Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet bind 2

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Østfold 

Innhold

 Forord av leder for bygdebokkomiteen      9
 Forfatterens forord   10
 Innledning   11
  
 Vinesgårdene   13
    Gnr 12 Vines nordre   17
        Gnr 12/1 Berget   33
  Gnr 12/2 Berget nedre   41
  Gnr 12/3 Vines nordre   45
  Gnr 12/4 og 7 Bjørkebru   53
  Gnr 12/5 Vines nordre   57
  Gnr 12/8 Bendikshytta eller Gulbrandsbråten         69
  Gnr 12/9 Vines nordre   71
  Gnr 12/12 Helgerud   77
  Gnr 12/13 Bingen østre   83
  Gnr 12/14 Vabråten   89
  Gnr 12/15 Vabråtebingen eller Bjørndalen   93
  Gnr 12/16 Bingen vestre   97
  Gnr 12/17 Høium 103
  Gnr 12/18 Rennådalen eller Rendalsbråten 109
  Gnr 12/19 Vines Skole (Suserud) 113
  Gnr 12/20 Suserud 119
  Gnr 12/21 Kastet med Kastebråten (øvre Kastet)       127
  Gnr 12/22 Svartedal øvre 135
  Gnr 12/23 Vinesdalen eller Dalen 145
  Gnr 12/24 og 25 Sletner 157
  Gnr 12/27 Svenskeholen eller Holen 165
  Gnr 12/29 Vinesbråten 168
  Gnr 12/31 Tomta 169
  Gnr 12/32 Holtet 171
  Vinesskogen eller Skjebinderhytta 175
  Andre bruksnummer under Vines nordre 177
    Gnr 13 Vines søndre 183
  Gnr 13/1 Snekkerhytta senere kalt Glomvik 199
  Gnr 13/2 Bru eller Gamlebru 207
  Gnr 13/3 Storenga eller Storengstykket  215
  Gnr 13/4 Nybru  221
  Gnr 13/5 Kjensbæk nordre 225
  Gnr 13/6 Kjensbæk 234
  Gnr 13/8 Ulvetangen 235
  Gnr 13/9 Ilestykket, Kjølnejordet og Nordengen vestre     243
  Gnr 13/10 Nybråten 247
  Gnr 13/11 Vines søndre, nordre 251
  Gnr 13/12 Nordengen østre eller Smiu 257
  Gnr 13/13 Knutebråten 263
  Gnr 13/14 Nordengen vestre 269
  Gnr 13/15 Sagdalsjordet 273
  Gnr 13/19 Svartedal nedre 275
  Gnr 13/20 Gulliktangen eller Bentetangen 284
  Gnr 13/21 Gulliktangen/Øvre Tangen 291
  Gnr 13/22 Iledalen 295
  Gnr 13/25 Tangen 303
  Gnr 13/26 Lien 306
  Gulmonbingen 308
  Bakås under Vines søndre 309
    Andre bruksnummer under Vines søndre 311
  
 Glennekroken 315
    Gnr 14 Glenne nordre 319
      Gnr 14/1 Kjensbæk 331
  Gnr 14/3 Glenne nordre 341
  Gnr 14/5 Glenne nordre også kalt Sørli 346
  Gnr 14/6 Glenne nordre 348
  Gnr 14/7 Glennetangen eller Tangen 351
  Gnr 14/8 Glenne mellom 363
  Gnr 14/9 Glenne nordre, også kalt Glennebakken 366
  Gnr 14/10 Glenne nordre, også kalt Glennesletten 369
    Andre bruksnummer under Glenne nordre 372
    Gnr 15 Glenne søndre 373
  Gnr 15/1 Kjensbekkdalen eller Sørglennedalen 383
  Gnr 15/3 Glenne søndre 387
  Gnr 15/4 Maribråte eller Sørglenneskogen 392
    Gnr 16 Skår  397
  Gnr 16/1 Skår søndre 409
  Gnr 16/2 Skår nordre 415
  Gnr 16/3 Skår 423
  Gnr 16/4 Åleskjær eller Skår 425
  Gnr 16/5 Skårdalen 430
  Gnr 16/6 Bergedal 430
  Volløkka, Væreløkka eller Velløkka under Skår  
  Skårehytta 433
    Andre bruksnummer under Skår  434
  
 Berggårdene 435
    Gnr 17 Berg søndre 437
  Gnr 17/1 Berg søndre, østre 449
  Gnr 17/2 Lumpestad, senere Fjellstad 453
  Gnr 17/3 Berg søndre, vestre 461
  Gnr 17/4 Husengen 465
  Gnr 17/5 Lumpestad, senere Bråten 469
  Gnr 17/6 Fjellstad, tidligere kalt Lumpestad 472
  Gnr 17/8 Husengen I 475
  Bjerkelund under Berg søndre 477
  Skomakerhuset, Huset 479
  Utenga/Engelsmyr under Berg søndre 483
  Lia under Berg søndre 485
    Andre bruksnummer under Berg søndre  485
 Ordforklaringer 486
 Mål og vekt 488
 Enheter ved fastsettelse av landskyld 489
 Kilder 490
 Registre 493

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler