Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Lærdal bygdebok bind 3

Innholdsfortengelse / Register
Tilbake til bygdebøker i Sogn og Fjordane

Innhald (Contents)

 Frå redaksjonen   10
 Namn   12
 Døme på slektsside   14
 ENGLISH VERSION - EXAMPLE OF PAGE   15
  
 Grøto (Grøte, Grøthe) - samla omtale   17
    Grøto, husmannsplassar m.m.   23
  Kjodnes   23
  Fossen   26
  Øyane (Grøtøyane)   29
  Tuften   31
  Klanten   32
  Jorven   34
  Geili (Geilen)   34
  Sondo (Sanden)   36
  Nyborg   38
 Grøto, "Attistova" (bnr. 1)   41
 Grøto, "Fossateigen" (bnr. 2)   46
 Grøto, "Frammistova" (bnr. 3)   53
 Skogheim   60
 Mollstad   62
 Lund   64
 Grøttebø   66
 Sandstad (Grøttebø)   68
 Elvøy   70
 Nordheim (Grøttebø)   72
 Vestheim (Grøtøyane)   74
 Voll - samla omtale   76
  Voll, husmannsplassar, m.m.   84
  Haugo (Haugane)   85
  Granden (Brugranden)   87
  Midgota   88
  Hageland (N. Voll)   88
  Øyane (Grøtøyane)   90
  Kjodnes   91
  "Maristova"   92
  Lunde   92
 Voll, "Uppigarden" (bnr. 1)    95
 Midtvoll (bnr. 2) 106
 N. Voll, "Nigarden" (bnr. 3) 111
 Grøneng (Grøtøyane) 118
 Lunde 120
 Austvoll 123
 Bruvoll 125
 Haugvoll (Haugo) 127
 Nyland (Grøttebø) 128
 Pilstad 129
 Kjodnes 130
 Elvestad 132
 Sunray Lodge (Nedre Hjedl) 134
 Øvrevoll (Vold Øvre) 135
  Øvrevoll, husmannsplassar m.m. 144
  Lunde 144
  Kropp 147
  Halabrekka 148
  Haugen 150
  Hageland 151
  Bakken 152
  Haglandsbakken 153
  Stampen 155
  Kalvegjerdet 155
  Stampen (Nistova) 157
  Grøtøyane 158
  Døleplassen (Årdalsstova) 159
 Grøtøyane  160
 Bruland (Grøtøyane) 162
 Steinsvoll (Lunde) 164
 Tynjo, (Tønjum) - samla omtale 166
  Tynjo, husmannsplassar m.m. 172
  Rutle 174
  Rauno 175
  Haugen (Tore-stova) 176
  Kartane 176
  Kjeringgjelhaugen 177
  Furerhaugen 177
  Hagen (Tynjahagen/Knippehagen) 178
  Lykkja (Lykkjeplassen/Mattiaslykkja)       179
  Uri 180
  Holi 181
  Gjerde (Tynjo) 183
  Brusegjerdet 183
  Haugen (Tynjo) 184
  Gjertrudgjerdet (Gjertrudgeili) 185
  Geilane 185
 Tynjo (Tønjum, "Midgarden" (bnr. 1)  189
 Hedleteigen 197
 Tingvoll 198
 Bøastova 200
 Tynjo (Tønjum), "Ingvardsgarden" (bnr. 4)      203
 Tynjo (Tønjum), "Frammigarden" (bnr. 5) 211
 Tynjo (Tønjumgarden) (bnr. 6, 22) 216
 Tynjo (Tønjum), "Attigarden" (bnr. 7) 221
 Tingheim (Buagarden) 227
 Vollheim 229
 Tingheim (Sjersantstova) 231
 Rutlehaugen 234
 Hagen 236
 Heimtun 238
 Hagen (Hagheim) 240
 Tingstad 244
 Brusgård 246
 Hagheim I 248
 Holehaugen (Grønsberg) 250
 Hagheim II 252
 Solvoll 253
 Huldrehaugen 255
 Haugabakken (Hagen) 257
 Tinghaugen 259
 Øvregard (bnr. 1) - samla omtale 260
 Øvregard (bnr. 3) 266
  Øvregard, husmannsplassar m.m. 269
  Kanten 269
  Raunegjerdet 272
 Prestegarden  274
  Prestegarden, husmannsplassar 294
  Presthaugen (Haugen) 294
  Knuthaugen 296
  Magasinhaugen 297
 Sanden (Kanten)  298
 Haugen Pelsdyrgard A/S 304
 Vårdal (Kanten) 305
 Tuninjarmyr (Tynjamyri) 306
 Eri (Øvre og Nedre) - samla omtale 307
  Ø. Eri, husmannsplassar m.m. 310
  Skorpholene 311
  Håbakken 315
  Odden 317
  Havet 319
  Bjølleholi 319
  Lykkja (Ø. Eri) 321
 Øvre Eri (Odden) (bnr. 1, 17)  322
 Øvre Eri (Småhaugane) (bnr. 2, 6) 330
 Håbakken (bnr. 3, 4) 334
 Øvre Eri (bnr. 18 m.fl.) 336
 Lerøy (Kanargarden) 339
 Håbakken (Lerøy, Ø.) 343
 Steinheim 344
 Lerøy 347
 Vonly (Skorpeholene) 349
 Lykkja (Steinheim) 350
 Stakken (Steinheim) 351
 Nedre Eri - samla omtale 352
  N. Eri, husmannsplassar m.m. 367
  Marki (Erismarki) 367
  Skålevollen 368
  "Nybø" 371
  Erishagen (Havrane) 372
  Pikagjerdet 373
  Erisbakken 374
  Skogen (Gamle Skogen)  376
 Nedre Eri, "Andersgarden" (bnr. 1) 378
 Nedre Eri (bnr. 2) 383
 Nedre Eri, "Jesagarden" (bnr. 3) 387
 Nedre Eri, "Davegarden" (bnr. 4) 390
 Nedre Eri (bnr. 5) 396
 Skogen (N. Eri) (bnr. 6) 403
 Midtre Eri (Storset) (bnr. 7) 410
 Heimtun (Storset) 412
 Nedre Eri, "Erisgarden" (bnr. 8) 414
 Fjelltun (N. Eri) 422
 Moldo (Molde) - samla omtale 424
  Moldo, husmannsplassar m.m. 429
  Mita 429
  Bakken 431
 Moldo (Molde) (bnr. 1)  434
 Moldo (Molde) (bnr. 2) 440
 Færestad 445
  Færestad, husmannsplassar m.m. 451
  N. Krossbakken 451
  Ø. Krossbakken 452
  Spjodnahaugen 452
 Krossbu (Færestad)  454
 Hauge - samla omtale 455
  Hauge, husmannsplassar m.m. 463
  Haugshagen 463
  Haugsbakken 471
  "Guro-Hallvard-gjerdet" 472
  Pallane/Ombandsnes 473
 Hauge (bnr. 1)  474
 Hauge (bnr. 2) 482
 Hauge (bnr. 3) 492
 Haugshagen (bnr. 4 m.fl.) 499
 Haugsbo  501
 Hauge (Hauge Lille)  503
 Hagen (Haugshagen) (bnr. 7)  506
 Hauge (bnr. 9)  510
 Haugsbø (bnr. 11) 512
 Heimtun  514
 Haugebu 516
 Skjær - samla omtale  518
  Skjær, husmannsplassar m.m. 522
  Hagen (Skjær) 522
  Skorpa/Purkegjerdet 523
 Skjær (bnr. 1)  525
 Skjær (bnr. 2)  533
 Skjærbu 539
 Stebole  541
 Hunderi (Hundæri) - samla omtale  546
  Hunderi, husmannsplassar m.m. 556
  Roarsgjerdet 557
  Haghusane 559
  Hagen (Hundershagen) 560
  "Lykkjeplassen" (Hundershagen) 561
  Gjerdet (Hundershagen) 562
  Skorpa 562
 Hunderi, "Attigarden" (bnr. 1)  566
 Hunderi, "Pittergarden" (bnr. 4) 572
 Hunderi (bnr. 5) 578
 Hunderi (bnr. 6) 581
 Hunderi (Husumlinja)  (bnr. 8) 586
 Haghusane (Hunderi) (bnr. 7) 587
 Hunderi, "Tomasgarden" (bnr. 9) 589
 Hunderi, "Olagarden" (bnr. 10) 595
 Nyheim (Haghusane) (bnr. 13) 602
  
 Ordliste og ordforklaringar 606
  
 BAKGRUNNSSTOFF FOR GARDSSOGA 
 Landskyld - skatteskyld - matrikkel 610
 Betalingsmiddel 613
 Vekt 614
 Rom-mål 615
 Lengd-flatemål 616
 Dei viktigaste kjeldene 617
 Oversynstabellar 619
 Alfabetisk register/index 647

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler