Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Furnes bygdebok bind 4, del 1

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

Bygdesentrer og villastrøk :  
Brumunddal, med handverkere, forretninger, kaféer, hoteller, verksteder, småindustri, sakførere, stasjonsmestere og lensmenn       1
Brumunddal vel     37
Kinodrift     44
Apotek     49
Landhandlere i bygda     55
Kooperasjonen i Brumunddal     60
Nydal og Nydal vel     70
Ajer og omegns vel     78
   
Vassdrag :  
Brumunda     92
Oppdemming av Brumundsjøen    95
Brumunda og Lera grunneierforening     98
Tømmerfløting i Brumunda  100
Tømmerfløting i Veslelva  108
Tømmerfløting i Lundselva  110
   
Industri og næringsliv :  
Industribedrifter langs Brumunda.  
Brumunddalens ullvarefabrikk   110
Gåskvern bruk   113
Fossum kvern og tresliperi   114
Narud Elektrisitetsverk   114
Berger bruk   115
Mariendal shoddyfabrikk   117
   
   
Industribedrifter i Brumunddal :  
Helmer Husebyes meieri   118
Brumunddals potetmel- og sagofabrikk   124
Brumunddalens smedje og mekaniske verksted, A/S Hymas  134
Globus maskinfabrikk   137
Fabrikant Nils Ambli   142
Maskinfabrikken Bratt-Berg   145
Lundby bruk   146
Brumunddal konfeksjonsfabrikk A/S, Ajak fabrikker A/S   149
   
Industribedrifter på Jessnes :  
Arnkværns mølle og møllestenfabrikk   151
Andelsselskapet Hedemarken potetmelfabrikk   153
   
Trekk fra skolestellet :  
Kjørkjeframvekst og opplæring   162
Kristenretten   163
Større krav til opplæring   163
Konfirmasjonen   164
Aktive skoleprester   165
Arbeid og undervisning   165
Reduserte krav   166
Skolefundatsen for Hedmark og gjennomføringen av den   166
Skolekasserekneskapene   171
Klokkerlønn   171
Striden mellom Busch og Lange  172
Lærebøker fra 1730 til 1830  173
Utvikling etter "kassens beskaffenhet"   174
Omgangsskoleplanen   176
Mons Monsens fastskole   177
Lokal opplæring av skoleholdere   177
Felles fastskole for hovedsokn og anneks   179
Opptaksvilkår   180
Skoleholderens "dannelse"   180
Utstyr og hjelpemidler   181
Skolebudsjett   181
Degner fra omkring 1713 til 1840   182
Skoleholdere fra 1760 til omkring 1860   187
Klager   194
Kunnskaps- og moralnivå i 1820-åra   196
Lærerutdanninga   197
Penger til omgangsskolen   199
Lars Roveruds musikkurser   202
Lønnskrav   202
Skoledistriktene i 1851   203
Innføring av kretsskoler   206
Nye skolebøker   207
Skoleinstruks 1862   208
Undervisning i skoledistrikter   208
Ny kretsinndeling 1863   209
Lokale lærerpensjoner   210
Lærerinnene kommer   212
Lærere fra siste del av 1800-tallet   213
Kvelds- og søndagsskoler   222
Skolefravær   223
Refsing og straff   223
Hjelpeopplæring   225
Lønnsutvikling og lønnskamp   227
Renholdspersonalet   230
Bøker, materiell og rettskrivningsendringer  230
Skolapperkurs   233
Skolesparekasser   235
Folks krav til læreren  235
Okkupasjonsår   236
Nye saker   237
Skoleledere  238
Lærersamband   238
Lærerarrestasjon   239
Granskinger   240
Kveldsskoler og kurs i 1940- og 1950-åra   241
Engelskopplæring   242
Kommunebygning og fastskole ved kjørkja i 1866   243
Klokkergard i 1899   246
Klokkerskifter   249
Sentraliseringsplaner   249
Nybygg i 1954 og 1964   252
Lærere ved Kirkenær skole 1841-1960  253
Pedeller og vaktmestere   253
Furnes høgere allmueskole 1876-1893   253
Fastskole for Mørkved krets 1869 og 1881   256
Lærerbustad 1911 og uthus   262
Nytt skolebygg 1929   264
Strid om enda et skolebygg 1964   265
Pedeller og vaktmestere   268
Videre utbygging   269
Lærere ved Mørkved skole 1875-1964   270
Fastskole i Stavsberg krets   271
Fagerlid skole 1882   271
Lærerskifter   273
Nytt skolebygg 1918   273
Strid om tilbygg 1929   275
Skolebad   276
Kretsoppløsning 1946  277
Ajerområdet til Hamar by   277
Gjenoppretting av Stavsberg krets   279
Lærere ved skole 1884-1961   280
Vaktmestere   281
Fastskole i Ykset krets 1860 og Solvang skolested 1873   281
Øksenset skole 1893   284
Læreren kjøper skolejorda   286
Badedam og vassledninger   286
Forfall og ventetid   287
Riving   288
Lærere 1886-1954,   288
Pedeller   288
Fastskole i Gålås krets 1866 og Lekvang skolehus 1873   288
Gålås skole 1894   290
Drenering og brønnstrid   291
Sentraliseringstanker   295
Nødvendig vedlikehold   296
Folk blir "unaue"   296
Salg av skolejord og skolehus 1966   297
Lærere 1878-1950   297
Pedeller 1919-1966   298
Nordåsen og Nybygdens skolekrets   298
Fastskoler i Spikdalen   299
På søndre Mauset og Åset 1862   301
Egen fastskole i Kroken 1898   302
Nytt skolehus 1918   303
Lærer- og lærerinneskiftinger   304
Nøkternt vedlikehold   305
Planer om nytt skolehus   306
Endelig nybygging 1960   307
Lærere ved skolen 1885-1964   308
Pedeller 1920-1964   309
Framhaldsskolen og lærerne der 1910-1964   309
Kylstad skole   316
Sentraliseringstanker   316
Planene realiseres   317
Tidlige tanker om ungdomsskole   317
Bygging 1951-1953   318
Telefon   320
Kroppsøvingsrom 1983   320
Furnes ungdomsskole 1966   320
Brumunddal realskole   322
Brumunddal interkommunale realskole   324
Brumunddal høgere allmennskole   325
Brumunddal kommunale yrkesskole   326
Hedmarktoppen folkehøyskole   332
Skoleleger, tannleger og assistenter   333
Skoleinspektør og psykolog   333
Vang og Furnes lærerforening   335
Furnes lærerlag   339
Furnes lærerinnelag   346
Forfattere i bygda   348

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler