Sidebar

Søk etter slektskilde

16
fre, nov
15 Nye artikler

Hole bygdebok bind 4

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Buskerud  

Innhold

 Forord        8
 Forfatteren forord     10
  
 Bønsnesfjerdingen     13
  
 Ullern  gnr.  207     18
     Brukere før  1713     20
     Selveier fra  1713     23
     Nedre Ullern gnr.  207/1     26
     Øvre Ullern gnr.  207/4     40
     Nordre Ullern gnr.  207/2     51
     Skog     56
     Seter     57
     Husmannsplasser     58
          Ullerntangen 59,  Ullernbakken 62  
     Boligeiendommer utskilt fra Ullern      63
     Fritidseiendommer utskilt fra Ullern       69
  
 Søhol  gnr.  208     70
     Eiere før 1710     71
     Brukere før 1710     74
     Luth-slekta på Søhol fra 1710     77
     "Kirsti-Søhol"     78
     Søhol løpenr.  86     79
     Søhol gnr.  208/1 Gubbrans     80
     Søhol gnr.  208/2 Johannes     85
     Søhol løpenr.  87     89
     Søhol gnr.  208/3 Oppistua     91
     Søhol gnr.  208/4 Evjua.     96
     Søhol løpenr.  88 gnr.  208/5 Daniels     99
     "Abraham-Søhol"   107
     Søhol løpenr.  89   108
     Søhol gnr.  208/6 Nystua   109
     Søhol gnr.  208/7 Nordistua   112
     Søhol gnr. 208/8 Roterud   118
     Søhol løpenr.  90   120
     Søhol gnr.  208/9 Lars   122
     Søhol gnr.  208/10 Neristua   127
     Søhol gnr. 208/11 Roterud   129
     Søhol gnr. 208/12 Evjua   133
     Nøstret  (Nøsterud) løpenr.  91   135
     Søhol gnr.  208/14 Nøsterud   139
     Søhol gnr.  208/15 Nøstret (Embrets)   145
     Skog   150
     Seter   151
     Husmannsplasser   155
 Nøstret 155,  Skrangledalen 156,  Evjua (Evjuløkka) 159,  Evjua (Lisbethløkka) 161,  Roterud 164,  Skredderhaugen 164 
     Øvrige eiendommer utskilt fra Søhol    165
     Fritidseiendommer utskilt fra Søhol   174
     Søhol - en kort historisk oversikt   177
  
 Hundstad  gnr.  209  og  210   178
     Kjempehaugen på Hundstad   178
     Hundstadfunnet  1892   180
     Gravhaugene i Skinnillen   182
     Én gård til cirka  1550   182
     Store (Søndre) Hundstad gnr.  209   183
     Eiere før  1715   186
     To gårder fra  1670-årene   188
     Hunstad løpenr.  93 og 94 - seinere gnr.  209/1   188
     Store Hunstad løpenr.  92 - seinere gnr.  209/4   202
     Store Hunstad løpenr.  92A   211
     Lille Hunstad gnr.  210   214
     Skog   231
     Seter   234
     Husmannsplasser   235
 Klokkerbråten 236,  Åsen 237,  Hunstadbakken 237,  Nordre Hunstadbakken 238 
     Eiendommer utskilt fra gnr.  209/Hundstad    239
 Bakkeløkka 239,  Hundstad store med Nordengen 242,  Åsheim 246,  Solhaug 246,  Skogly 248,  Røyseparken/Hundstad allmenning 249,  Hundstadbakken 251,  Ringbu (Hundstad Landhandleri) 252 
     Eiendommer utskilt fra gnr.  210 Lille Hundstad   261
 Hundstad klokkerjord 261,  Hundstadtunet 265,  Soltun 266  
     Fritidseiendommer på Røyse utskilt fra Hundstad    266
  
 Svarstad  gnr.  211   268
     Nedre  (Lille) Svarstad før  1723   270
     Øvre  (Store) Svarstad før 1723   275
     Store Svarstad   278
     Svarstad gnr.  211/1 ("Fjeld-Svarstad")   282
     Pjåka gnr.  211/2   294
     Øvre Svarstad gnr.  211/3   298
     Lille Svarstad   307
     Svarstad gnr.  211/4   308
     Svarstad gnr.  211/5   315
     Lille Svarstad (Enga)   324
     Svarstadenga gnr.  211/6   329
     Svarstad søndre gnr.  211/7   334
     Sørjordshaugen gnr.  211/8   340
     Husmannsplasser   344
 Snekkerstua 348,  Evjua 350,  Stamnes 351,  Strømstad 352,  Haugen 352,  Nylenne 353,  Snekkerenga 354,  Svenskeløkka 354  
     Skog    355
     Seter   356
     Boligeiendommer utskilt fra Svarstad   357
     Fritidseiendommer utskilt fra Svarstad   360
  
 Bønsnes  gnr.  213   363
     Østre (Store Bønsnes) fram til  1670-årene   363
     Brukere   366
     Nordre (Lille) Bønsnes fram til  1670-årene   370
     Brukere   371
     Én gård fra  1670-årene til 1758   372
     Bønsnes gnr.  212/1   378
     Bønsnes gnr.  212/4   390
     Bønsnes gnr.  212/13  (Havna)   397
     Bønsnes gnr.  212/5   404
     Bønsnes gnr.  212/7  (Elvejordet)   411
     Elstøen gnr.  212/10   419
     Solvang gnr.  212/11  (Jørgenshagen)   425
     Bønsnes gnr.  212/15   426
     Sandhaugen gnr.  212/16   430
     Tangerud gnr.  212/17  (Svinehagen)   431
     Frydenhagen gnr.  212/26   436
     Solstrand gnr.  212/34   438
     Bøberg gnr. 212/36  (Kåre Sand Treindustri)   439
     Husmannsplasser   441
 Elstøen 442,  Leinestrand 445,  Østre Leinestrand 446,  Vestre Leinestrand 446,  Øvre Leinestrand 447,  Kroken 448,  Elverud 451,  Gregoriustangen 452,  Svinehagen 452,  Badstuhagen (Frydenlund) 453,  ukjent plass 455 
     Skog    455
     Seter   456
 Øvrige boligeiendommer utskilt fra Bønsnes   457
 Fritidseiendommer på Røyse utskilt fra Bønsnes   462
  
 Frognøya  gnr.  213   464
 Toltepart  (Tolvtepart)   472
 Frognøya igjen på én hånd    474
 Husmannsplasser    482
 Breivik 484,  Frognøytangen 486,  Søbakken 488  
    
 Leine  gnr.  214  og  215    487
     Nordre  (Øvre) Leine matrikkel nr. 48 til  1700   491
     Nordre  (Nedre) Leine matrikkel nr. 49 til  1700   494
     Søndre  (Nedre) Leine matrikkel nr. 9 til 1700   495
     Øvre Leine matrikkel nr.  48   497
     Nordigarden Leine gnr.  214/1   497
     Nedre Leine matrikkel nr.  49   507
     Oppigarden Leine gnr.  215/14   511
     Søgarden Leine gnr.  215/17   519
     Nedre Leine matrikkel nr. 9   529
     Neristua Leine gnr.  215/1   531
     Nedre Leine gnr.  215/3  (del av Oppgarden)   538
     Mosenga gnr.  215/5   541
     Vestbråten gnr. 215/11   547
     Leinestrand gnr.  215/4  (Sundland)
   553
     Mosenga gnr. 215/8  (Sørens)   557
     Nerigarden Leine gnr. 215/13   560
     Skog   566
     Seter   568
     Husmannsplasser   571
 Hukebakk 571,  Hodtehagen 573,  Øvre Hodtehagen 577,  Veståsen (Ekra) 577,  Mosenga 577,  ukjent plass under Nordigarden 579,  ukjent plass under Oppgarden 579 
     Øvrige bruk under Leine    580
     Nyork gnr.  214/3   580
     Ekra gnr.  214/13   583
     Hukebakk gnr.  215/6   584
     Leine nedre  (Gamle-Hukebakk) gnr.  215/7   589
     Leinestrand gnr.  212/3  (gnr.  215/2)   590
     Hodt   595
     Nedre Hodt gnr.  214/4   595
     Øvre Hodt gnr.  215/9   600
     Nedre Hodt gnr.  210/3 og 4   606
     Solstad bo- og omsorgssenter gnr.  215/36   612
     Hvalheim bo- og behandlingssenter gnr.  215/37   614
     Mosødegården gnr.  202/2   615
     Mosenga gnr.  202/18   618
     Boligeiendommer under Leine, Hodt og Mosenga   623
 Gomnesveien 623,  Bønsnesveien 624,  Leinestranda  626,  Mosengbakken 629,  Hodteveien 631 
     Fritidseiendommer under Leine  (se side 1017)  
  
 Vestre  Rud  gnr.  216   633
     Eiere og brukere før  1700   633
     Vestre Rud gnr.  216/1   639
     Vestre Rud gnr.  37/4   647
     Husmannsplasser   650
 Langpløya 650,  Gata (Jenseløkka) 651,  Roaløkka  652,  Rudshaugen 652,  Pamperud 652,  Sersjantløkka 652,   
     Bruk utskilt fra Vestre Rud    653
     Stubberud og Rud vestre gnr.  216/2   653
     Langpløya gnr.  216/3   658
     Ødegården  (Gomnesødegården) gnr.  216/5    661
     Langløkka  (Bratterud) gnr.  216/6   667
     Sersjantløkka gnr.  216/7   670
     Ødegården  (Stubberud) gnr.  216/8   673
     Pamperud gnr. 216/9   678
     Roa  (Roaløkka) gnr.  216/10   687
     Jenseløkka  (Gata) gnr.  216/11   690
     Rudshaugen gnr.  216/12   694
     Besterfarshagen gnr.  216/16   696
     Tyrihauen gnr.  216/23   697
     Pamperudbakken gnr.  216/52   698
     Skog og seter   699
     Fritidseiendommer utskilt fra Vestre Rud   700
  
 Fjeld  gnr.  217   703
     Nordre Fjeld matrikkel nr. 10   703
     Nordre Fjeld fra 1670   707
     Nordigarden Fjeld gnr.  217/19   710
     Nystua Fjeld  (Fjeld Hagebruk) gnr.  217/25   717
     Vestre Fjeld inntil  1830   725
     Vestigarden Fjeld nr.  217/13   732
     Oppistua Fjeld gnr. 38/20   742
     Østigarden Fjeld gnr.  217/21   744
     Bråten gnr.  217/18   750
     Utskifting  1909 - 1913   754
     Fjeldsbyen   755
     Søndre Fjeld matrikkel nr. 38   756
     Stua Fjeld gnr. 217/9   759
     Søndre Fjeld  (Myra Fjeld) gnr.  217/15   772
     Ekornrud gnr.  38/16   780
     Solheim  (Svenskerud) gnr.  217/3   782
     Søgarden  (Søndre Fjeld)   790
     Søgarden Fjeld  (Bortre) gnr.  217/1   793
     Hitre Søgarden Fjeld gnr.  38/4   800
     Øvrige bruk utskilt fra Fjeld   803
     Fredrikstad gnr.  217/32   803
     Nordenga gnr.  38/28   805
     Storløkken gnr.  38/5   808
     Nordenga gnr.  38/2   809
     Roa gnr.  38/3   810
     Fjeld  (Roa) gnr.  38/6   811
     Myra og Torstensløkken gnr.  38/22   812
     Espelien gnr.  38/27   812
     Skog   816
     Seter   819
     Husmannsplasser    822
 Åsen 822 (Fjeldsåsen),  Fjeldsbråten 823,  Myra 825,  Febjørk 825,  Øvre Bråten (Thores) 826,  Nordenga 827,  Roa 827,  Ekornrud 829,  Svenskerud 829,  Fredrikstad (Svenskerudhagen) 831,  Ukjent plass 831  
     Hytteeiendommer - utskilt fra Fjeld    831
  
 Gomnes  gnr.  218   835
     Nordre Gomnes matrikkel nr. 33   838
     Brukere før  1660   840
     Nordre Gomns (øvre) gnr.  218/13 og 14   841
     Nordre Gomnes (nedre) gnr.  218/16   852
     Gomnes gnr.  218/17 og 24   862
     Søndre (midtre) Gomnes matrikkel nr. 11     865
     Brukere før  1749   867
     Søndre Gomnes gnr. 218/5   870
     Gomnes  (Snekker) gnr.  218/6   878
     Søndre Gomnes gnr.  218/7   885
     Søndre (Øvre) Gomnes gnr.  218/8   892
     Tyribakken gnr.  218/10   900
     Søndre Gomnes gnr.  218/11   906
     Birkely  (Hagen) gnr.  218/12   910
     Søndre Gomnes matrikkel nr.  42   914
     Brukere før  1674   916
     Søndre Gomnes gnr.  218/1   921
     Gomnesbråten gnr.  218/2   926
     Søndre Gomnes gnr.  218/3   930
     Knipen gnr.  218/6   937
     Husmannsplasser   941
 Hagastua 945,  Hagen 946,  Tajet 948,  Rønnerstua 949,  Ødegården (1) 950,  Ødegården (2) 952,  Ødegården (3) 952,  Maurud 953,  Gomnestangen 953,  
     Ukjent plass    954
     Skog   955
     Seter   958
     Andre bruk under Gomnes   960
 Hagastua 960,  Ødegården 963,  Ødegården (Solstad) 964,  Solli 967,  Granholt 969,  Orehagen 971,  Gomnestorget 972 
     Hytteeiendommer under Gomnes    973
   
 Boligområdet  på  Gomnes    977
 Fritidseiendommer under Leine  1017 
   
     Kilder  1018
   
     Mynt, mål og vekt  1020
   
     Register  1021
  
     Rettelser bind 1, 2 og 3 1031

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler