Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Hattfjelldal kommune hundre år : 1862-1962

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Nordland

Innhold

 Forord 5
 Hattfjelldal, av Kåre Djupdal
 7
 Helsingar til 100-års-jubilanten  
    Frå fylkesmann Bue Fjermeros
 13
    Frå biskop H. E. Wisløff  14
    Frå fylkeslandbrukssjef Bjarne Hovde
 15
    Frå skoledirektør Olav Nyås
 17
 Bygda i gamal tid, av Kasper Sæterstad
 18
    Storjorda
 22
    Fast busetning
 25
    Framvokster 26
    Folketal
 27
 Hattfjelldal blir utskild frå Vefsn, av Kasper Sæterstad
 29
    Kongegjestinga den 17. juli 1947, av Egil Falch
 34
    Minnesmerket over Ole Tobias Olsen, av Egil Falch
 40
 Kommunal administrasjon, av Marius Ruderaas  43
    Budsjett
 51
    Likningsstellet
 57
    Overlikningsnemnda 66
    Heradskasserarar
 66
    Kommunale tenestemenn i 1962 68
    Forsorgstellet
 68
    Ordførarar frå 1862 til 1962  69
    Helsestellet 71
    Sjuketrygd
 74
    Politi og rettsstell 76
 Skulestellet, av Kåre Djupedal
 78
 Kyrkja, av Reidar Svare
 103
    Prestar i Hattfjelldal
 108
    Klokkarar i Hattfjelldal 109
    Organistar i Hattfjelldal
 109
 Næringsvegar 
    Eigedomstilhøva, av Kasper Sæterstad
 111
    Jordbruk og husdyrhald, av Egil Falch
 118
    Skogen i Hattfjelldal før og no, av H. Tømmervik
 140
    Handverk og husflit, av Kasper Sæterstad
 156
    Tjærebrenning, av Konrad Svenskvoll
 160
    Reindrifta i Hattfjelldal gjennom 100 år, av lappefogd Peder Hagen
 161
    Kraftforsyning, av Kasper Sæterstad
 168
    Industri, av Kasper Sæterstad
 170
    Fangst og fiske, av Egil Falch
 172
    Driftsbygningane, av Torbjørn Ravatn
 176
 Røsvassreguleringa, av Kasper Sæterstad 179
 Samferdsla 186
    Vegane, av Egil Falch
 186
    Båtsferdsla, av Egil Falch
 196
    Posten, av postmeister Olav Abrahamsen  202
    Utbygging av telefonen i Hattfjelldal, av telegrafbestyrer Th. Lundlie
 204
    Hattfjelldal flyplass, av Egil Falch
 205
 Tradisjon, seder og samlivsformer, av Konrad Svenskvoll
 209

 

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler