Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Fjære bygdebok bind 2

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Aust-Agder

Innhold

 Håbbestad krets
 9
 Bygda der veiene møtes 9
  
 Forhistorisk tid
 9
  
 Tidlig bosetting
 11
    Skipsbygging i Knardalen
 12
    Klebersteinsbruddet på Tøra
 14
  
 Håbbestadgrenda, et knutepunkt for samferdsel 15
    Tøra, en veitslegård i vikingtida? 15
    Grubru ved Lunde, et bindeledd for ferdselen mellom øst og vest
 16
    Postveien
 20
    Gjestgivere og skyssvesen
 21
  
 Bosetting, gårdbruk og jordbruk
 23
    Kårkona Ingeborg
 24
    Jordbruksdrifta på en Lia-gård i 1789
 26
  
 Lofthusvenner og opprør i Håbbestad krets
 29
  
 Jordbruk og skipsfart
 34
    Rederbønder
 35
  
 Byggeskikk og sosial lagdeling
 41
  
 Kvinner med ansvar og ledelse 42
  
 Husmannsplasser og bruk
 45
    Kvinnerollen på husmannsplasser og småbruk 48
  
 Amerikafart 49
  
 Svenskene i kretsen
 54
  
 Jordbruket etter krakket i skipsfarten 55
    Landbruksskolen på Bjørnetrø 57
    Jordbruksideene slo rot i kretsen
 60
  
 Glimt fra Håbbestad skole
 61
    Omgangsskolen i Lunde Cirkel
 61
    Den faste skolen på Håbbestad
 62
  
 Trekk fra dagliglivet i kretsen
 66
    Sorg og død
 66
    Legdssystemet i Håbbestad
 67
    Tuberkulosen 67
    Spanskesjuka
 68
    Dysenteri til sjøs
 68
  
 Sosialt fellesskap 69
    Be-laga på Håbbestad
 69
    Sosialt samvær i dagliglivet
 72
    Idrett
 74
    Andre lag og organisasjoner
 75
    Slåttegraut på Ribe
 77
  
 Omstreifere 81
  
 Jakt og fiske
 84
    Laksefiske 84
    The Nidelv Fishing & Water Power Company
 87
    A/S Nidelven Vandkraft og Rygene Kraftverk
 87
    Jakt og fiske som levebrød 88
  
 Veier, jernbanen, samferdselplaner og den nye tida  89
    Jernbanen og Lia stasjon
 89
    Lia Sagbruk og Høvleri
 90
    Håbbestad-ruta
 93
    Den nye tida
 94
  
 Bjørnetrøa, g.nr. 42
 96
  
 Håbbestad, g.nr. 43 
 117
  
 Lia, g.nr. 44
 169
  
 Ribe, g.nr. 45
 244
  
 Konnestad, g.nr. 46
 260
  
 Klepp, g.nr. 47
 277
  
 Kvikshaug, g.nr. 63
 303
  
 Grosvoll, g.nr. 64 325
  
 Tøra, g.nr. 65
 335
  
 Have, g.nr. 66
 360
  
 Lunde, g.nr. 67
 379
 Om boka  395

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler