Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Hattfjelldal kommune 125 år : utviklinga frå 1962-1987

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Nordland

Innhold

 Forord, av Solveig Jacobsen
 7
 Sentraladministrasjonen, av Karl Ingebrigtsen
 11
 Teknisk etat, av Gunnar Thomasli
 15
 Helse- og sosialsektoren, av Ola Grolid  22
 Skoleverket, av Thorbjørn Andersen
 32
 To samiske institusjoner i Hattfjelldal
 
    Sameskolen, av Leif Dunfjeld
 49
 Kulturlivet, av Arne Ivarrud og Solveig Jacobsen
 53
    Sijti Jarnge - Samisk kultursenter, av Leif Dunfjeld
 67
 Kyrkje og kristenliv, av John O. Erlandsen  70
 Statlege etater:
 
    Ligningskontoret, av Øyvind Berg
 80
    Trygdekontoret, av Rolv Ruderås
 82
    Landbrukskontoret, av Torbjørn Ravatn 83
    Politi og rettsstell, av Torbjørn Ravatn
 85
 Næringslivet i kommunen:
 
    Jordbruket i Hattfjelldal, av Torbjørn Ravatn
 86
    Skogen i Hattfjelldal, av Håmund Ivarrud og Andreas Steinslett
 92
    Reindrifta i Hattfjelldal, av Torbjørn Ravatn
 117
    Jakt og fiske, av Per Lorentzen
 119
    A/S Arbor, av Kjell Øksendal
 123
    Transportnæringen, av Nils Johan Sæteren
 134
    Handel- og servicenæringar, av Solbjørg Hoff,
 
    Torbjørn Ravatn og Solveig Jacobsen 135
    Banktejensten, av Håmund Ivarrud  139
    Husflid, av Torbjørn Ravatn
 141
    Turisme - Hytteutleige, av Torbjørn Ravatn
 143
 Samferdsel: 
    Veger/vegstell, av Arne Steinbakken
 146
    Flyplassen. Kommunikasjon, av Torbjørn Ravatn
 148
 Andre offentlege tenester:
 
    Postordningen, av Kjell Fåkvam
 150
    Utbygging av telefon, av Ola Slettbakk
 153
    Kraftutbygging, av Karl Ingebrigtsen
 156
    Kraftforsyning, av Hans Kastnes 157
 Grendene våre:
 
    Åkervikgrenda, av Erling Sjåvik/Torbjørn Ravatn
 159
    Varnetreskgrenda - Famnvassdal, av Kristian Sæterstad/Torbjørn Ravatn
 161
    Grubben, av John O. Erlandsen
 164
    Elsvassgrenda, av Leif Elsvatn
 168
    Skarmodal/Unkervatn, av Mary Svendsen
 170
    Susendal/Ørjedal, av Agnar Bråten
 172
    Grendene ved sentrum, av Torbjørn Ravatn
 176
    Hattfjelldal sentrum, av Karl Ingebrigtsen 178
    Hattfjelldal kommune sin situasjon i dag, av Karl Ingebrigtsen
 180

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler