Sidebar

Søk etter slektskilde

21
ons, nov
4 Nye artikler

Løtenboka : garder og slekter bind 3, gardsnr. 223-273, samt gardsnr. 16, b.nr. 37 og 41, gardsnr. 20, b.nr. 14 og gardsnr. 185

Innholdsfortengelse / Register

Tilbake til bygdebøker i Hedmark

Innhold

 G.nr. B.nr.

 Gardsnavn

 Side
 223   1 Ålsvold 417
 223   2 Ekeberg med Åsmarkstykket     424
 223   3 Ådalssveen 425
 223   4 Ekebergshaugen 428
 223   5 Stensberg 429
 224   1 Ådalen 430
 224   2 Grindstuen 437
 224   3 Moskou 440
 224   4 Skogheim 440
 224   5 Sole 440
 225   1 Heggen 441
 225   2 Heggen nedre 446
 226   1 Ilseng 449
   Benningstad 457
 229   1 Benningstad store 458
 229   2 Sørli 469
 229   3 Hagen 471
 229   4 Hagastuen 472
 227   1 Benningstad lille  473
 227   2 Nygård 481
 227   3 Hageløkken 483
 227   4 Volla 484
 227   5 og 14    Fløtholen 485
 227   6 Bjørnbakken 487
 227   7 Nyværelset 488
 227   8 Åset 490
 227   9 Sjurstuen 490
 227 10 Engebakken 492
 228   1 Knutsdalen 493
 228   2 Knutsdalsengen 496
 228   3 Indgjerdinga eller Bækkevold 498
 228   4 Åsbakken 507
 228   5 Nyhus 507
 228   6 Nybak 509
 228   7 Sandbak 511
 228   8 Stensby 512
 230   1 Kolset 512
 230   2 Grinden 521
 230   3 Gammelstuen 522
 230   4 Rydningstad 523
 230   5 Nystuen 525
 230   6,  
 231   1 Slåtsveen 527
 230   8 Toreløkken 529
 230   9 Stubsveen 530
 232   1 Herdal 531
 232   7 Evenstad 541
 232   3 og 6 Baldrup og Heggenjordet 544
 232   9 Herdal nedre 544
 232   2 Åtjernsrydningen 545
 233   1 Grønsveen 545
   Grønsveen nordre 547
 233   2 Grønsveen lille 550
 233   4 Grønsveen østre 551
 233   3 Grønsveen søndre 552
 234   1 Baståsen 555
 235   1 Rydningen 557
 236   1 Hammeren  561
 237   1 Voldmo 565
 238   1 Kolbuen 568
   Kolbuen skog 570
 238   2 Kolbuen vestre 571
 238   4 Hjemli 574
 238   3 Grinderengstykket 574
 239   1 Bækken 575
   Kolbu og Bækken skog 583
     Løten skogbygd 583
 240   1 Roko 585
 240   7 Roko østre 596
 240   9 Jonsstuen 600
 240 19 Østby 601
 240 23 Lilleengen 603
 240 12 Østre Roko skog 603
 240 13, 15 og 28    Sørby, Nerby og Høiby 603
 240 18 Sørhavningen m/Østhavningen       604
 240 24 Sveen 605
 240 28 Høyby 607
 240 30 og 31 Østli og Birkeli 608
 240 16 Vardebergsteigen 608
   20 14 Rokoløkken 608
 240 10 Olsstuen 609
 240 20 Olsstuens skog 612
 240 27 Storsveen 612
 240 11 Vestre Rokoskog 613
 240 17 Vardebergsteigen 613
 240 21 Nordhavningen 614
 240   2 Havningen 614
 240   8 Vestengen 614
   Nordengen 615
   Engen 616
   Sandbækengen 617
 240 25 Sandbæk 619
 240   6 Roko søndre 620
 240 14 Søndre Rokoskog 622
   Østhavningen 622
 240 29 Bjørnstad søndre 623
   Veideborg og Ytteborg 623
 241   1 Veideborg 625
   Veideborg skog 629
 241   2 Veideborg skog vestre 629
 241   3 Veideborg skog østre 629
 241   4 Osmyren nedre 630
 241   5 Osmyren øvre 630
 241   6 Blekmyren 630
 242   1 Ytteborg 630
 242   2 Ytteborg nordre 635
 242   3 Prestmyren 635
 242   4 Ytteborg skog østre 636
 242   5 Ytteborg skog vestre 636
 242   6 Bjølset 636
 243   1 Nøkleby 636
 243   2 Nøklebybråten 648
 243   3 Nøklebyberget 648
 243   4 Nøkleby skog 650
 243   5 Nordsveen vestre 651
 243   6 Nøkleby gards skogrettighet 651
 243   7 Oppegårdsbakken 652
 243   8 og 9 Østlund og Østlund vestre 653
 243 11 Bergerjordet 654
 243 10 Kjernsholen øvre 654
 243 12 Sagen 655
 244   1 Oppegård 657
 244   7 Dammen 665
 244   8 Oppegårdsstuen 669
 244 12 Nordløkken 672
 244   9 Engesveen 672
 244 10, Engesverønningen og 
 245   1    Engesvemyren 675
 244 11 Skjærbakken 677
 244   4 Øie 677
 244   5,  
 246   1  Tofastrud vestre og Tofastrud 681
 244   6 Øie østre 681
 244 20 Øie søndre 683
 244   3 Oppegårdsengen 683
 244 13 og 22 Fjeldhaug 685
 244 17 Nygård 685
 244 18 og 19 Oppegård skole 685
 244   2 Negård 685
 244 14 Lillegård 687
 244 15 Oppegård søndre 687
 244 25 Fjellbo 687
 248   1 Dalen 688
 248   2 Sørsveen vestre 700
 248   3 Engebakken 706
 248   4 Dalstajet 707
 248   5 Sørsveen nordre 709
 248   6 Lømo 710
 248   7 Vestberg 711
 248   8 Fjellberg 711
 247   1 Sørsveen 711
 247   2  Sørsvebakken 714
 273 131 Villumsbråten 715
 249   1 Hagen 716
 249   3 Hagen skog 722
 249   2 Hagen skog 722
 250   1 Stensåsen 723
 250   3 Stensås skog 733
 250   2 Stenset 735
 250   4 Bygdestykket 736
 251   1 Nybuåsen 737
 252   1 Kjernli 743
     Solberg 744
 255   1 Solberg øvre 750
 255   2 Dunderbakken nedre 762
 255   3 Kroken 765
 255   4 Kjernsholen 767
 255   5 Kjeldal 768
 255   6 Bækkevold 769
 255   7 Kalveløkken 769
 255   8 Røken seter 769
 255   9 Karlstad 770
 255 11 Kjeldal nedre 770
 255 12 Åkerløkken 771
 255 14 Mellem 771
 255 15 Øvre Solberg skog 772
 256   1 Solberg nedre 772
 256   2 Monsrud 779
 256   3 Afjordet 783
 256   4  Dunderbakken øvre 783
 256   5 Høgsveen 785
 256   6 Kjernsholen øvre 785
 256   7 Solbergsveen 788
 256   8 Høgsveen og Stensveen 791
 256   9 Solbergløkken 792
 256 10 Rydningstad 794
 256 11 Lundby med Lundby vestre 794
 256 12 Sørberg 796
 256 13 Nedre Solberg skog 798
 256 14 Kjernsholsløkken 799
 256 15 Bronkebakken 799
 256 17 Enger 801
 256 18 Bækkevold 802
 256 16 Husum 805
 256 19 og 27 Midtli 805
 256 21 Lindstad 806
 256 22 Hesthagen nordre 807
 256 23 Røken seter 807
 256 24 Nybak 807
 256 25 Bæk 809
 256 28 Stensbak 810
 256 19 og 31 Solbakken skole 810
 256 32 Høgsveen III 810
 256 33 Husengen 811
 256 34 Fuglesang 811
   Haneknæ og Totberget 811
 254   1 Haneknæ 812
 254   2 Haneknæ skog med Røken 822
 254   3 Stenberg 823
 254   4 og 9 Olehuset og Olehuset vestre 824
 254   6 Vestberg 826
 254   7 Haneknæhagen 826
 254 12 Elstad 826
 254   8  Svenkerud 827
 253   1 Totberget 827
 253   3 Totbergsbråten 831
 257   1 Rokoskogen 832
 258   1 Oset 840
 258   2 og 3 Oset skole 846
 258   4 Oset vestre 846
 259   1, 2 og 3 Johanstad 846
 260   1 Haverbækken 849
 261   1 Sandaker 852
 185  Gaukerud 856
 262   1 Høgvold 857
 263   1 Sandbækken 861
 263   2 Sandbækbakken 866
 263   3 Sandbækrydningen 868
 263   4 Sandvik 869
 263   5 Bakkelund 869
 264   1  Skogsrud 869
 264   2 Skogsrudholen 872
 264   3 Skogstad 872
 265   1 og 2 Korslund 873
 266   1 Jordbroen 877
 267   1 Skårholen 879
 268   1 Stubberud 882
 269   1 Svendby 884
   Bækengen 887
 270   1 Bækengen søndre 887
 271   1 Bækengen nordre 889
 273 180 Breum 891
   16 37 og 41 Heggedal 892

Nyhetsbrev fra Slekt1

Vi sender sporadisk tekster publisert
på Slekt1 og produkter publisert i vår nettbutikk.

Lag, en, vakker, nettside, Med, din, egen, personlige, domene, SimpleSite

Gratis slektstavler