Sidebar

Søk etter slektskilde

19
man, nov
4 Nye artikler

Løtenboka : garder og slekter bind 3, gardsnavn o-å

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

 Registeret fortsetter

 Olehuset og Olehuset vestre       824
 Olsstuen 609
 Olsstuens skog 612
 Ommang 187
 Ommang vestre 190
 Ommang ødegard 198
 Ommang østre 201
 Ommangsbakken 198
 Ommangsbakken 219
 Ommangsvolden 216
 Oppegård 657
 Oppegård skole 685
 Oppegård søndre 687
 Oppegårdsbakken 652
 Oppegårdsengen 683
 Oppegårdsstuen 669
 Opset 255
 Oset 840
 Oset skole 846
 Oset vestre 846
 Osmyren nedre 630
 Osmyren øvre 630
  
 Prestmyren 635
  
 Rettelser 897
 Rogne 219
 Roko 585
 Roko østre 596
 Roko søndre 620
 Rokoløkken 608
 Rokoskogen 832
 Rugsveen 406
 Rustad lille 155
 Rustad store 147
 Rustadbakken 154
 Rustadgardene 146
 Rustadrønningen 161
 Rydningen 557
 Rydningstad 523
 Rydningstad 794
 Røken seter 769
 Røken seter 807
  
 Sagen 655
 Sameia   89
 Sameia 106
 Sandaker 852
 Sandbak 511
 Sandbæk 619
 Sandbækbakken 866
 Sandbækken 861
 Sandbækengen 617
 Sandbækrydningen 868
 Sandvik 869
 Sandvold 398
 Sandvold vestre 398
 Selby 218
 Simenstad 279
 Sjurstuen 490
 Skaugård 397
 Skjerve   20
 Skjærbakken 389
 Skjærbakken 677
 Skjærbæk 255
 Skjærgård 369
 Skjærstad søndre 399
 Skjønhaug 366
 Skog 367
 Skoghaug 370
 Skogheim 440
 Skogsrud 869
 Skogsrudholen 872
 Skogstad 872
 Skogstad 270
 Skoly   50
 Skøien 118
 Skårholen 879
 Sletvold   52
 Slåtsveen 527
 Solbakken   32
 Solbakken  385
 Solbakken skole 810
 Solbakken vestre 296
 Solberg 295
 Solberg 744
 Solberg nedre 772
 Solberg øvre 750
 Solbergløkken 792
 Solbergsveen 788
 Sole 440
 Solhaug 200
 Solheim 292
 Sollien 368
 Solly 399
 Solstad 358
 Solvang 389
 Sommerro 387
 Stor-Finstad   64
 Storødegarden   88
 Stenberg 823
 Stenberg og Stenberg vestre 268
 Stenberg søndre 397
 Stensbak 250
 Stensbak 810
 Stensberg 429
 Stensby 512
 Stenset 735
 Stensrud 388
 Stensås skog 733
 Stensåsen 723
 Storsveen 612
 Storsveen 403
 Stubberud 882
 Stubsveen 530
 Sveen 605
 Svendby 884
 Svenkerud 827
 Svestad 317
 Søbak 232
 Sørberg 273
 Sølstad 317
 Søndre Rokoskog 622
 Sørberg 796
 Sørby, Nerby og Høiby 603
 Sørgård 413
 Sørhagen 231
 Sørhavningen med Østhavningen         604
 Sørli 469
 Sørsvebakken 714
 Sørsveen 711
 Sørsveen nordre 709
 Sørsveen vestre 700
  
 Tofastrud vestre og Tofastrud 681
 Toreløkken 529
 Torsgård 253
 Totberget 827
 Totbergsbråten 831
 Trosthol 256
 Trosthol søndre 271
 Trostholhuset 264
 Trostholhuset med Fallet og Smeby 265
 Trosthusfallet 265
 Tune 116
  
 Utgård 117
  
 Vardebergsteigen 608
 Vardebergsteigen 613
 Vardehaug 364
 Veideborg 625
 Veideborg og Ytteborg 623
 Veideborg skog 629
 Veideborg skog vestre 629
 Veideborg skog østre 629
 Vestberg 711
 Vestberg 826
 Vestby 187
 Vestengen 614
 Vestre Rokoskog 613
 Villumsbråten 715
 Vinterly 396
 Voldmo 656
 Volla 484
  
 Ytterborg 630
 Ytterborg nordre 635
 Ytterborg skog østre 636
 Ytterborg skog vestre 636
  
 Øie 677
 Øie søndre 683
 Øie østre 681
 Østberg 267
 Østby 601
 Østhavningen 622
 Østli og Birkeli 608
 Østlund og Østlund vestre 653
 Østre Roko skog 603
 Øverli   52
 Øvre Solberg skog 772
  
 Ådalen 430
 Ådalssveen 425
 Åkerløkken 771
 Ålsvold 417
 Åsbakken 507
 Åset 490
 Åtjernsrydningen 545

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler