- og ressursgrunnlaget .......................................................  1140

             Historia om Vågadn ......................................................................  1143

              Folka i Vågadn ..............................................................................  1161

Garden Kilane (Kiladn) ..............................................................................  1170

             Natur- og ressursgrunnlaget ........................................................  1170

             Historia til Kiladn ..........................................................................  1174

              Folka i Kiladn .................................................................................  1200

Garden Långvikja (Langviken) ....................................................................  1210

              Natur- og ressursgrunnlaget ........................................................  1210

              Historia til Långvikja ......................................................................  1211

              Folka i Laågvikja .............................................................................  1222

Førenamnsregister .......................................................................................  1227

Etternamnsregister .......................................................................................  1261

Topografisk register .....................................................................................  1278

Ordliste ...........................................................................................................  1296

Kjelder og kjeldebruk ...................................................................................  1300

Alfabetisk liste over gards- og plassnamn ..............................................  1305

Alfabetisk liste over husmannsplass .......................................................  1307

Forkortingar ....................................................................................................  1309 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler