Sidebar

Søk etter slektskilde

18
søn, nov
5 Nye artikler

Løtenboka : garder og slekter bind 3, gardsnr. 197-222, samt gardsnr. 196, b.nr. 23 og 29

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

  

 REGISTER

 
 G.nr. B.nr

 Gardsnavn

 Side
 197   1 Kjøstad     7
 197   2 Fredhjem   18
 197   3 Bjørkerud   18
 197   4  Heimdal   19
 197   5 Bjørkli   20
 198   1 Skjerve   20
 198   3 Bæk og Nordbæk        31
 198   5 Solbakken   32
 198   6 Midtlund   34
 199   1 Klæpa   34
 199   3 Moen   49
 199   4 og 14    Myrvold   49
 199   5 Skogly    50
 199   6 Øverli   52
 199   7  Sletvold   52
 199   8 Nysted   54
 199   9 Furudal   55
 199 10 og 17 Godal   56
 199 11 Granlund   57
 199 12 Klæpa bruk   57
 199 13 Bakkerud   59
 199 16 Modal   61
 199 23 Haugli   62
 199 19 og 22 Grandal   63
   Finstad   64
 200   1 Stor-Finstad   64
 200   3 Finstadsveen   77
 200   4 Finstad ødegard   80
   Finstad lille   81
 201   1 I.Finstad lille østre   82
 201   2 Storødegarden   88
 201   4 Sameia   89
 201   6 II. Finstad lille vestre      89
 201   5 Allergot   94
   Hommerstad   96
 202   1 I. Hommerstad nedre   97
 202   2 Breidablikk 104
 202   3 Sameia 106
 202   4 Fjeld 106
 203   1 II. Hommerstad øvre 106
 203   2 Bjørkerud 116
 203   3 Nerhagen 116
 203   4 og 5 Tune 116
 196 23 Haug 117
 196 29 Utgård 117
 204   1 Skøien 118
 206   1 Hølingstad 135
   Rustadgardene 146
 205   1 I. Rustad store 147
 205   2 Rustadbakken 154
 207   1 II. Rustad lille 155
 207   2 Rustadrønningen 161
 208   1 III. Kjels-Rustad 162
    Besseby 174
 209   1 og 2 Besseby 175
   Besseby Ødegard 185
 209   3 Bakmoen eller Bessebymoen    186
 209   4 Vestby 187
   Ommang 187
 210   1 Ommang vestre 190
 210   2 Ommang ødegard 198
 210   3 Ommangsbakken 198
 210   4 Solhaug 200
 211   1  Ommang østre 201
 211   3 Ommangsvolden 216
 211   5 Selby 218
 211   6 Rogne 219
 211   7 Ommangsbakken 219
   Bjørke vestre 219
 213   1 Bjørke vestre 223
 213   3 Sørhagen 231
 213   4 Søbak 232
 213   5 Granberg 232
 213   6 Eggen 233
 213   7 Nyberg 233
 213   8 Linderud 234
 212   1 Bjørke nordre 235
 214   1 Bjørke østre 240
 214   2 Bjørnstad 247
 214   3 Bjørkli 248
 214   4 og 8 Gråberg og Rosenberg 248
 214   5 Bjørkmoen 249
 214   6 Folkehjem 250
 214   7 Stensbak 250
 214   9 Huseby 251
 214 10 Bjørke søndre 252
 214 11 Bjerkli 252
 214 12 Torsgård 253
 214 13 Hauglund 254
 214 14 Opset 255
 214 15 Skjærbæk 255
 215   1 Trosthol 256
   Trostholhuset 264
   Trostholhusfallet 265
 215   2, 3 og 4    Trostholhuset med Fallet og Smeby       265
 215 18 Fram 265
 215 22 Huseby søndre 266
 215   5 og 13 Furulund 266
 215   6 Østberg 267
 215   7 Frydenlund 268
 215   8 og 15 Stenberg og Stenberg vestre 268
 215   9 Grav 268
 215 11 Lund 269
 215 11 Skogstad 270
 215 12 Lilleholt 270
 215 14 Mellem 270
 215 16 Trosthol søndre 271
 215 16 Myrholt 272
 215 19 Norum 272
 215 20 Frydenberg 273
 215 23 Søberg 273
 216   1 Kurud 273
 216   2 og 4 Fredheim 278
 216   3 Granli 279
 216   5 Simenstad 279
 216   6 Lindstad 280
 216   7 Falkenberg 280
   Løken  280
 217   1 Løken store 281
 217   2 Solheim 292
 217   3 Lybæk 292
 217   4, 5 og 7 Løken skole 293
 217   6 Furuset 293
 217   7 Fredly 294
 217 12 Kringsjå 294
 217 13 Solberg 295
 217 14 Solbakken vestre 296
 218   1 Løken lille 296
 218   2 og 4 Holmlund og Rekstad 301
 218   3 Fjælgård 302
 219   1 Haukstad 302
 219   2 Furahøgd 316
 219   3 Svestad 317
 219   4 Sølstad 317
 220  By 318
   Byvold 333
   Byengen 334
   Englaug 335
 221   1 Englaug vestre 348
 221   2 Englaugsmoen 353
 221   3 og 4 Nyhuset 355
 221   7 Solstad 358
 221   8 Haglund 359
 221   9 og 17 Fagertun 360
 221 10 Fjellstad 363
 221 11 Vardehaug 364
 221 12 Englaugsbakken 364
 221 14 Fagerhaug 365
 221 15 Skjønhaug 366
 211 16,  
 221 27 Granly 367
 221 18 Skog 367
 221 23 Sollien 368
 221 24 Skjærgård 369
 221 28 Holtan 369
 221 29 Skoghaug 370
 221 33,  
 222 53 Hegg 370
 221 38 Lundby 371
 221 31 Lundvoll 371
 222   1 Englaug østre 372
   Klevbakken 376
 222   6 Furubakken 383
 222   7 Grindbakken 384
 222   8 Solbakken 385
 222   9 Elverhøi 385
 222 10 Klavfos 386
   Hasselbakken 386
 222 11 Falkheim 387
 222 13 Sommerro 387
 222 15 Furuli 388
 222 16 Stensrud 388
 222 17 Skjærbakken 389
 222 18 Solvang 389
 222 19 Engvold 391
 222 20 Langeland 392
 222 21 og 38 Elvartun 393
 222 23 Hammer 393
 222 24 Hauge 393
 222 26 Berggrund 394
 222 27 Huse 395
 222 28 Vinterly 396
 222 30 Nerby 396
 222 31 Skaugård 397
 222 32 Stenberg søndre 397
 222 35 Sandvold 398
 222 51 Sandvold vestre 398
 222 37 Solly 399
 222 39 Skjærstad søndre 399
 222 40 Liland 400
 222 42 Fredbo 400
 222 43 Bergsted 400
 222 44 Fagerli 401
 222 45 Haugtun 401
 222 46 Bjørk 402
 222 47 Heimly 403
 222 48 Storsveen 403
 222 49 Nordre Skjærstad 404
 222 50 Nordli 404
 222 52 Rugsveen 406
 222 58 Nyvold 407
   Fjælgård 408
 218   3 og 8 Fjælgård nordre 410
 218   5 Sørgård 413
 218   7 Løvstad 414
   Fjælgård 416
 222   2 og 3 Fjælgård vestre 416

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler