Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
6 Nye artikler

Gårds- og slektshistorie : folk på gård, plass og tomt i Skiptvet bind 3

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Østfold

Innhold

 Bygdebokkomiteens forord    9 
 Forfatterens forord   10
 Innledning   11
  
 Kvern- og sagbruksdalen   13
 Gnr 18 Berg nordre   14
  Gnr 18/1 Rallås    23
  Gnr 18/2 Berg nordre med Nyjordet   32
  Gnr 18/3 Kvernhaugen   38
  Gnr 18/5 Berg nordre med Kirkejordet        42
  Gnr 18/6 Berg nordre, vestre med Baskehaugen   48
  Gnr 18/7 Husebråten   54
  Nyjordet under Berg nordre   56
  Andre bruksnummer under Berg nordre   58
   
 Gnr 19 Haug søndre   59
  Gnr 19/1 Haug søndre   77
  Gnr 19/2 Haug søndre (øvre)   85
  Gnr 19/3 Honkehuset   91
  Gnr 19/4 Haug søndre   98
  Gnr 19/5 og 6  Skauge 102
  Gnr 19/7 Haugsbråten 108
  Møllerstuen under Haug søndre 112
  Nygård under Haug søndre 114
  Nyland under Haug søndre 116
  Stuen/Falkehytta under Haug søndre     120
  Andre bruksnummer under Haug søndre  125
   
 Gnr 20 Gjerstad 127
  Gnr 20/3 Gjerstad søndre 143
  Gnr 20/5 Gjerstad nordre 149
  Gnr 20/6 Gjerstad nordre 156
  Gnr 20/8 Fossberg, tidligere kalt Saghytta     159
  Gnr 20/9 Gjerstad nordre 169
  Gnr 20/10 Gjerskog 173
  Gnr 20/13 Gjerstad nordre, mellom 179
  Gnr 20/16 Holtet 183
  Gnr 20/21 Skomakerhytta, tidligere kalt Myrvold      185
  Bjørnland 187
  Djupedal 189
  Hasledalen 191
  Andre bruksnummer under Gjerstad 198
   
 Gnr 21 Sperstad 201
  Gnr 21/1 Sperstad 206
  Gnr 21/2 Sperstad 210
  Andre bruksnummer under Sperstad 214
   
 Åmotsbyen 215
 Gnr 22 Åmot søndre 216
  Gnr 22/1 Haga 228
  Gnr 22/2 Engen eller Åmotengen 235
  Gnr 22/3 Åmot søndre, østre 240
  Gnr 22/4 Åmot søndre 245
  Gnr 22/5 Åmot søndre med Hevdejordet 249
  Gnr 22/6 Åby, tidligere kalt Beinerhytta 253
  Gnr 22/7 Åmot søndre, vestre 260
  Gnr 22/8 Sølskauten vestre 262
  Gnr 22/9 Åmot søndre 272
  Gnr 22/10 Åmot søndre 278
  Gnr 22/11 Østereng 283
  Gnr 22/12 Sølskauten østre 288
  Gnr 22/14 Skavland 290
  Gnr 22/16 Sølvberg 292
  Gnr 22/29 Borgensaga 295
  Mortenshytta under Åmot 296
  Mortenshytta vestre (under gnr 22/10) 299
  Mortenshytta østre (under gnr 22/9) 300
  Andre bruksnummer under Åmot søndre 302
   
 Gnr 23 Åmot nordre  305
  Gnr 23/1 Ringstad med Gullhaugen 317
  Gnr 22/2 Åmot nordre 321
  Gnr 22/3 Åmot nordre 325
  Gnr 22/4 Åmot nordre med Gullhaugen nordre 328
  Gnr 22/5 Åmot nordre 334
  Gnr 22/6 Ringstad øvre 338
  Gnr 22/7 Gullhaugen søndre 341
  Gnr 22/8 Åmot nordre 345
  Kleggestad under Åmot nordre 349
  Andre bruksnummer under Åmot nordre 354
   
 Skysskaffer- og gjestgivergården 357
 Gnr 24 Hol 358
  Gnr 24/1 Hol østre 362
  Gnr 24/2 Hol vestre 369
  Gnr 24/5 Lindhol 378
  Holshytta 380
  Andre bruksnummer under Hol 384
   
 Gnr 25 Karterud nedre 387
     Plasser under Karterud nedre 397
  Krestenhytta 397
  Steinhytta 398
  Karterudåsen 400
   
 Gnr 26 Toen  401
  Gnr 26/1 Toen søndre 409
  Gnr 26/2 Toen 413
  Gnr 26/3 Toen nordre 417
  Gnr 26/4 Toen nordre, vestre 420
  Andre bruksnummer under Toen 426
   
 Gårdene i Lund 427
 Gnr 27 Berg østre  428
  Gnr 27/1 Berg østre 433
  Gnr 27/2 Berg østre 439
  Bergshytta under Berg østre 443
  Simianhytta 445
  Andre bruksnummer under Berg østre 447
   
 Gnr 28 Bogen  449
  Gnr 28/1 Boge østre 453
  Gnr 28/2 Bogen vestre 461
  Gnr 28/5 Bogen vestre 465
  Gnr 28/6 Nordli 472
  Jonehytta/Henrikhytta 474
  Andre bruksnummer under Bogen 475
   
 Gnr 29 Berg vestre  477
  Gnr 29/1 Berg vestre 486
  Gnr 29/2 Neset 492
  Berg vestre plass / Holtet 498
  Stenerød 501
   
 Gnr 30 Unnestad  505
  Unnestadplass 516
  Myrvold 518
  Solli 519
   
 Gnr 31 Målen  521
  Gnr 31/1 Målen vestre 527
  Gnr 31/2 Målen østre 531
  Gnr 31/3 Målen østre 535
  Gnr 31/4 Målhuset 539
  Andre bruksnummer under Målen 548
   
 Ordforklaringer 549
 Mål, vekt og mynt 551
 Enheter ved fastsettelse av landskyld 552
 Kilder 553
 Eiere og brukere 555
 Bostedsnavn utenfor Skiptvet 568
 Stedsregister Skiptvet 572
 Gårdsfotoliste 573

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler