Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Gårds- og slektshistorie for Øymark bind 1

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bydgebøker i Østfold

Innhold

 Bokkomiteéns forord
 9
 Håkon Svendsby
 11
 Forfatterens forord
 13
 Leserveiledning 15
 Om kildene
 19
 Landskyldenheter, mål, vekt, areal og mynter  27
 Forkortelser 29
 Gårdene i det historiske landskapet
 31

 

 Gårdshistoriene:
 Gnr.
 Navn 
 74 Kolbjørnsvik 61
  Kvernekasa 72
  Kolvikhytta (Jakobshytta)
 77
 75 Fossebekken 79
  Saghytta 87
  Nøtteholtet 90
 76 Damholtet 95
 77  
 78 Sleviken 107
  Sleviken Nordre
 111
  Sleviken Søndre
 117
  Lia 123
   
 79 Sambøl 133
  Sambøl Nordre
 143
  Sambøl Søndre
 151
  Sambøl Mellom
 154
  Sambøl Søndre e. 1858
 155
  Hageholtet 159
   
 80 Søgård 163
  Søgård Nordre
 174
  Søgård Søndre
 178
  Søgård Østre
 180
  Søgård Vestre
 182
  Søgård Søndre e. 1881
 184
  Søgård Nordre e. 1881
 187
  Damsløkka 191
  Duenes 198
  Bjørkeholtet 204
  Søgårdshaugen (Bjørkebekk)
 209
  Brudal 212
  Søgårdsødegård 217
  Søgårdsetret 221
   
 81 Vestgård 223
  Vestgård Bruk 1
 231
  Vestgård Øvre 236
  Vestgård Søndre
 238
  Mellomstua (II)  242
  Vestgård Bruk (III)
 247
  Vestgård Nordre
 253
  Vestgårdbråten 258
  Jepperud 260
  Vestgårdhagen 262
  Vestgårdholtet 266
  Holtehagen (Hytta)
 270
  Bakkestad 276
   
 82 Igletjern 277
   
 83 Halvorsrud 285
  Halvorsrud Nordre 289
  Halvorsrud Søndre
 301
  Halvorsrud Mellom
 306
  Halvorsrud Søndre på 1900-tallet  309
  Halvorsrudslora 316
  Halvorsrudsetra 316
  Langedal 324
  Storedal 330
  Nordal
 331
  Svarverud 333
  Bakkestad 334
   
 84 Åsmundrud 335
  Åsmundrudskogen 358
  Solås (Svela)
 352
  Fargeriet 356
  Mjølebråten 356
  Skogen østre
 359
  Skogen vestre
 363
   
 85 Årnes 367
  Årnes Vestre
 386
  Årnes Østre
 389
  Årnes e. 1867
 390
  Dypedal 394
  Dypedal søndre
 395
  Dypedal nordre 400
  Bernhus 403
  Nygård 411
  Nybo 419
  Myra 425
  Busvendbua 426
  Uttersrud 435
  Sundås 440
  Klemma 443
   
 86 Jaren 445
  Voll 457
  Fossum 463
  Elvestad 468
   
 87 Li 471
  Li Østre
 481
  Li Vestre
 485
  Li gård
 490
  Ørnås 500
  Storemoen  506
  Liødegård 507
  Ørje Kurstad (Ørjetun)
 511
  Nordli 513
  Frøne 515
  Svartekus 520
  Liseter 527
  Sørseter 527
  Lihagen 527
  Svaneby 532
   
 88 Anonby 535
  Anonby Vestre
 541
  Anonby Østre
 547
  Anonby Søndre
 550
  Anonby Nordre
 558
  Anonbyhagen 562
  Dreislet 564
   
 89 Snesrud 564
  Snesrudhytta (Vanli) 578
   
 90 Rud 583
  Rud Vestre
 589
  Rud Østre
 595
  Rudsbråten 601
   
 91 Bøen 603
  Bøen Søndre 609
  Bøen Søndre e. 1844 611
  Bøen Vestre
 614
  Bøen Østre
 617
  Trollsund 619
  Trollsund Østre
 626
  Trollsund Vestre
 627
  Sandli 631
  Ås 631
   
 92 Torp 635
  Kvernebråten 650
  Løkka 657
  Bommen
 657
  Bommen øvre 661
  Bommen nedre
 665
  Branes 666
  Solbakken
 670
  Møllergården 672
   
 93 Brårud 675
  Diskerud 687
  Ørjetangen 695
  Tangenpusset 697
   
 Ordforklaringer
 Litteratur og kilder
 Bilderegister
 Register over gårder og plasser. Alfabetisk

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler