Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Hole bygdebok bind 3

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Buskerud 

Innhold

 Forord      8
 Forfatterens forord   10
  
 Røyse  -  Holefjerdingen   13
  
 Mo  gnr.  202   18
     Nedre Mo   19
     Nedre Mo løpenr. 64 - gnr.  202/6   24
     Nedre Mo løpenr. 63 - gnr.  202/1   34
     Øvre Mø løpenr. 68 og 69 - gnr.  202/9   35
     Øvre Mo løpenr. 67 - gnr.  202/9   41
     Libakke gnr.  202/1 og 9, og  203/1   47
     Skog   58
     Seter   61
     Husmannsplasser   66
     Mosenga 67,  Libakke 68,  Nedre Libakke 70,  Grønvold 71,  Svensløkka 74,  Kortegården 74,  Bråten 76,  Hagen 77,  Mostua 78,  Moen 80  
     Andre bruk utskilt fra Mo    80
 Kjeldsborg 80,  Skogstad 83,  Svensrud 85,  Svingerudbråten 88,  Pålerud 91,  Holmboe 94,  Nedre Libakke 94,  Grønvold 96,  Nygård 96,  Hagan (Hagen) 100,  Grønvold II 101, Røysehall 103 
     Boligeiendommer under gnr.  202 Mo  104
          Solhaug 104,  Bakkeli 105,  Grønlia 196,  Villa Mo 107,  Røyse skole 107,  Eiendommer ved Svensrud 108,  Eiendommer ved Svingerud 111,  Eiendommer i Frøysuåsen 112 
    
 Frøyhov/Frøhaug  gnr.  203  115
     Øvre Frøyhov 119
     Nedre Frøyhov 122
     Frøhaug gnr.  203/2 124
     Frøyhov gnr.  203/3 133
     Husmannsplasser 141
 Haugen 143,  Bråten 143,  Skarpsno 144,  Svensløkka 144,  Dal 144,  
 Murus 145,  Dalerud 145  
     Skog og seter  145
     Eiendommer utskilt fra Frøyhov/Frøhaug 147
 Frøihov 147, Frøytun 148,  Frøyu 149 
     Boligeiendommer i Skarpsnogata  149
  
 Fjelstad  gnr.  204 156
     Øvre Fjelstad gnr.  204/1 161
     Nedre Fjelstad gnr.  204/2 168
     Fjelstad gnr.  204/6 175
     Husmannsplasser 182
 Dal 183,  Dal østre 186,  Haugløkka 187,  Murus 187 
     Skog  187
     Seter 189
     Eiendommer utskilt fra Fjelstad 191
 Fjeldborg 191,  Frøstad 192,  Solstad 193,  Daltun 194,  Frøsheim 194 
   
 By  gnr.  205  195
     Vestre By gnr.  205/4 199
     Søndre By gnr.  205/1 214
     Seter 230
     Skog 231
     Husmannsplasser 233
 Grønvold 236,  Moen 238,  Skjellum 239,  Rolighet 240,  Byerhaugen 241,  Nedre Faltinrud 242,  Øvre Faltinrud 244,  Bakken 245,  Rønningen 245,  Kjelleberget 246,  Topikrud 246,  Barbrostua 247 
     Festetomter  247
     Eiendommer utskilt fra By 248
 Lilleby 248,  Østby 253,  Skjellum 255,  Villvoll 255,  Ring 258,  Rønningen 259,  Gunhaug 261,  Grønvold 262,  Grønvold II 262,  Byerhaugen 262,  Grønlund 263,  Lillevoll 263,  Tyrimo 264,  Wennevoll 264,  Smiebakken 265,  Heimtun 365,  Furulia 266,  Tronrud Engineering 266,  Sentralidrettsanlegg 267  
   
 Berg  gnr.  206  268
     Seter 279
     Skog 280
     Husmannsplasser 281
 Bergsbråten 281,  Bergstua 281  
   
 Dæli  gnr.  219  283
     Søndre Dæli 288
     Nordre Dæli 294
     Dæli - én gård fra 1891 297
     Husmannsplasser 300
     Skog 302
     Seter 304
     Bruk utskilt fra Dæli 305
 Teigen 305,  Nedre Dæli 308,  Nedre Teigen 313  
   
 Onsaker  gnr.  220  316
     Øvre Onsaker gnr.  220/1 323
     Nedre Onsaker gnr.  220/2 331
     Skog/seter 337
     Husmannsplasser 338
 Onsakerbråten 339,  Orehagan 340  
 Frøyshov/Frøshaug  gnr.  221  341
     Nordre Frøyshov etter  1704 349
     Nordre Frøyshov gnr.  221/1 352
     Nordre Frøyshov gnr.  221/6 359
     Søndre Frøyshov etter  1704 361
     Søndre Frøyshov (Syr) gnr.  221/17 363
     Søndre Frøyshov gnr.  221/22 368
     Frøyshov gnr.  221/6 og 22 370
     Skog og seter 377
     Husmannsplasser 381
 Åsen 383,  Åsbakken 384,  Busterud 385,  Storbråten 386,   Mørkhøl 386,  Snyta 287,  Nordli 387,  Ståfis-stua 387,  Tostens 388,  Petters 388,  Mattisbråten 388,  Speke 388,  Rønningen 389,  Frøyshovenga 389 
     Øvrige eiendommer og bruk  389
 Åsen (Mai) 389, Vestjordet 391,  Åsen (Bråtan) 394,  Åsen 398,  Røysetoppen (Larsplass) 399,  Frøishov (Petters) 401,  Frøishov (Tostens) 403,  Frøishov (Åsen) 405,  Åsen (Bing) 407,  Snyta 411,  Løkka 412,  Åsbakken 413,  Lia 415,  Mørkhøl 416  
     Boligeiendommer i Frøyshov gårdsvald  417
 Åsbakken 417,  Ragnar Frisch vei 419,  Nordre Fjells vei 422,  Skinnillveien 423  
     Hytter i Frøysuåsen  425
  
 Stadum  gnr.  222 427
     Østre Stadum 428
     Østre Stadum gnr.  222/3 434
     Østre Stadum gnr.  222/1 439
     Vestre Stadum 446
     Vestre Stadum gnr.  222/6 452
     Skog 459
     Seter 460
     Husmannsplasser 460
 Holmen 462,  Tomta 464,  Rundtom 466,  Kristoffersbakken 467,  Stadumsenga 467  
     Eiendommer utskilt fra Stadum  468
 Stadum skole 468,  Frøystad 470,  Stadheim 472  
   
 Hafnor/Hamnor  gnr.  223  473
     Østre Hafnor 474
     Østre Hafnor gnr.  44/5 478
     Nedre Hafnor gnr.  223/4 481
     Vestre Hafnor 489
     Hafnorjordet (Øvre Hafnor) gnr.  44/2 493
     Vestre Hafnor gnr. 44/1 499
     Hafnor gnr.  223/1 502
     Husmannsplasser 507
 Hafnordalen 507,  Hafnorshagen 509  
     Skog  510
     Seter 511
     Andre bruk og eiendommer 513
 Lysgård 513,  Bredvold 518,  Kirkenær 519,  Hafnorshagen 522,  Veslebu 523,  Bredvold II 523,  Toverud 524  
   
 Hole  prestegård  gnr.  224  525
     Forpaktere 548
     Husmannsplasser 550
 Klokkerplassen 551,  Sauløkka 553,  Svingerud 554,  Iversløkka 556,  Damenga 557,  Moen 557,  Vangen 558,  Nylende 558 
     Nylende - festetomt under prestegården  558
     Eiendommer utskilt fra Hole prestegård 564
 Klokkerplassen 564,  Sauløkka 567,  Østvold 569,  Østvold nedre 572,  Ringhol 572,  Svingerud 575 
     Skog/seter  577
     Øvrige eiendommer 577
 Boliger i Jørgen Moes vei 577,  Kirkebakken 579,  Prestegårdsveien 580,  Svingerudveien 582,  Askeladden 582 
   
 Helgeland  gnr.  225  586
     Skog og seter 611
     Husmannsplasser 612
 Bråten (Bråtan) 615,  Meiserud 615,  Domholt 616,  Grinastua (Gatestua) 617,  Hallingby 617,  Hengsle 618,  Midtre Kjernet 619,  Nordre Kjernet 623,  Søndre Kjernet 624,  Midtimellem 626,  Netop 627,  Peders (Pers) 627,  Petters 630,  Sløga 630,  Sløgabråten 632,  Taje 633,  Trillerud 635,  Ulvestuhaugen 638,  ukjent plass 638  
     Helgelandsmoen militærleir   640
     Bruk under gnr.  225 Helgeland 648
          Bråtan 648,  Hallingby 651,  Kjernet 653,  Skau 655,  Hengsle 655 
  
 Domholt  gnr.  226  657
      Skog/seter 668
     Eiendommer utskilt fra Domholt 668
 Sand 668,  Ingholt 669  
   
 Bruk  og  boliger  på  Helgelandsmoen  671
 Solengen 671,  Solheim 673,  Nyhus  674,  Kastet  676,  Østby 677,  Bråten 678    
     Boliger på Helgelandmoen  682
 Solengveien 681,  Kastebakken 687,  Gamle Holeveien 689,  Skauveien 690,  Gomnesveien 693,  Sandbyveien 694,  Fritidseiendommer 699  
     Kilder  700
     Mynt, mål og vekt 702
     Register 703
     Rettelser bind 1 og 2 714

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler