Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Hemneboka : ei bygdebok for Hemne prestegjeld bind 3

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Sør-Trøndelag

Innhold

Valslag gnr. 1     9
Gården bnr. 1,  Røssvika bnr. 2,  Pervika bnr. 4,  Røssvika bnr. 5,  Røssvikneset bnr. 3,  Stormyra bnr. 6,  Leirvika bnr. 7,  Østre Valslag bnr. 8,  Krummen,  Stallhaugen,  Svarberget,  Moen,  Osen,  Ålmostykket,  Bakken,  Nyheim bnr. 14. 
  
Valslagaunet bnr. 2    29
Nergården bnr. 1,  Øveraunet bnr. 2,  Olaneset,  Slåttavika,  Aunvika.  
  
Sundan gnr. 3   41
Gården bnr. 1,  Sundsjøen,  Saghaugen,  Rauvika bnr. 12,  Søndre Rørvik bnr. 11,  Sørbukta bnr. 9,  Stordalen bnr. 6,  Vedbergsmyra,  Rørvika,  Urda,  Sundstrand bnr. 10,  Skjeldneset bnr. 6,  Ytstholmen,  Øra,  Vestre Malneset bnr, 4,  Østre Malneset bnr. 5,  Lyngbakken bnr. 7,  Storåkeren bnr. 8,  Sauholmen bnr. 14,  Steinset bnr. 15,  Nyheim bnr. 17. 
  
Hemnskjela gnr. 4    65
Gården bnr. 2,  Hamna bnr. 1,  Bakken,  Vollan bnr. 3,  Leikneset bnr. 4,  Nordbukta bnr. 5,  Hagan bnr. 6,  Skogøya bnr. 7,  Kvalholmen bnr. 17,  Sjøen bnr. 10,  Skogøya bnr. 11,  Haugen,  Vorpbukta bnr. 12,  Vorpbukta bnr. 13,  Stranda,  Stranda bnr. 14,  Stranda bnr. 15,  Hamnabukta bnr. 16,  Hamnabukta bnr. 19,  Jekthylla bnr. 18,  Grindvollan bnr. 22.   
  
Fugløya gnr. 5    97
Fugløya bnr. 1,  Nordgård bnr. 2. 
  
Jamtøya gnr. 6  105
Garden bnr. 1,  Kuppeløya bnr. 2,  Aunet bnr. 3,  Neset bnr. 4.  
  
Rottem gnr. 7  115
Rottem bnr. 1,  Rottem bnr. 2,  Rottemsvikan bnr. 3,  Tynsøya bnr. 4,  Rottemsaunet,  Nestua,  Oppistua,  Inneraunet,  Andersstua,  Rottemsaunet bnr. 5-6,  Fjellheim bnr. 9,  Elva,  Bakkan,  Rottemstrøa,  Skagadalen bnr. 7-8. 
  
Klubben gnr. 8  139
  
Vågan gnr. 9  147
Vågan bnr. 1,  Vågan bnr. 4,  Vågavika bnr. 2,  Reitan bnr. 7,  Sørvågen bnr. 5,  Berget, Vågheim bnr. 6.  
  
Lian gnr. 10  163
Nordstua bnr. 1,  Haugen bnr. 2,  Moen bnr. 3,  Øverlia bnr. 4,  Myrvang bnr. 9-10,  Sponvika,  Liasjøen bnr. 8,  Sjøplassen,  Myrhaugen bnr. 12,  Liamyra bnr. 7,  Mortenstua bnr. 11,  Øvensmoen.  
  
Stolpnes gnr. 11  177
Stolpnes bnr. 1,  Stolpnes bnr. 2,  Langneslia bnr. 3,  Litlvika,  Stokkvika. 
  
Stolpnessetra gnr. 12  191
Setra bnr. 1,  Andersholet.  
  
Bustlia gnr. 13  199
Bustlia bnr. 1,  Stålvika bnr.2,  Bustlitrøa,  Eiterdalen. 
  
Fossdalen gnr. 14  209
Fossdalen bnr. 1,  Fossdalen bnr. 2,  Husmannsplass.  
  
Mjønes gnr. 15  219
Mjønes bnr. 1,  Stålet,  Kvennadalen bnr. 2,  Mjønestrøa bnr. 3,  Mjønesaunet bnr. 4,  Rotneset bnr. 5,  Skreivikdalen bnr. 6,  Tollvikan bnr. 7,  Vollan,  Mjønestrømyra bnr. 9,  Melen,  Skogan,  Bugavollen,  Kalvbukta,  Nygård bnr. 8,  Hagan bnr. 10. 
  
Åsten gnr. 16  243
Oppistua bnr. 1,  Nestua bnr. 3,  Åstvika bnr. 2,  Åstsjøen,  Åststranda,  Smitrøa,  Sommervoll bnr. 4. 
  
Selstad gnr. 17  255
Selstad bnr. 1,  Kobbugan.  
  
Slørdalen gnr. 18  261
Garden bnr. 1,  Bakkan bnr. 3,  Sagøra bnr. 4,  Haugen,  Fosshaugen,  Eidet,  Melen,  Sagørbukta,  Britvika.  
  
Engvika gnr. 19  277
Engvika bnr. 1,  Åkervika,  Strandurda.  
  
Kvennstad gnr. 20 287
Kvennstad bnr. 1,  Kvennstadbukta bnr. 3,  Kvennstadaunet bnr. 4,  Kvennstadlia bnr. 2.  
  
Fætta gnr. 21  299
Butulsbugen,  Garden bnr. 1,  Aunet bnr. 4,  Haugen bnr. 5,  Skjerbugen bnr. 2,  Fættaholmen bnr. 3.  
  
Heggstad gnr. 22  311
Heggstad bnr. 1,  Hestvika,  Båtvika,  Oksvika,  Ladberget.  
  
Heggstadsetra gnr. 23  325
Innergarden bnr. 2,  Yttergarden bnr. 1,  Husmannsåsen.  
  
Flesvika gnr. 24  339
Nestua bnr. 1,  Oppstua bnr. 2,  Seterstua bnr. 3,  Skogan,  Øra bnr. 4,  Aunet bnr. 5,  Valen bnr. 7,  Valstranda bnr. 6.  
  
Kråkneset gnr. 25  359
  
Stokkaunet gnr. 26  367
Moldvika.  
  
Stokken gnr. 27  377
Gammelstokken,  Stokkmyran.  
  
Kart  385
Gardsnamn og gardsnummer.  Mellomaldergardar.  Busetnad i 1723.  

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler