Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Furnes bygdebok bind 3

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

 Hembygda Furnes     1
 Deling av Furnes og Vang     5
 De som styrte bygda   15
 Stemmeretten   18
 Amtsskatt og fylkesskatt   21
 Budsjettpolitikk   23
 Medlemmer av formannskap og herredsstyre 1890-1963         33
 Sammenslutningen med Ringsaker i 1964   46
 Kjørkjer i bygda, den nye kjørkja fra 1707   53
 Orgler   62
 Organister   63
 Belgtråkkere og kjørkjetjenere   65
 De første prestene   66
 Sokneprestene i Furnes   70
 Hjelpeprester i Furnes og Veldre   81
 En del vikarprester   83
 Meninghetslivet i okkupasjonsåra   84
 Salmebok- og språkstrid   94
 De første kjørkjebilrutene   97
 Oxfordmøtet på Høstbjør i 1934   98
 Sportsgudstjenester og sætermesser 101
 "Ved en søndagsskoles åbning" 102
 Søndagsskolene i bygda 103
 Indremisjonsarbeidet i bygda 106
 Furnes indremisjonsforening 108
 Nybygda indremisjonsforening 121
 Brumunddal indremisjonsforening 127
 Brumunddal indremisjonsforening etter 1954 131
 Stavsberg indremisjonsforening 136
 Åsningsmisjonen 139
 Folketru - overtru 142
 Legater 151
 Postgangen i bygda 157
 Furnes folkeboksamling 162
 Furnesmålet 169
 Furnesmålet og andre hedmarksmål 170
 Lydverket 173
 Formverket 175
 Substantiver 175
 Kasusrester og adjektiver 185
 Adverb og tallord 190
 Pronomener 191
 Verb 193
 Interjeksjonsverb 200
 Mer om verb 200
 Målprøver 201
 Stedsnavn 203
 Grunn til jernbanelinje 216
 Veger i bygda 222
 Kongevegen 230
 Sjåséen 237
 Vegarbeid, strid og lønnskonflikter 240
 Bruer 248
 Motoriserte kjøretøyer tar over vegene 251
 Drosjebiler 256
 Rutebiler 263
 Generatorbiler 269
 Vang og Furnes Brannkasse 273
 Tilsynsmenn i Vang og Furnes Brannkasse 284
 Brannerstatninger 288
 Elgplagen i Furnes 292
 Pelsdyravl 309
 Flom og uvær 321
 Ulykker og ugjerninger 325
 Jakt og fiske 347
 Jervevandringer 357
 Furnes jakt- og fiskeriforening 360
 Brumunddal og omegn sportsfiskerforening 385
 Furnes allmenning 390
 Egen bygdeallmenning 395
 De første grøftearbeidene 405
 Sagene i allmenningen 406
 Torvfabrikker og kulturbeiter 407
 Koier og skogshusvær 409
 Ferdesveger til fjells 417
 Ny veg gjennom allmenningen 420
 Vegtakster for Furnes fjellveg fra 1926 420
 Borkbuvollen 421
 Skogsbær 423
 Sæterlag 428
 Nysætra sæterlag 430
 Sæter for Ajer i beiteområdet på nordre Nysætra 431
 Nysætermeieriet 432
 Øyongen sæterlag 437
 Sæterlaget til småbrukerne på Olshølen 441
 Olshølsmeieriet 443
 Frivillig arbeidstjeneste 444
 Trøskelag i bygda, Furnes damptrøskelag 447
 Nybygda trøskelag 454
 "Tordenskjold" trøskelag 455
 Motortrøskelaget "Thor" 459
 Motortrøskelaget "Letvint" 463
 Motorlaget "Trygg" 468
 Granerudmaskina 471
 Volla trøskelag 472
 Furnesåsen trøskelag 476
 Fattigvesenet 478
 Helsestellet 485
 Sjukepleien i bygda 502
 Furnes sjukepleierforening 504
 Furnes menighetspleie 515
 Arbeidsforeninger 518
 Furnes sjukehjem 520
 Hjelpeaksjoner i bygda - Furnes Røde Kors 531
 Vang og Furnes' barnehjem 540
 Forsamlingslokalet Framheim 547
 Forsamlingslokalet Bjørkhol 552
 Bedehus i bygda 564
 Karmel bedehus og menighetshus   565
 Brumunddal bedehus og aktivitetene der 569
 Menighetshuset Betania 582
 Bedehuset Ebeneser 589
 Åsheim i Nybygda 590
 Bedehuset Fredtun 595
 Bedehuset Betel 598
 Bureising og opparbeiding av småbruk 598
 Hagebruk 607
 Småhager 612
 Storfeholdet i bygda 613
 Felles oksehold 617
 Kontrollforeningene i bygda 623
 Litt om hesteavl og felles hingstehold 636
 Sauehold 642
 Furnes saustyre 646
 Furnes sauavlslag 649
 Furnes og Veldre svineholdslag 652
 Furnes bondelag 653
 Furnes bondekvinnelag 665
 Furnes bygdeungdomslag 668
 Nybygda og Nordåsen bondelag 670
 Småbrukerlaga i bygda 671
 Furnes småbrukerlag 671
 Nordåsen småbrukerlag 676
 Kirkekretsen småbrukerlag 678
 Fellesutvalget for småbrukerlaga i bygda 680
 Furnes skogeierlag 681
 Innkjøpslag i bygda 682
 Furnes Innkjøpslag 682
 Fixdalen Innkjøpslag 685
 Furnes regnskapslag for gardsbruk 688
 Brumunddal og omegn faglige fellesutvalg 690
 Brumunddal jern- og metallarbeiderforening 692
 Brumunddal bygningsarbeiderforening 694
 Furnes og Ringsaker vegarbeiderforening 696
 Brumunddal handverkerforening 698
 Kalkarbeidernes forening Vang og Helgøya 700
 Furnes skog- og landarbeiderforening 702
 Brumunddal næringsmiddelarbeiderforening 704
 Brumunddal sag- og høvlieriarbeiderforening 706
 Brumunddal handelsstands forening 709
 Brumunddal handel og kontor  713
 Brumunddal bekledningsarbeiderforening 715
 Furnes kommunale forening 716
 Brumunddal transportarbeiderforening 719
 Arbeiderrørsla i bygda 719
 Furnes Arbeiderparti 727
 Søndre Furnes Arbeiderlag 732
 Østre Furnes Arbeiderlag 733
 Brumunddal Arbeiderlag 734
 Brumunddal Arbeiderkvinnelag  737
 Furnes Arbeiderforenings kvinnegruppe 739
 Brumunddal Arbeiderungdomslag 741
 Furnes Arbeiderungdomslag 744
 Nybygda Arbeiderlag 747
 Furnes bondeforening 750
 Venstrepartiet i bygda 755
 Høyrepartiet 761
 Høyrepartiet etter 1945 764
 Furnes Senterparti 769
 Det kommunistiske parti 770
 Nasjonal Samling 771
 Kristelig Folkeparti 774
 1905 i Furnes 775
 17.mai-feiringer 780
 Utvandringen fra Furnes til U.S.A. 785
 Utflytting fra Furnes til Fosnes 804
 Den elektriske kraftutbygginga 809
 Tårnbyggere 823
 Bumerker 826
 Telefonforeningene i bygda 829
 Brumunddal telefonforening 830
 Furnes telefonforening 836
 Nybygda telefonforening 847
 Vangs Sparebank, banken for furnesingene 856
 Den norske Creditbank i Brumunddal 870
 Furnes ungdomsforening 872
 Furnes samtalelag 876
 Nybygdens samtalelag 878

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler